Talentencampus Oss

Koning Willem I College en Talentencampus Oss stonden begin 2023 voor een uitdaging: het ontwikkelen van een open en inclusieve digitale infrastructuur voor een leven lang ontwikkelen. Zij sloegen de handen ineen en benaderden twee gespecialiseerde IT-partners om het ecosysteem te bouwen.

UNESCO

De samenwerking tussen Talentencampus Oss enerzijds en Koning Willem I College anderzijds is vanzelfsprekend. Het Koning Willem I College is een belangrijke regionale speler met betrekking tot een leven lang ontwikkelen. “Bovendien heerst daar een ‘niet praten, maar doen’-cultuur. Beide aspecten spraken ons aan,” legt Martijn Bos van de Talentencampus Oss uit. Voor het Koning Willem I College, een UNESCO-school die onder andere in UNESCO learning city ‘s-Hertogenbosch is gevestigd, is Talentencampus (in UNESCO learning city Oss) een belangrijke partner als het gaat om het vormgeven van het UNESCO-programma van Life Long Learning (leven lang ontwikkelen). Hierin vinden de twee partijen elkaar en vullen zij elkaar naadloos aan. “We streven samen één maatschappelijk doel na, het opleiden en behouden van talent voor de regio, dat we alleen bereiken door samen te werken”, aldus Juul de Louw, informatiemanager bij het Koning Willem I College. “Het Koning Willem I College heeft het UNESCO-gedachtengoed verankerd in zijn beleid, zoals in de Visie op Digitaliseren1. Een digitale identiteit onderschrijft de aanbevelingen van UNESCO: het verbeteren van de toegang tot leven lang ontwikkelen en het creëren van verifieerbare certificeringen waarbij privacy op nummer één staat.”

We streven samen één maatschappelijk doel na, het opleiden en behouden van talent voor de regio, dat we alleen bereiken door samen te werken.

Juul de Louw | Informatiemanager Koning Willem I College

Maatschappelijke waarde

Talentencampus Oss en het Koning Willem I College werken samen aan een open en inclusief ecosysteem voor een leven lang leren. Zij vinden dat iedereen die zich wil ontwikkelen, ook toegang moet krijgen tot ontwikkeling. Altijd veilig, betrouwbaar en verifieerbaar. Om een dergelijk systeem gebouwd op open source standaarden operabel te krijgen, konden de twee instellingen hulp gebruiken. Deze hulp vonden zij in de vorm van twee technologische bedrijven: Impierce Technologies (Nederland) en Tangle Labs (Duitsland). Deze partners hebben de maatschappelijke waarde van het project hoog in het vaandel staan. Bovendien beschikken zij over de kennis die nodig is om het technologisch uit te kunnen voeren.

Tangle Labs, Impierce Technologies, Talentencampus Oss en Koning Willem I College werken intensief samen en delen kennis en ervaringen. “Koning Willem I College helpt ons om het onderwijsperspectief en de vele uitdagingen daarbij te begrijpen, en Tangle Labs deelt kennis over digitale identiteit en hoe dit kan worden gebruikt om privacy en levenslang leren te bevorderen voor het college, de studenten en partners,” aldus Adam Eunson van Tangle Labs. Het ‘niet praten, maar doen’-principe was voor Impierce Technologies een belangrijke factor. “Een netwerk-effect is cruciaal voor een bruikbare digitale-identiteitsoplossing. Met dit soort samenwerkingen hopen we andere partijen te inspireren mee te doen en het nut van de technologie te laten zien, in plaats van het alleen maar te vertellen,” zegt Jelle Millenaar van Impierce Technologies. De reden dat gekozen is om de uitvoering bij twee IT-partijen neer te leggen, is om zo te kunnen toetsen of het werken op basis van open standaarden ook daadwerkelijk ervoor zorgt dat iedereen kan deelnemen aan hetzelfde ecosysteem. “Twee partijen die onafhankelijk van elkaar aan hetzelfde werken op basis van open standaarden zou een vergelijkbaar platform moeten opleveren. Bovendien kijken we door het aantrekken van zowel een Nederlandse als een Duitse partij verder dan alleen het interpreteren van de standaarden vanuit een Nederlands perspectief” legt Juul uit.

Privacy en veiligheid

Tijdens het ontwikkelen van het ecosysteem wilden alle partijen antwoord op de vraag: kan deze technologie doen wat het belooft en kunnen we ermee doen wat we voor ogen hebben? Inmiddels is duidelijk dat dit zo is. Hoe gaat dat nu in zijn werk, een ecosysteem op basis van open standaarden? Het systeem stelt gebruikers (studenten) in staat om bijvoorbeeld een bewijs van deelname, certificaten, diploma’s en open badges te ontvangen en te delen met derden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bedrijven in verband met een sollicitatie of onderwijsinstellingen voor een (vervolg)opleiding. De gebruikers kiezen zelf welke credential ze delen en met wie. De privacy- en informatiebeveiliging zijn gewaarborgd: alleen de minimaal benodigde gegevens worden gedeeld.

Inclusief

Op deze manier kan de student modulair onderwijs volgen naar eigen behoefte. Zij krijgen makkelijk toegang tot cursussen/opleidingen op basis van hun credentials. Werkgevers op hun beurt krijgen zo inzicht in geschikte kandidaten, met diezelfde credentials. Zij vinden hen dus op basis van vaardigheden en niet op irrelevante zaken zoals naam of herkomst. Deze technologie stelt ons in staat een inclusieve infrastructuur neer te zetten voor een leven lang ontwikkelen. De vervolgstap is nu om geïnteresseerden in de regio bij het project te betrekken om mee te doen. Hoe meer scholen, bedrijven, instellingen en overheden meedoen, hoe rijker het ecosysteem wordt. “Als bijvoorbeeld een werkgever een gebruiker een bepaalde credential verleent via dit systeem, helpt dat die gebruiker om zich ook zonder diploma verder te ontwikkelen”, legt Martijn uit. “Zo kan hij zich onder meer aanmelden voor modulair onderwijs wat zonder dit systeem en de bijbehorende credentials een stuk ingewikkelder was geweest.”

We vinden hierin dus een uitdaging, omdat het bepaalde dingen anders en soms zelfs overbodig maakt.

Martijn Bos | Directeur Talentencampus Oss

Uitdaging

Zijn er dan alleen maar noemenswaardige voordelen? “We hebben nu een systeem dat dit allemaal mogelijk maakt, maar tegelijkertijd hebben we onderwijssystemen, politiek en financiële structuren die dit allemaal nog best lastig vinden,” zegt Martijn. “We vinden hierin dus een uitdaging, omdat het bepaalde dingen anders en soms zelfs overbodig maakt.”

Het uitgangspunt voor Koning Willem I College en Talentencampus Oss was een open, inclusief en interoperabel platform te maken met een app die gratis te downloaden is. Na 8 maanden is er nu een werkbare technische demo die laat zien dat alles wat beoogd is ook daadwerkelijk kan. De volgende fase staat al in de startblokken: begin 2024 worden de regionale partners uitgenodigd. In de tweede helft van 2024 start de daadwerkelijke pilot. 

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten? Neem contact op met Juul de Louw [email protected] of Martijn Bos [email protected]

[1] Visie op Digitaliseren, Koning Willem I College: We bieden een inclusief, gebruiksvriendelijk en veilig (sociaal) digitaal leernetwerk, waarin alle talenten tot ontwikkeling komen. Dit netwerk verbindt lerenden: medewerkers, werkveld, omgeving (regio, landelijk en internationaal), overheid én alle kennis die we gezamenlijk bezitten. Lerenden worden onderdeel van het netwerk met hun eigen digitale identiteit en hebben regie op eigen gegevens. Lidmaatschap is voor het leven. Deze digitale identiteit bepaalt samen met de hoeveelheid gegevens die lerenden delen over welke mogelijkheden zij beschikken.

Laatste updates

Benieuwd naar het laatste nieuws rondom de ontwikkelen van een open en inclusieve digitale infrastructuur voor een leven lang ontwikkelen op het Koning Willem I College? Bekijk de nieuwsberichten.

Copyright Koning Willem I College 2024