Uitreiking Open Badges maatwerktraject enexis

De samenwerking tussen Enexis en Koning Willem I College heeft weer een mooi succes opgeleverd: 6 docenten van Enexis behaalden afgelopen week een Open Badge voor de maatwerkopleiding die zij bij het Koning Willem I College hebben afgerond.

Medewerkers Enexis met hun Open Badgjes

In 20 weken doorliepen de deelnemers een maatwerktraject van 3 modules uit de mbo-opleiding Instructeur: pedagogiek, didactiek en professioneel handelen.

In de ene week kwamen zij op dinsdag naar het Koning Willem I College om de theorie op te pikken. De andere week maakten zij op locatie de praktijkopdrachten. Zij werden daarbij ondersteund door Rob Klitsie, opleidingsontwikkelaar bij Enexis.

Halverwege het traject, in april, is er een tussentijdse evaluatie geweest. Conclusie: iedereen tevreden! Vandaag is het dan tijd voor de afsluiting. Zes deelnemers ontvangen hun Open Badge voor het maatwerktraject.

Van onbewust naar bewust bekwaam

De wens van Enexis was om hun instructeurs van onbewust bekwaam naar bewust bekwaam te brengen. In samenwerking met de afdeling Kinderopvang & Onderwijs maakte Betty Verhoeven – coördinator van de opleiding Instructeur bij het Koning Willem I College drie modules uit de opleiding Instructeur op maat voor de medewerkers van Enexis. Binnen het bedrijf is er een bedrijfsschool met praktijkruimtes. Daarin simuleren de monteurs praktijksituaties. Binnen die situaties is het belangrijk goede en duidelijke instructies te krijgen. De instructeurs van Enexis spelen hierbij een belangrijke rol om de mensen op de werkvloer te begeleiden.

Jacques Doomernik – senior adviseur Bedrijven & Relaties van het Koning Willem I College - geeft aan dat het maatwerktraject een uitdaging was. “Hoe maak je een programma voor mensen met zo veel ervaring, die al zo’n lange tijd instructies geven? We maakten een mix van theoretische onderbouwing en het leren toepassen in de praktijk.” Volgens hem lag daar de kracht van het traject. Dat ze nu een badge ontvangen, is een bewijs van wat zij binnen de opleiding hebben bereikt.

Samenwerking

“Een aangepast traject is ideaal voor deze groep mensen met een schat aan praktijkervaring,” zegt Agnes Flinkenflögel, manager Training & Opleiding bij Enexis. “Binnen ons bedrijf willen we dat iedereen zich kan ontwikkelen op de manier die bij hem of haar past.” Voor dit traject wilde Enexis goed passend maatwerk, maar wel binnen het mbo-onderwijs. En dat het Koning Willem I College badges inzet, werkte nog meer in het voordeel. “Bovendien, “ geeft Agnes aan, “de school weet wie wij zijn en hoe wij werken. De vertaling naar een maatwerktraject verloopt dan erg soepel.” De ervaring van de groep heeft een plek gekregen binnen Enexis. “We bouwen nu door op de ervaring die zij meenemen. Zij zijn een hechte groep collega’s geworden. Deze teambuilding is een echte meerwaarde geweest van het traject,” concludeert Agnes.

Nog een voordeel van dit maatwerktraject is dat de begeleider op de werkvloer, Rob Klitsie, voorheen als docent op het Koning Willem I College werkzaam was. Hij is nu opleidingsontwikkelaar bij Enexis. “Samen met Betty hebben we gekeken naar materiaal dat het beste bij deze groep paste. Het traject was erg zinvol voor deze groep. De samenwerking is enorm verbeterd.” Het voornemen van Enexis is om de ervaring van de groep over te brengen op andere instructeurs. “Via bijscholing of intervisie krijgt het een plek binnen onze organisatie,” vertelt Rob.

Bewustwording

Deelnemer Frans van Baren ging ‘open minded’ het traject in, maar werd gaandeweg bewust bekwaam. “We staan bijna elke dag voor een groep, maar pakken dingen nu veel bewuster aan. We gaan nu bijvoorbeeld anders om met akkefietjes. En we overleggen makkelijker met elkaar.” Deelnemer Ger Schreurs vult aan: “We hebben geleerd om onze acties aan te passen aan de persoon tegenover je. We analyseren nu hoe deze persoon is en welke aanpak hij of zij nodig heeft.” Dat dat van onbewust naar bewust bekwaam is, is precies de bedoeling geweest van alle partijen. “Sommigen hebben een rem nodig, anderen juist niet. We zijn ons nu bewust van hoe we dingen aanpakken,” vertelt Ger.

De deelnemers gaan trots naar huis met een digitale én papieren versie van de Open badge. “Het is mooi dat we dit als Enexis doen. Van een diploma naar het waarderen van skills. We gaan in de branche steeds meer die richting op. Hoe mooi is het dan dat we hierin vooruitlopen op die ontwikkeling”, concludeert Agnes.

Copyright Koning Willem I College 2024