Samen Bewust, Kansrijk en Verbindend naar een Duurzame Toekomst

De SDG Bingo, een initiatief van studenten van ons evenementbureau om bewustwording rondom de 17 Sustainable Development Goals te vergroten. Het project, een samenwerking tussen studenten en medewerkers, benadrukt spelenderwijs het belang van duurzaamheid. Want er is maar één toekomst, en die is duurzaam.

Uitreiking SDG Bingo: Samen richting geven naar een Duurzame Toekomst

Dinsdag 28 mei vond de overhandiging van de SDG Bingo plaats aan de docenten Burgerschap van ons college.  Een initiatief ontwikkeld door enthousiaste studenten van het evenementbureau. Deze innovatieve bingo is ontworpen om bewustwording te creëren rondom de 17 Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties.

Docenten Burgerschap waren de eerste gelukkigen die dit unieke spel in ontvangst mochten nemen. De bingo onderstreept hoe leuk en effectief het kan zijn om samen met studenten spelenderwijs bezig te zijn met duurzaamheid. Door de SDG Bingo leren deelnemers op een interactieve manier over de verschillende doelstellingen en hoe ze kunnen bijdragen aan een betere wereld.

Het project is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen studenten, docenten, het team van Onderwijs, Ontwikkeling & Examinering (OO&E) en de communicatieafdeling. Deze gezamenlijke inspanning heeft geleid tot een bewust, kansrijk en verbindend initiatief dat ons dichter bij elkaar brengt en onze inspanningen rondom duurzaamheid versterkt.

Want er is maar één toekomst en die is duurzaam.

Samen zetten we stappen richting een bewustere, kansrijkere en meer verbonden wereld.

Copyright Koning Willem I College 2024