Koning Willem I College reikt eerste Open Badges uit aan techniek-studenten

23 techniek-studenten van het Koning Willem I College namen op donderdag 29 september de eerste door het KW1C uitgereikte Open Badges in ontvangst. Met deze badges kunnen de studenten aantonen dat zij weten hoe zij moeten Lasersnijden en 3D-printen. Deze badges zijn het resultaat van de trend van het steeds flexibeler worden van onderwijs.

Studenten krijgen Open Badge uitgereikt

Een Open Badge is een digitale manier om aan te tonen dat je over bepaalde kennis beschikt, of een vaardigheid hebt geleerd. Door je te blijven ontwikkelen, kun je een heel portfolio aan badges verzamelen. Deze badges worden door miljoenen bedrijven wereldwijd erkend en dat aantal groeit hard. Het Koning Willem I College behoort tot een van de eerste mbo-scholen die Open Badges uitreikt aan studenten die hebben aangetoond iets te hebben geleerd. Student Technicus Engineering Mechatronica Len Schouten (19): “De badge is een mooie aanvulling op mijn diploma. Hiermee kan ik echt laten zien wat ik kan. In je opleiding werk je vaak samen met anderen en behaal je resultaten samen, maar dit is echt van mij.”

De toekomst van werken
Open Badges worden gezien als onderdeel van de toekomst van werken. De badges helpen werknemers om te laten zien welke kwaliteiten zij in huis hebben. Bijvoorbeeld door hun badges te laten zien op LinkedIn. Hierdoor kunnen zij gemakkelijker worden gevonden door werkgevers. Voor werkgevers wordt het gemakkelijker om mensen te vinden die bepaalde kwaliteiten bezitten.

Regionale Communitydag
De uitreiking van de badges aan de 23 techniek-studenten vond plaats tijdens de eerste Regionale Communitydag van het Koning Willem I College. Tijdens dit evenement kregen partners uit de regio een inkijkje in de toekomst van onderwijs en werken. Het KW1C, dat sinds augustus ook locaties heeft in Meierijstad, Oss en het Land van Cuijk heeft, zoekt nadrukkelijk de samenwerking op met werkgevers en andere partners in de regio. Samen willen zij zorgen dat talent in de regio blijft en zich blijft ontwikkelen.

Een Open Badge is digitaal en dus tastbaar, daarom ontvangen Techniek-studenten Len Schouten, Clint Geurts en Dirk van Ieperen in plaats daarvan symbolisch iets lekkers uit handen van de voorzitter van het College van Bestuur Jos van Kessel.

Copyright Koning Willem I College 2024