Koning Willem I College doneert namens afgestudeerden

Als Unesco-school leert het Koning Willem I College studenten niet alleen vaardigheden om trots op te zijn, maar inspireren we hen ook om positieve veranderingen in de wereld teweeg te brengen.

Bijna 4.000 studenten behalen dit studiejaar hun diploma. Om deze mijlpaal te vieren en bij te dragen aan een duurzame toekomst, doneren we namens onze afgestudeerden aan een aantal regionale goede doelen:

·         ’s-Hertogenbosch en Meierijstad: Stichting Leergeld
Stichting Leergeld zorgt ervoor dat kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen weer mee kunnen doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

·         Land van Cuijk: Smaakcentrum.
Smaakcentrum laat kinderen in groep 7 en 8 kennismaken met gezond eten, door met ze te koken en uit te leggen waarom bepaalde ingrediënten en bereidingswijzen gezonder zijn dan andere.

·         Oss: Het Bos van Oss.
Het Bos van Oss is een initiatief van werkgevers in Oss. Hun doel is de aanplant van een nieuw bos met de omvang van 20 hectare, door hechte samenwerking tussen zoveel mogelijk partijen binnen de Osse gemeenschap.


Zo vieren we niet alleen feest, maar dragen we ook bij aan een betere samenleving in de regio. Jos van Kessel, voorzitter College van Bestuur: “Wij zijn ongelooflijk trots op onze afgestudeerden en willen hun harde werk en inzet graag erkennen. Hun successen en toewijding inspireren ons om initiatieven te steunen die een positieve impact hebben op de regionale samenleving. Het is een groot genoegen om deze jonge mensen te zien opgroeien tot bewuste burgers die bereid zijn bij te dragen aan een duurzamere wereld.” 


Bij het Koning Willem I College geloven we dat door betrokkenheid bij dit soort initiatieven, we onze studenten niet alleen voorbereiden op hun toekomstige carrières, maar ook op hun rol als actieve en zorgzame leden van de samenleving. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.

Copyright Koning Willem I College 2024