Leidinggevende team / afdeling / project

Leidinggevende team/afdeling/project

Leidinggevende team / afdeling / project

Algemene informatie

Niveau 4
Leerweg bol
Dag/avond Dagopleiding
Duur 1 jaar
Crebo 25160

Locatie

's-Hertogenbosch Jacob van Maerlantstraat

Tijdens de opleiding werk je zowel in de theorie als in de praktijk aan de verdere ontwikkeling van je kennis,  vaardigheden en houding. Je krijgt lessen op het gebied van leidinggeven, management, bedrijfsvoering en innovatie.

Ook krijg je algemene vakken zoals Nederlands, Engels en rekenen.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding. 

Je wordt als specialist opgeleid tot operationeel leidinggevende. Je draagt dus verantwoordelijkheid en voert leidinggevende taken uit. Je bent in staat om medewerkers of een project mee aan te sturen. Je zorgt ervoor dat er een prettige werksituatie ontstaat, waar jij en je team, afdeling of project optimaal kunnen werken. Als er nieuwe medewerkers nodig zijn, geef je advies bij de werving en selectie. 

Het omgaan en werken met medewerkers vraagt flexibiliteit en creativiteit om passende oplossingen te bedenken voor knelpunten of problemen. Je houdt je bezig met regelen en organiseren en durft beslissingen te nemen. Daarnaast draag je ook verantwoordelijkheid voor budgetten en materieel.

Je bent als leidinggevende niet alleen deskundig, maar ook sociaal en communicatief vaardig. Je bent gedisciplineerd en consequent in je optreden, door duidelijkheid uit te stralen en als voorbeeld te dienen. Jouw opdracht is het om een veilige, optimale werkomgeving te creëren met de juiste randvoorwaarden voor het team, de afdeling, het project, zodat doelstellingen zo efficiënt mogelijk behaald worden.

Tijdens je stage, die bij voorkeur plaats vindt binnen het veiligheidsdomein) breng je in de praktijk wat je geleerd hebt tijdens de lessen. Je leert samenwerken met je collega’s en ervaart hoe het er in de praktijk aan toe gaat. 

Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ voor een erkend leerbedrijf.

Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen.

Meer informatie over aanmelden vind je hier

In één jaar tijd kun je je kennis en vaardigheden op het gebied van leidinggeven en management vergroten en een mbo-diploma niveau 4 behalen.

Deze
opleiding
Landelijk
gemiddelde
Studenttevredenheid
rapportcijfer
5,4 6,3
Percentage geslaagde studenten
in afgelopen schooljaar
89% 82%
Percentage gediplo­meerden met werk
in afgelopen schooljaar
Leidinggevende team/afdeling/project - 93%
Kans op werk in jouw vakgebied
na je opleiding
Leidinggevende team/afdeling/project
Kans op stage
Leidinggevende team/afdeling/project
Startsalaris
uurloon
Leidinggevende team/afdeling/project - € 12

Studie in Cijfers geeft informatie over de opleiding en de arbeidsmarkt. Hoewel Studie in Cijfers mogelijk beeld geeft van de toekomst, geeft het geen garantie. Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie kijk op https://www.s-bb.nl/studenten/

Wat zijn de toelatingseisen?

Deze opleiding is speciaal bedoeld voor studenten die verder willen studeren na een afgeronde opleiding niveau 3.

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op hbo-niveau.

Wat zijn de studiekosten?

Verplichte kosten
Ministerie (lesgeld) € 1357,-
Leerjaar 1 € 180,-

Lesgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent.

Vrijwillige kosten
Leerjaar 1 € 15,-


  • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2023
Filters