Werkvoorbereider meubelindustrie / (scheeps) interieurbouw

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer

Werkvoorbereider meubelindustrie / (scheeps) interieurbouw

Algemene informatie

Niveau 4
Leerweg bbl
Dag/avond Dagopleiding
Duur 2 jaar
Crebo 25020

Locatie

's-Hertogenbosch Onderwijsboulevard

Je krijgt vakken die je voorbereiden op het vakgebied. Je leert onder andere het inmeten van ruimtes, het maken van werktekeningen met een CAD programma, het uitwerken van projecten tot materiaalstaten en zaagoptimalisatielijsten. Daarnaast leer je bedrijfskundige aspecten als het inkopen van materialen, het calculeren van offertes en deze voorleggen aan de klant. Maar je leert ook nacalculaties te maken. Zo kun je bij toekomstige projecten betere inschattingen maken op basis van voorgaande projecten.

Eén dag in de week volg je les op school om te werken aan de theorie van het vak. Je krijgt ook algemene vakken zoals Nederlands, Engels, rekenen, loopbaan & burgerschap.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreding of verdiepen in het beroep, zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdrage aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Als werkvoorbereider meubelindustrie/(scheeps)interieurbouwer werk je aan alle voorbereidingen voor een project. Vanaf het eerste klantencontact tot aan de oplevering van het project. 

Je gaat naar locaties om daar ruimtes in te meten en je bereidt het productieproces voor. Bijvoorbeeld het maken van werktekeningen waarbij je rekening houdt met efficiënt, effectief en planmatig werken. Je stuurt CNC machines aan en overlegt met collega’s over het productieproces en de planningen. 

Bij knelpunten of problemen in het productieproces denk je na over oplossingen. Daarnaast maak je calculaties en offertes, je bespreekt deze met de klant en adviseert ze in hun keuzes.

Een belangrijk onderdeel van elke beroepsopleiding is de beroepspraktijkvorming (bpv). Dit onderdeel volg je bij een erkend leerbedrijf. Hierbij voer je opdrachten uit die aansluiten bij je opleiding én je werkzaamheden binnen het leerbedrijf.

Tijdens de bpv word je bezocht door een bpv-consulent van het Koning Willem I College. Samen met de praktijkbegeleider van het bedrijf wordt dan de voortgang van de bpv besproken.

Je werkt vier dagen per week in het leerbedrijf en je komt één dag per week naar het Koning Willem I College. Een bpv-overeenkomst van minimaal 24 uur per week bij een erkend leerbedrijf is vereist.

Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ voor een erkend leerbedrijf.

Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen.

Let op! Om te kunnen starten met een bbl-opleiding, moet je werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl. Heb je nog geen leerwerkplek? Aanmelden is wel mogelijk, maar je wordt pas ingeschreven als je werk hebt!

Meer informatie over aanmelden vind je hier.

Vanaf schooljaar 2023 - 2024 verandert de locatie van deze opleiding. De lessen vinden vanaf dat moment plaats aan locatie 's-Hertogenbosch, Onderwijsboulevard.

Deze
opleiding
Landelijk
gemiddelde
Studenttevredenheid
rapportcijfer
- 7,4
Percentage geslaagde studenten
in afgelopen schooljaar
- 80%
Percentage gediplo­meerden met werk
in afgelopen schooljaar
Werkvoorbereider meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw - 100%
Kans op werk in jouw vakgebied
na je opleiding
Werkvoorbereider meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw
Kans op leerbaan
Werkvoorbereider meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw
Startsalaris
uurloon
Werkvoorbereider meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw - € 12

Studie in Cijfers geeft informatie over de opleiding en de arbeidsmarkt. Hoewel Studie in Cijfers mogelijk beeld geeft van de toekomst, geeft het geen garantie. Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie kijk op https://www.s-bb.nl/studenten/

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Diploma allround meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer niveau 3

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op hbo-niveau.

Wat zijn de studiekosten?

Verplichte kosten
Ministerie (cursusgeld) € 654,-
Leerjaar 1 € 393,-
Leerjaar 2 € 256,-

Cursusgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent.


  • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2023
Filters