Onderwijsassistent

Onderwijsassistent (1)

Onderwijsassistent

Algemene informatie

Niveau 4
Leerweg bol
Dag/avond Dagopleiding
Duur 3 jaar
Crebo 25698

Locaties

's-Hertogenbosch Vlijmenseweg Veghel Muntelaar Oss Nelson Mandelaboulevard

De opleiding tot onderwijsassistent duurt drie jaar. Deze opleiding wordt aangeboden in meerdere regio's.

Start je in de regio 's-Hertogenbosch? Dan kies je aan het begin voor de richting onderwijsassistent.
Start je in de regio Meierijstad of Oss? Dan start je met een gemeenschappelijk eerste leerjaar. Je maakt kennis met zowel de kinderopvang als het onderwijs door in beide richtingen stage te lopen. Aan het einde van het eerste jaar maak je een keuze voor een richting. 

Je krijgt onder andere les in interactievaardigheden, pedagogische vakken, drama, creatieve vakken, sport en loopbaan en burgerschap. Daarnaast krijg je ook Nederlands, Engels en rekenen. Dit zijn belangrijke vakken! Je hebt de kennis namelijk nodig, zodat je kinderen in hun ontwikkeling goed kunt begeleiden. Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor  verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding. Gedurende de opleiding worden er verschillende excursies georganiseerd. Deze kunnen zowel in Nederland, als daarbuiten zijn. Ook een internationale stage behoort tot de mogelijkheden. 

Tijdens de opleiding wordt er veel van je verwacht. We kijken niet alleen naar je inzet, aanwezigheid en prestaties, maar ook naar je houding op school en op je stage. Om je hier goed in te begeleiden heb je een coach of mentor. Je hebt regelmatig een studieloopbaangesprek en bespreekt dan onder andere jouw studieresultaten en voortgang.

Als onderwijsassistent heb je een belangrijke rol op school. Zowel op organisatorisch als pedagogisch gebied ben je een aanspreekpunt voor de leerkracht of teamleider.

De leerkracht komt in een grote klas vaak handen tekort. Samen met hem of haar zorg je ervoor dat alle leerlingen de aandacht krijgen die ze verdienen. Een voorbeeld. ‘Juf, juf’… wordt er geroepen door 25 enthousiaste leerlingen in de kring op maandagochtend. Ze willen allemaal dolgraag vertellen wat ze in het weekend hebben gedaan. Maar er is een jongetje dat heel stil op de gang staat. Wat zou jij nu doen? Hoe ga jij dit pedagogisch aanpakken?

Sommige leerlingen hebben extra aandacht nodig, wanneer ze bijvoorbeeld uitvallen op sociaal-emotioneel gebied of op cognitief gebied (reken- of taalachterstand). Jij helpt ze om verder te komen.

Een dag in het onderwijs is nooit hetzelfde. Er gebeuren leuke, spannende en verdrietige dingen. Je moet als persoon een beetje stressbestendig zijn. Goed kunnen samenwerken. En altijd de wil hebben om problemen op te lossen. 

Vanaf de tweede helft van het eerste jaar ga je twee dagen per week stage lopen op een basisschool. De stageplaatsen zijn in de regio van het Koning Willem I College. Het stagebureau van het college regelt de stageplaats. Je wisselt tijdens de opleiding minimaal een keer van stageplaats. 

In de tweede helft van het tweede leerjaar is het mogelijk om twee tot drie maanden stage te lopen in het buitenland. Je wordt begeleid in het vinden van een stageplaats. 

Als je stage gaat lopen, moet je beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 

Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen.

Meer informatie over aanmelden vind je hier

Zodra je stage gaat lopen, moet je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overhandigen. De kosten deze VOG bedragen € 33,-

Deze
opleiding
Landelijk
gemiddelde
Studenttevredenheid
rapportcijfer
7,1 6,7
Percentage geslaagde studenten
in afgelopen schooljaar
73% 74%
Percentage gediplo­meerden met werk
in afgelopen schooljaar
Onderwijsassistent 93% 89%
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 94% 93%
Kans op werk in jouw vakgebied
na je opleiding
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
Onderwijsassistent
Kans op stage
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
Onderwijsassistent
Startsalaris
uurloon
Onderwijsassistent - € 11
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker - € 13

Studie in Cijfers geeft informatie over de opleiding en de arbeidsmarkt. Hoewel Studie in Cijfers mogelijk beeld geeft van de toekomst, geeft het geen garantie. Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie kijk op https://www.s-bb.nl/studenten/

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg
  • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op associate degree en hbo-niveau.

Wat zijn de studiekosten?

Verplichte kosten
Ministerie (lesgeld) € 1357,-
Leerjaar 1 € 276,-
Leerjaar 2 € 79,-
Leerjaar 3 € 11,-

Lesgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent.

Vrijwillige kosten
Leerjaar 2 (studiereis) € 250,-

Bekijk ook eens deze opleidingen


  • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2022
Filters