Grensoverschrijdend gedrag oud docent Koning Willem I College

Op donderdag 23 mei heeft het Openbaar Ministerie een zaak behandeld waarbij een oud docent van het Koning Willem I College is betrokken. Hij wordt verdacht van grensoverschrijdend gedrag richting een minderjarige student. We zijn uiteraard erg geschrokken dat een dergelijke situatie zich heeft kunnen voordoen binnen ons College.

We zijn een veilige school en tolereren onveilig gedrag op geen enkele manier. Wanneer zich een onveilige situatie voordoet, ondernemen we direct actie.

Na de melding en intern overleg hebben we direct aangifte gedaan. Het onderzoek dat volgde was voor het Openbaar Ministerie aanleiding om tot vervolging over te gaan. Welke strafmaatregel volgt is aan hen. We wachten de uitspraak af.

Onze aandacht gaat volledig uit naar de betrokken studenten en medewerkers. We hebben hen hulp aangeboden en op de hoogte gehouden van de voortgang van de acties. Zij zijn uiteraard ook zeer geschrokken en aangedaan over de hele situatie.

Daarnaast blijven we onze aandacht richten op het belang van al onze studenten en medewerkers. Een veilig klimaat vatten we niet alleen in protocollen, maar ook in een omgeving waarin we transparant zijn en praten over wat veiligheid voor eenieder betekent.

Copyright Koning Willem I College 2024