Koning Willem I College en Hendriks Coppelmans slaan handen ineen

Wat kan er allemaal al op het gebied van energietransitie én materiaaltransitie? Dat gaan het Koning Willem I College en Hendriks Coppelmans laten zien met de bouw van de TerugWINwoning® 1.0. De woning, die modulair is opgebouwd uit circulaire en biobased materialen, komt op het terrein van het College in Veghel. 

Leren van elkaar en van de woning

Op 20 december tekenden Dominique Majoor, lid College van Bestuur van het Koning Willem I College en René Beks, directeur Ontwikkeling & Innovatie bij Hendriks Coppelmans, in het bijzijn van Hans de Jong, Onderwijsdirecteur Techniek & communitydirecteur Meierijstad de overeenkomst voor de bouw van de innovatieve woning.

Hendriks Coppelmans en het Koning Willem I College hebben elkaar bewust opgezocht om van elkaar te kunnen leren. Het College wil van het bedrijfsleven meer leren over energie- en materiaaltransitie en Hendriks Coppelmans van de onderwijssector. Een win-win situatie dus. Het college gebruikt de TerugWINwoning® als leslokaal om leerlingen te laten zien wat de huidige technieken zijn op het gebied van bouwmaterialen en installaties. Ook Hendriks Coppelmans leert van de woning. Het bouwbedrijf heeft als doel om de TerugWINwoning® op te schalen, zodat deze seriematig gebouwd kan worden. In gezamenlijkheid leren ze dan ook in de ontwikkel-, bouw- en gebruiksfase van deze woning hoe deze geoptimaliseerd kan worden.

Voorbeeld

De woning is een voorbeeld voor te ontwikkelen nieuwbouwwijken, waaronder de wijk Veghels Buiten Noordoost die tegenover de locatie van het Koning Willem I College tot ontwikkeling komt. Met deze wijk heeft de gemeente Meierijstad hoge ambities qua betaalbaarheid en duurzaamheid. Daar sluit de TerugWINwoning® perfect bij aan.

Voor Koning Willem I College is de TerugWINwoning® een fantastisch uitbreiding om het technisch (energie) onderwijs een extra impuls te geven. Juist de samenwerking en het gebruik van deze moderne technieken en technologieën is voor meerdere opleidingen vanuit Techniek, Bouwen en Wonen, ICT en Mobiliteit een aanwinst. Tevens zal de TerugWINwoning® een toonbeeld zijn voor de energietransitie waar onderwijs, ondernemingen en overheid (gemeente Meierijstad) samen gaan optrekken. Naast actueel en inspirerend onderwijs past dat erg goed bij onze maatschappelijke opdracht, aldus Dominique Majoor en Hans de Jong van het Koning Willem I College.

TerugWINwoning®

De TerugWINwoning® is een zelfvoorzienende circulaire woning met als doel energie en water terug te winnen en circulaire en biobased materialen toe te passen die in de toekomst losmaakbaar[DM1] en herbruikbaar zijn. De woning speelt in op zowel de materiaal- als de energietransitie en wordt ontworpen om de impact op het milieu te verminderen, de woonlasten te verlagen en het comfort van de bewoners te vergroten. Met de bouw van de woning laat Hendriks Coppelmans zien dat ze maximaal materialen, energie en water terug kunnen winnen of besparen, door tijdens de ontwikkelfase van de woning al de juiste keuzes te maken op deze gebieden.

Circulaire materiaalkeuzes

Bij de materiaalkeuze wordt gekeken naar materialen die hernieuwbaar en in de toekomst herbruikbaar zijn. Losmaakbaarheid is daarbij van groot belang. Het casco van de TerugWINwoning® wordt volledig in hout opgetrokken. Daarnaast wordt de woning voorzien van circulaire bakstenen en circulair beton, via de Circulaire grondstoffen BV van Hendriks Bouw en Ontwikkeling, het moederbedrijf van Hendriks Coppelmans. Als isolatiemateriaal worden biobased isolatiepanelen toegepast die gemaakt zijn van grasvezels.

De woning wekt zelf, door middel van zonnepanelen, energie op die nodig is voor de woning. Daarnaast worden er accu’s geplaatst die de energie die de woning opwekt, maar niet gebruikt, opslaan om op een later moment alsnog te gebruiken. Het doel is dan ook om energie terug te winnen en geen gebruik te maken van fossiele brandstoffen. Om waterverbruik te verminderen, kijken we naar systemen om water te hergebruiken.

“In al onze activiteiten houden we rekening met drie dingen: slim, sociaal en sustainable”, geeft René Beks, directeur ontwikkeling en innovatie van Hendriks Coppelmans aan. “Sustainable (duurzaam) omdat we met toepassing van biobased en circulaire materialen CO2-neutraal bouwen, sociaal omdat we samen met onderwijs gaan leren en samenwerken aan een betere duurzame leefomgeving. Tenslotte doen we het slim omdat we zo meer grip houden op de kostprijs van grondstoffen en materialen en daarmee grip houden op de bouwkosten voor betaalbare woningbouw.”

Copyright Koning Willem I College 2024