Koning Willem I College behaalt mooie resultaten in eerste fusiejaar

Een jaar na de fusie van Koning Willem I College uit ’s-Hertogenbosch en De Leijgraaf uit Meierijstad, Oss en het Land van Cuijk, kijkt de onderwijsinstelling tevreden terug. “We zijn trots op de mooie resultaten die we het afgelopen jaar hebben geboekt. Onze verwachtingen zijn overtroffen,” aldus de enthousiaste voorzitter van het College van Bestuur, Jos van Kessel.

  Op 1 augustus 2022 zijn het Koning Willem I College en De Leijgraaf samen verder gegaan als het Koning Willem I College en werd hiermee dé mbo instelling in de regio Noordoost-Brabant. “Door te fuseren zijn we in staat om het talent voor de regio te behouden en kunnen we blijven investeren in kwalitatief goed onderwijs. En als we dan zien dat in 2022 landelijk de onderwijsprestaties zijn afgenomen, vermoedelijk te wijten aan de coronacrisis, dan kan ik alleen maar zeer tevreden zijn met het feit dat we in dit eerste fusiejaar beter presteren dan het landelijk gemiddelde,” aldus van Kessel.

Onderwijsprestaties

Zowel het relatieve aantal studenten dat het college verliet met een diploma, als het relatieve aantal studenten dat een diploma haalde en koos voor een vervolgstudie bij Koning Willem I College, is hoger dan het landelijk gemiddelde. Het aantal studenten dat de school verliet zonder een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt, nam minder hard toe dan het landelijk gemiddelde.

Onderwijsvernieuwing

Om te blijven investeren in kwalitatief goed onderwijs zorgt het Koning Willem I College voor onderwijsvernieuwing. Een voorbeeld hiervan zijn de Open Badges die afgelopen jaar voor het eerst werden uitgereikt. Het Koning Willem I College is hiermee een van de eerste mbo-scholen die Open Badges uitreikt.

Een Open Badge is een digitaal bewijs voor persoonlijke ontwikkeling. Via een app op je telefoon kun je aantonen dat je over bepaalde kennis beschikt, of een vaardigheid hebt geleerd. Door je te blijven ontwikkelen, kun je een heel portfolio aan badges verzamelen. Deze badges worden door miljoenen bedrijven wereldwijd erkend en dat aantal groeit hard.

Onderwijs dat aansluit bij de student

Naast de verdere ontwikkeling van Open Badges, zet het Koning Willem I College ook in op onderwijs waarbij de student meer regie heeft. Dat is mogelijk door het onderwijs flexibel aan te bieden, zodat je een opleiding kunt starten op meer dan één moment in het jaar en vaak zelfs op je eigen tempo kunt afronden. Ook de inhoud en vorm van het onderwijs kan variëren, zodat het meer aansluit bij de diversiteit aan studenten. En niet alleen studenten, maar ook (technologische) ontwikkelingen in de arbeidsmarkt vragen om flexibiliteit in het onderwijs.  

Samen onderwijs maken

Om aan te blijven sluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt werkt het Koning Willem I College nauw samen met bedrijven en instellingen in de regio. Dat de inbreng van deze partners als zinvol en waardevol wordt beschouwd blijkt wel uit het feit dat het College hen structureel inspraak gaat geven in de bedrijfsvoering.

Jaarverslag 2022

Van Kessel: “Al met al resultaten om echt trots op te zijn. Een fusie brengt namelijk ook uitdagingen met zich mee. Het vraagt veel van de organisatie en de mensen die er werken. We zijn kritisch op onze eigen processen en de harmonisatie van beleid vraagt energie. We zijn nog niet klaar. Het samenvoegen, innoveren en verbeteren zal de komende jaren verder vorm krijgen. Maar met deze mooie resultaten in het eerste jaar, dat we financieel ook zeer positief afsluiten, heb ik het volste vertrouwen in alles wat nog komen gaat.”

Meer lezen over de resultaten van het Koning Willem I College? Kijk dan in het Jaarverslag 2022.

Copyright Koning Willem I College 2024