Jos van Kessel benoemd als lid SER Brabant

We zijn trots dat onze voorzitter van het College van Bestuur, Jos van Kessel is benoemd tot lid van de Sociaal-Economische Raad (SER) Brabant.

Portret Jos van Kessel

Het Koning Willem I College is trots dat Jos van Kessel, voorzitter van het College van Bestuur, is voorgedragen en benoemd tot lid van de Sociaal-Economische Raad (SER) Brabant. Deze benoeming markeert een belangrijke erkenning voor zijn expertise en toewijding aan het behouden en verbeteren van de sociaal-economische omstandigheden in Noord-Brabant.

De Sociaal-Economische Raad (SER) Brabant is een adviesorgaan van de provincie Noord-Brabant. De SER adviseert over vraagstukken die rechtstreeks of door hun uitwerking van belang zijn voor de sociaal-economische ontwikkeling in Brabant. Denk hierbij aan de groei van de technologische sector, de toename van duurzame energie-initiatieven en investeringen in infrastructuur. Ook zijn er ontwikkelingen op het gebied van werkgelegenheid, zoals de verschuiving naar meer kennisintensieve en innovatieve sectoren. 

SER Brabant

SER Brabant wordt vertegenwoordigd door leden vanuit onder meer het bedrijfsleven, de regionale overheid en het onderwijs. Het voorzitterschap is in handen van Wobine Buijs-Glaudemans, burgemeester van de gemeente Oss. De leden van de SER worden benoemd voor een periode van vier jaar.

Behouden van talent voor de regio

Als voorzitter van het College van Bestuur van het Koning Willem I College zet Jos van Kessel zich in voor de kwaliteit van het onderwijs en het bevorderen van de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Vanuit de SER Brabant zal Jos van Kessel zijn ervaring en inzichten inzetten om beleid te ontwikkelen dat de economische groei stimuleert, sociale inclusie bevordert en duurzame ontwikkeling ondersteunt.

“Ik zie kansen en mogelijkheden om vanuit deze rol een waardevolle bijdrage te leveren. De sociaal-economische uitdagingen in Noord-Brabant vragen om een alerte en relevante bijdrage van de SER Brabant. Vanuit mijn achtergrond en expertise in het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven zet ik me daar graag voor in.”

Copyright Koning Willem I College 2024