Minister Dijkgraaf trapt aanpak voortijdig schoolverlaters af bij Koning Willem I College

Aftrap actieplan bij Koning Willem I College vanwege goede projecten om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan.

Op woensdag 29 november bracht minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Robbert Dijkgraaf een bezoek aan het Koning Willem I College in ’s-Hertogenbosch. De minister koos het Noordoost – Brabantse, mbo-college voor de aftrap van zijn Actieplan Voortijdig Schoolverlaters vanwege hun goede projecten voor studenten die risico lopen om voortijdig te stoppen met hun opleiding.
Steeds meer studenten verlaten hun mbo-opleiding zonder diploma. Landelijk ging het vorig jaar om zo’n 30.000 studenten. Ook op het Koning Willem I College zien ze een stijging. Daarvoor zijn allerlei redenen aan te wijzen: een verkeerde studiekeuze, liever willen werken, of bijvoorbeeld persoonlijke problemen. En dat terwijl een startkwalificatie zo belangrijk is om, ook als het economisch wat minder voor de wind gaat, een mooie toekomst tegemoet te kunnen zien.

Meer dan een diploma

Minister Dijkgraaf: "Een startkwalificatie is meer dan alleen een diploma. Het biedt jongeren de kans om zich te ontwikkelen, zowel op de werkvloer als in het leven. Iedere jongere verdient die kans op een toekomst vol persoonlijke groei. Ik maak me grote zorgen over de sterke stijging die we hebben gezien. Met dit plan werken we samen met regio’s, scholen en werkgevers om jongeren de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben voor een sterke basis. We kunnen niet alle uitval voorkomen, maar dit actieplan zet wel een grote stap naar minder schooluitval. Jongeren willen zelf blijven leren, willen zich ontwikkelen; daarbij moeten we hen helpen.

Talentontwikkeling

In Noordoost – Brabant lopen verschillende projecten om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld studenten van het Koning Willem I College, die om wat voor reden dan ook problemen ervaren om hun studie af te maken, op school te houden. Met wat extra aandacht en begeleiding kunnen deze jongeren meestal alsnog hun weg vinden om hun talenten te ontwikkelen.
Tijdens een inspirerende ochtend waar verhalen van studenten centraal stonden, een paneldiscussie en een mooie afsluiting door wethouder Van Geffen van gemeente Oss kwam duidelijk naar voren dat samenwerking tussen jongeren, scholen, allerlei instanties en het bedrijfsleven in de regio de sleutel is om het hoofd te bieden aan de maatschappelijke uitdaging waar we voor staan.
Aan het einde van de bijeenkomst gaf Dijkgraaf aan erg geïnspireerd terug te gaan naar Den Haag, waarbij hij benadrukte dat het vooral de mensen in de regio zijn, die van het Actieplan Voortijdig Schoolverlaten een succes maken
Copyright Koning Willem I College 2024