Onderwijsassistent

In het kort

Wil jij graag willen werken in het onderwijs, waarbij je kinderen én leerkrachten helpt? Dan is de opleiding onderwijsassistent iets voor jou!

Download PDF brochure
  • Leerweg / niveau: bol / 4
  • Startmomenten: augustus
  • Duur: 3 jaar
  • Crebo: 25698

Je vindt deze opleiding op de volgende locatie(s):

Alles over het ondersteunen van leraren en leerlingen op school! Een onderwijsassistent werkt op een school, maar geeft zelf geen les. Tijdens deze opleiding onderwijsassistent bol leer je het voorbereiden van lessen, het organiseren van onderwijsactiviteiten en het ondersteunen van de leerkracht. Daarnaast ga je aan de slag met vaardigheden die je nodig hebt bij het ondersteunen van leerlingen die wat extra begeleiding nodig hebben. Zo leer je inzicht krijgen in kinderen, hoe zij leren en het maken van les- en schoolactiviteiten. Kortom: je leert alles zodat je samen met de leraar een veilige en leuke leeromgeving voor leerlingen creëert.

Net als op de middelbare school volg je vakken. Algemene vakken zoals Nederlands, rekenen en burgerschap volg je altijd. Ook krijg je meer specifieke vakken die horen bij de opleiding onderwijsassistent bol.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Je mag zelf kiezen welke keuzedelen je volgt. Verbreed je liever jouw kennis? Of kies je voor verdieping in een beroep? Hiermee onderscheid jij je in het werkveld of stroom je makkelijker door naar een vervolgopleiding.

Tijdens de opleiding onderwijsassistent wordt er veel van je verwacht. Naast jouw inzet, aanwezig en prestaties, kijken we ook naar jouw houding op school én op stage. Om je goed voor te bereiden en je te begeleiden krijg je tijdens jouw tijd op het Koning Willem I College een coach toegewezen. Regelmatig bespreek je met de coach jouw studieresultaten en voortgang.

De hele dag in een klaslokaal zitten luisteren? Juist niet!

Samen met medestudenten ga je aan de slag met het voorbereiden en uitvoeren van lesactiviteiten, het organiseren van schoolactiviteiten en het voeren van kringgesprekken. Ook oefen je met EHBO bij kinderen, observeren en gesprekken voeren met ouders of verzorgers. Naast dat je op het Koning Willem I College veel met de praktijk bezig bent, ga je af en toe ook op excursie. In het binnenland, maar ook het buitenland.

Vanaf het eerste leerjaar loop je stage bij een erkend leerbedrijf in het onderwijs. De duur van de stageperiode is per jaar verschillend. Je wisselt tijdens je opleiding minimaal één keer van stageplaats.

Het Koning Willem I College begeleid je bij het zoeken naar een stageplaats. Natuurlijk staan we open voor eigen inbreng.

Met een diploma van de mbo-opleiding onderwijsassistent op zak kun je meteen als onderwijsassistent aan de slag! Op een basisschool, middelbare school, het speciaal onderwijs of in het mbo bijvoorbeeld. Je geeft zelf geen les, maar je ondersteunt de leerkracht in de dagelijkse werkzaamheden.

Tijdens jouw werk help je mee met het voorbereiden van het lesprogramma, organiseer je schoolactiviteiten en begeleid je kinderen die net wat extra ondersteuning nodig hebben. Met jouw hulp loopt de schooldag nét even wat beter. Naast het bieden van ondersteuning in het klaslokaal, kijk je ook naar de behoeften en wensen van de kinderen, houd je toezicht op het schoolterrein en voor je administratieve taken uit. En niet te vergeten … je hebt regelmatig contact met de ouders of verzorgers van de kinderen uit jouw klas.

Met je diploma op zak kun je kiezen voor een hbo-opleiding. Geen zin om nog 4 jaar te studeren? Je kunt ook doorstromen naar een associate degree (tweejarige opleiding op hbo-niveau).

Verplichte kosten
Ministerie (lesgeld) € 1419,-
Leerjaar 1 € 276,-
Leerjaar 2 € 79,-
Leerjaar 3 € 11,-


Lesgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent. Vermelde kosten zijn voor schooljaar 2024-2025.


Vrijwillige kosten
Leerjaar 2 € 250,-

Om te kunnen starten met deze opleiding heb je nodig:

  • een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
  • of een mbo-diploma niveau 2
  • of een mbo-diploma niveau 3
  • of minimaal een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4

Extra intakeactiviteit
Soms word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Op het moment dat je stage gaat lopen, moet je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen. Als je een VOG aanvraagt wordt er gekeken of je geen strafbare feiten op je naam hebt staan die een risico vormen voor de werkzaamheden. 

Wist je dat?

Het ook mogelijk is ...

... om deze opleiding te volgen waarbij je in het eerste jaar een basisjaar volgt? Je maakt dan kennis met het werken in de kinderopvang en in het (basis)onderwijs. De opleiding is ideaal voor jou als je weet dat je graag met kinderen wil werken, maar nog niet precies weet op welke manier je dat wil doen. De opleiding wordt op deze manier aangeboden op locaties Oss, Nelson Mandelaboulevard en Veghel, Muntelaar.

Een schooldag

Dag
Maandag
Pedagogiek  
Nederlands  
Lunch
pauze
PraktijklesBeeldende vormgeving
* Dit is een voorbeeld van hoe een schooldag eruit zou kunnen zien.
Poppen in de speelhoek
60% Praktijk
40% Theorie
Hoeveel tijd ben je bezig in de praktijk?

60% van de opleiding onderwijsassistent bol besteed je in en aan de praktijk. Dit doe je op het Koning Willem I College, maar ook tijdens de stageperiode.

Opleiding
in cijfers

Student tevredenheid 7,1
6,7 landelijk
Geslaagde studenten 72%
74% landelijk
Afgestudeerden met werk 94%
94% landelijk
Gebouw locatie Vlijmenseweg

Locaties

Je vindt deze opleiding op de volgende locatie(s):

Telefoon: 073 624 9 624
Meer over deze locatie


Hoofdingang: Henri Dunantstraat
Copyright Koning Willem I College 2024