Instructeur mbo

Allround meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer

Instructeur mbo

Algemene informatie

Niveau 4
Leerweg bbl
Dag/avond Dagopleiding
Duur 1 jaar
Crebo 25575

Locatie

's-Hertogenbosch Vlijmenseweg

Tijdens je eenjarige opleiding ga je een dag per week naar school. De rest van de week werk je bij een erkend leerbedrijf. Een baan als instructeur is een voorwaarde om de opleiding te mogen volgen.

Je leert in de opleiding op welke manier jouw kwaliteiten en persoonlijkheid een belangrijke rol spelen bij het creëren van een goede sfeer in de klas. Ook leer je hoe je gewenste leerresultaten kunt bereiken, een veilige leeromgeving realiseert en feedback kunt geven.

Je bent betrokken, empathisch, assertief, leergierig, representatief en integer. Je hebt een functie als rolmodel voor de student en zorgt voor een fysiek en sociaal veilige leeromgeving.

Tijdens je opleiding krijg je vakken als pedagogiek, didactiek en professioneel handelen en volg je een keuzedeel. Daarnaast krijg je ook Nederlands, Engels en rekenen. Het is belangrijk om deze algemene vakken goed te beheersen, zodat je studenten in het mbo goed kunt begeleiden. Veel lessen zijn gekoppeld aan de werkzaamheden die je als instructeur doet. Zo koppelen we theorie heel direct aan jouw dagelijkse praktijk.

Ben je goed in een bepaald vak en lijkt het je leuk om dit over te brengen? Dan is de opleiding instructeur mbo misschien wel iets voor jou. Als instructeur begeleid en ondersteun je studenten bij het uitoefenen van vaardigheden. Je bereidt in overleg met de docent onderwijsactiviteiten voor en ondersteunt hierbij. Het is belangrijk dat je goed kunt communiceren en stressbestendig bent. Je geeft goede instructie en begeleiding, kunt goed samenwerken en denkt in oplossingen.   

Naast het werken met studenten maak je ook onderdeel uit van een onderwijsteam binnen een onderwijsorganisatie. Dit betekent dat je werkt volgens beleid, visie en procedures van de onderwijsinstelling. Je beschikt over vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische bekwaamheidseisen. Je voert jouw werkzaamheden op een professionele, doelmatige en verantwoorde wijze uit.

Tijdens de volledige opleiding ga je een dag per week naar school. Je werkt minimaal 16 uur per week als instructeur in het middelbaar beroepsonderwijs of voortgezet onderwijs. Voor een aanstelling als instructeur mbo moet je beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ voor een erkend leerbedrijf.

Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen. 

  • Een intakgesprek en assessment behoren tot de mogelijkheden van de toelatingsprocedure. 

Let op! Om te kunnen starten met een bbl-opleiding, moet je werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl. Heb je nog geen leerwerkplek? Aanmelden is wel mogelijk, maar je wordt pas ingeschreven als je werk hebt!

Meer informatie over aanmelden vind je hier

Deze
opleiding
Landelijk
gemiddelde
Studenttevredenheid
rapportcijfer
- 6,6
Percentage geslaagde studenten
in afgelopen schooljaar
90% 92%
Percentage gediplo­meerden met werk
in afgelopen schooljaar
Instructeur mbo - -
Kans op werk in jouw vakgebied
na je opleiding
Instructeur mbo
Kans op leerbaan
Instructeur mbo
Startsalaris
uurloon
Instructeur mbo - -

Studie in Cijfers geeft informatie over de opleiding en de arbeidsmarkt. Hoewel Studie in Cijfers mogelijk beeld geeft van de toekomst, geeft het geen garantie. Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie kijk op https://www.s-bb.nl/studenten/

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Een diploma voor een vakopleiding voor eenzelfde beroep of beroepscategorie als waar de afdeling, waar je als instructeur aan verbonden bent, toe opleidt.
  • Een aanstelling als instructeur mbo met een minimale omvang van 16 uur per week.

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op associate degree en hbo-niveau.

Wat zijn de studiekosten?

Verplichte kosten
Ministerie (cursusgeld) € 654,-
Leerjaar 1 € 150,-

Cursusgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent.

Bekijk ook eens deze opleidingen


  • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2023
Filters