Samenwerking met The Chocolate Factory

Het Koning Willem I College en The Chocolate Factory bundelen krachten voor een strategisch partnerschap. Een mijlpaal voor talentontwikkeling en innovatief onderwijs in de regio. Zo creëren we een  hybride leeromgeving voor regio Meierijstad.

Studenten als makers van de Toekomst bij The Chocolate Factory

Jos van Kessel, voorzitter van het College van Bestuur van het Koning Willem I College, juicht de strategische stap om jongeren op een inspirerende manier kennis te laten maken met techniek en logistiek toe. “Onze studenten zijn de makers van de toekomst. De samenwerking met The Chocolate Factory biedt hen de kans om hun creativiteit en talent nog meer te ontplooien.”

“Onze studenten zijn de makers van de toekomst. De samenwerking met The Chocolate Factory biedt hen de kans om hun creativiteit en talent nog meer te ontplooien.”

Jos van Kessel | Voorzitter College van Bestuur Koning Willem I College

Echte opdrachten en Leisure bij The Chocolate Factory

The Chocolate Factory, een hybride leerwerkfabriek aan de Noordkade in Veghel, betrekt studenten bij praktijkopdrachten op het gebied van techniek, technologie en logistiek. Jos van Kessel benadrukt: “Wij geloven dat onze studenten niet alleen de makers, maar ook de ontwikkelaars van de toekomst zijn.” The Chocolate Factory biedt een unieke leeromgeving waarin zij hun vaardigheden ontwikkelen en innovatieve oplossingen bedenken.

Aanjager binnen de regio

De samenwerking tussen het Koning Willem I College en The Chocolate Factory is een waardevolle bouwsteen voor kansrijk onderwijs en het behoud van talent voor de regio Meierijstad. Zowel Jos van Kessel als Gerry Hurkens, voorzitter Stg Chocolate Factory, zien de samenwerking als aanjager voor de regio Meierijstad. Met de ambitie een grote aantrekkingskracht te genereren.

Interdisciplinair leren

Om de samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid te coördineren komt er binnen The Chocolate Factory een fysiek loket. Het Talent Atelier van het Koning Willem I College, gespecialiseerd in interdisciplinair leren, speelt hierbij een cruciale rol.

Ondertekening door Koning Willem 1 College en The Chocolate Factory

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst voor hybride leeromgeving

Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst doen beide organisaties een belofte aan elkaar om te investeren in de (door)ontwikkeling van The Chocolate Factory als dé hybride leeromgeving van de regio Meierijstad. Een duurzaam partnerschap dat de regio versterkt, talent behoudt en een brug slaat tussen het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid. Jos van Kessel treedt toe tot het bestuur van The Chocolate Factory.

Copyright Koning Willem I College 2024