Opleiding vwo eenjarige opleiding

Eenjarige opleiding - Volledig pakket of enkele vakken - Zeer hoog tempo - Discipline - Klassikale lessen - 18 jaar of ouder

Beschrijving van de opleiding

Wat ga ik leren?

Het Vavo-College 's-Hertogenbosch werkt met een eenjarig PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting). Dat betekent dat de inhoud van de vakken in een versneld tempo wordt aangeboden.

 • Het schooljaar bestaat uit 3 lesperioden. Iedere periode wordt afgesloten met een schoolexamenweek. Na de derde schoolexamenweek volgt een herkansingsweek. Hierin mag voor ieder vak één schoolexamen opnieuw worden gemaakt.
 • De vakken worden aangeboden in lesblokken van twee maal per week anderhalf uur les. Alle lessen worden klassikaal aangeboden met een maximale groepsgrootte van 25 leerlingen.

Bekostigingsvormen:

 • Uitbesteding
  Dit is bedoeld voor leerlingen van 16 en 17 jaar die vanuit hun huidige VO-school worden gedetacheerd naar het Vavo-College. Ben je nog geen 18 jaar bij aanvang van het schooljaar, dan kun je je alleen aanmelden als je gedetacheerd wordt door je VO-school. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij je decaan.
  Ben je 18 jaar of ouder dan hoeft je VO-school je niet meer te detacheren, het mag wel. Je kunt je dan ook rechtstreeks inschrijven, zie hiervoor "Rijksfinanciering".
 • Rijksfinanciering
  Ben je 18 jaar of ouder en zit je niet meer op het VO of word je niet uitbesteed, dan kun je via de Rijksfinanciering aangenomen worden. Ook als je al een startkwalificatie hebt, kun je aangenomen worden via de Rijksfinanciering. Ben je nu mbo-student, 17 jaar en word je komend schooljaar 18? Dan zijn er mogelijkheden om via de Rijksfinanciering bekostigd te worden. Dit bespreken we bij je inschrijving.
Opleiding vwo eenjarige opleiding bij het Koning Willem I College

Het onderwijs

Je wilt je Vwo-diploma halen maar dat is via het reguliere traject niet (meer) mogelijk of wenselijk.

Het Vavo-College 's-Hertogenbosch biedt een eenjarige opleiding om je diploma alsnog te halen. Je kunt kiezen voor een volledig pakket, maar het is ook mogelijk om één of meer vakken te volgen om op die manier je diploma vol te maken.

Let op: het tempo ligt zeer hoog en er is veel discipline nodig om het jaar succescol af te ronden. Klassikale lessen vormen de basis van het Vavo-onderwijs.
Daarnaast is een grote eigen verantwoordelijkheid vereist. Voor het studeren hebben we een Open Leercentrum en een (stille) studieruimte ter beschikking.

Het Vavo-College heeft een zorgcoördinator en verschillende vormen van mentoraat en hulpvormen.

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

 • Vwo-5 geheel of gedeeltelijk
 • Over naar Vwo 6
 • Vwo nog niet geslaagd
 • Havo-diploma

Indien er twijfel bestaat over geschiktheid of haalbaarheid van de gewenste opleiding, ligt de uiteindelijke beslissing bij het Vavo-College 's-Hertogenbosch.

Wat doe ik tijdens de stage?

Niet van toepassing.

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Hbo of universiteit.

Hoe meld ik me aan?

Je kunt je vanaf 1 februari aanmelden. Neem voor vragen en/of informatie contact op met het Vavo-College via 073-6249552.

Aanvullende informatie

Studieduur
De opleiding duurt in principe één jaar. De lessen worden overdag gegeven. Examinering vindt plaats door het afnemen van schoolexamens in 3 periodes, gevolgd door een periode waarin per vak maximaal één SE ingehaald óf herkanst kan worden. Daarna volgt het algemeen landelijk Centraal Examen in één of meerdere vakken of voor een volledig pakket.

* Om deel te mogen nemen aan een SE is een aanwezigheid van minimaal 80% per periode vereist.*

Vavocultuur
Het Vavo is volwassenenonderwijs. In de praktijk betekent dit dat er veel minder afstand bestaat tussen docent en student, dat er veel minder ballast is en geen onnodige regelgeving. Wij gaan uit van een werkklimaat waarin teamgeest heerst en waarin wij in gezamenlijke verantwoordelijkheid op ons gezamenlijke doel afkoersen: jouw succes. Vanwege het korte schooljaar, het Vavo verzorgt alléén examenjaren, hebben we een zeer strakke organisatie. Waar het wenselijk en mogelijk is zijn we flexibel en staat maatwerk voorop.

Begeleiding
De laatste jaren is de leerlingenpopulatie, mede vanwege de Rutte-regeling, behoorlijk jonger van samenstelling geworden. Dit was voor ons een reden om de begeleiding te intensiveren. Het Vavo heeft een zorgcoördinator en verschillende vormen van mentoraat met speciale aandacht voor de 16- en 17-jarigen. Ook binnen het Koning Willem I College zijn er mogelijkheden om de helpende hand te bieden via het Studenten Succes Centrum (SSC).

PROFIELOVERZICHT VWO

Cultuur & Maatschappij Economie & Maatschappij Natuur & Gezondheid Natuur & Techniek

Gemeenschappelijk deel

Nederlands
Engels
Duits of Frans of Spaans
Maatschappijleer  1/3
+ ANW                  1/3
+ Profielwerkstuk 1/3
= Combicijfer

Nederlands
Engels
Duits of Frans of Spaans Maatschappijleer  1/3
+ ANW                  1/3
+ Profielwerkstuk 1/3
= Combicijfer
Nederlands
Engels
Duits of Frans of Spaans
Maatschappijleer  1/3
+ ANW                  1/3
+ Profielwerkstuk 1/3
= Combicijfer
Nederlands
Engels
Duits of Frans of Spaans   Maatschappijleer  1/3
+ ANW                  1/3
+ Profielwerkstuk 1/3
= Combicijfer
Profieldeel verplicht Profieldeel verplicht Profieldeel verplicht Profieldeel verplicht
Geschiedenis Economie Biologie Natuurkunde
Wiskunde C (of A of B) Geschiedenis Scheikunde Scheikunde
  Wiskunde A of B Wiskunde A of B Wiskunde B
Profieldeel keuze Profieldeel keuze Profieldeel keuze Profieldeel keuze
1x maatschappijvak 1x kiezen 1x kiezen 1x kiezen
Aardrijkskunde Aardrijkskunde Aardrijkskunde Biologie
Economie Duits of Frans of Spaans Natuurkunde Wiskunde D
Maatsch. wetenschappen Maatsch. wetenschappen    
1x cultuurvak Management & Organisatie    
Duits of Frans of Spaans      
Filosofie      
Tekenen      
Vrije deel Vrije deel Vrije deel Vrije deel
1x kiezen 1x kiezen 1x kiezen 1x kiezen
Aardrijkskunde Aardrijkskunde Aardrijkskunde Aardrijkskunde
Biologie Biologie Duits of Frans of Spaans Biologie
Duits of Frans of Spaans Duits of Frans of Spaans Economie Duits of Frans of Spaans
Economie Filosofie Filosofie Economie
Filosofie Management & Organisatie Geschiedenis Filosofie
Management & Organisatie Maatsch. wetenschappen Management & Oganisatie Geschiedenis
Maatsch. wetenschappen Natuurkunde Maatsch. wetenschappen Management & Organisatie
Natuurkunde Scheikunde Natuurkunde Maatsch. wetenschappen
Scheikunde Spaans elementair Spaans elementair Spaans elementair
Spaans elementair Tekenen Tekenen Tekenen
Tekenen Wiskunde D (combi met B) Wiskunde D (combi met B) Wiskunde D (combi met B)
Wiskunde D (combi met B)      

Opleidingsgegevens

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken