Opleiding technicus gas (bbl)

Infratechniek - Gas -Multimediabedrijven - Energiebedrijven - Internationaal - Industriële omgeving - Flexibel - Klantvriendelijk - Onderhoud

Beschrijving van de opleiding

Wat ga ik leren?

Naast de beroepspraktijkvorming volg je les op school om te werken aan de theorie van het vak. De theorie wordt digitaal aangeboden maar de lessen zijn klassikaal.

Je krijgt onderwerpen zoals: netwerkberekeningen in de hoge en lage druk netten, meter opstellingen, diverse gasstations en verbindingstechnieken, wet- en regelgeving, kwaliteitsmanagement, ontwerpen en projecteren, meettechniek. Als onderdeel van deze opleiding moet er ook extern een schakeltraining in de hoge druk gas gevolgd worden.

Ook krijg je algemene vakken zoals Nederlands, Engels, rekenen en Loopbaan en burgerschap.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Bij deze opleiding maak je een keuze tussen engineer of uitvoerder afhankelijk van het werk waarvoor je in BPV ingezet wordt. Je gaat leren hoe je projecten moet voorbereiden en hoe je gasdistributienetten moet ontwerpen en onderhouden.

Opleiding technicus gas (bbl) bij het Koning Willem I College

Wat kan ik worden?

Als technicus gas werk je, afhankelijk van zijn specialisme, bij energiebedrijven, bedrijven die werken
aan distributienetten voor gas, bij grote industrieën en multimediabedrijven.

Wanneer je in een energieketenbedrijf werkt, zul je ook internationaal werken. Het is dus belangrijk dat je kunt omgaan met verschillende culturen en met Engels als voertaal. 

Je kunt als technicus gas op verschillende locaties werken. Bijvoorbeeld in een industriële omgeving, in de buitenlucht, op locaties in en boven de grond en in stations. Het werk kan ook plaatsvinden in publieke ruimten waar je rekening moet houden met omwonenden, voorbijgangers en verkeer.

Afhankelijk van je functie en specialisme is het resultaat een ontwerp met de benodigde gegevens voor de aanleg, mutatie of configuratie van een netwerk voor de distributie van gas of een goed verlopen project voor de aanleg, het onderhoud van één van deze netten.

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

 •  Beroepsopleiding niveau 3. In een persoonlijk gesprek worden de mogelijkheden besproken.

Heb je een vooropleiding die gelijkwaardig is aan bovengenoemde opleidingen, neem contact op met het Studenten Succes Centrum.

Wat doe ik tijdens de beroepspraktijkvorming?

Een belangrijk onderdeel van elke beroepsopleiding is de beroepspraktijkvorming (BPV). Tijdens je opleiding werk je minimaal 24 uur bij een erkend leerbedrijf. Hier leer je de praktijk van je beroep.

Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ voor een erkend leerbedrijf.


Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op hbo-niveau.

Hoe meld ik me aan?

BBL = Beroeps Begeleidende Leerweg
Dit is een combinatie van leren op school en werken in een bedrijf.

 • Om te kunnen starten met de opleiding, moet je werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven vind je op: http://www.stagemarkt.nl/
 • Een leerbedrijf dat niet erkend is, kan contact opnemen met de brancheorganisatie om erkenning aan te vragen.
 • Je kunt je aanmelden voor de opleiding, maar je wordt pas ingeschreven als je werk hebt. Geef de gegevens van je werkgever daarom zo spoedig mogelijk door via: info@kw1c.nl
 • Let op: zonder werk kun je niet starten met de opleiding!
 • Je aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als je een kopie van de voor- en achterzijde van één van de volgende, geldige documenten meestuurt, inlevert of toont:
  o Paspoort
  o Identiteitsbewijs
  o Rijbewijs
  o Verblijfsvergunning
 • Zodra je bent ingeschreven ontvang je hiervan een bevestiging met daarbij een onderwijs-overeenkomst. Deze moet je ondertekenen en aan ons terugsturen. Dit is verplicht! Pas dan ben je definitief ingeschreven op ons college.
 • Zit je nu nog op het vmbo of havo? Dan moet je een doorstroomdossier invullen. Dit regel je met je mentor/decaan. Het doorstroomdossier kan aanleiding geven voor een gesprek.

Opleidingsgegevens

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken