Eerste monteur gas-, water- of warmtedistributie

gww

Eerste monteur gas-, water- of warmtedistributie

Algemene informatie

Niveau 3
Leerweg bbl
Dag/avond Dagopleiding
Duur 2 jaar
Crebo 25764

Locatie

's-Hertogenbosch Onderwijsboulevard

Je volgt één dag per week les op locatie in Eindhoven om te werken aan de theorie van het vak. Dit wordt digitaal aangeboden en daar kun je op je eigen tempo doorheen werken. Je krijgt onderwerpen zoals algemene gas, water- en wamteleer. Naast de beroepsgerichte vakken krijg je ook Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap. Je vindt de meest actuele informatie over leermiddelen op http://www.stichtingblei.nl/.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Als eerste monteur gas-, water- en warmtedistributie werk je volgens standaard werkwijzen. Je onderhoudt gas-, water- en warmtedistributienetten en verhelpt storingen. Je hebt in je werk te maken met bijzondere omgevingsfactoren omdat je vaak in stedelijke gebieden werkt en situaties moet kunnen inschatten. Dit maakt je werk vooral op het gebied van veiligheid complex.

Je bent uitvoerend en je werkt zelfstandig. Je speelt in op wisselende of onverwachte omstandigheden, binnen de grenzen van je kunnen. Je kunt bij de uitvoering van je werkzaamheden altijd met je vragen terecht bij je leidinggevende.

Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van je werk. Je voert je werk uit volgens de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbo, milieu en veiligheid en je ziet erop toe dat medewerkers dat ook doen. Jij legt verantwoording af aan je leidinggevende.

Een eerste monteur gas-, water- en warmtedistributie kan een distributienet, of een deel daarvan, in of uit bedrijf nemen als je daartoe bevoegd bent of onder toezicht werkt van een bevoegd persoon. Dit is geregeld in het aanwijzingsbeleid van het bedrijf.

Een belangrijk onderdeel van elke beroepsopleiding is de beroepspraktijkvorming (bpv). Tijdens je opleiding werk je minimaal 24 uur per week bij een erkend leerbedrijf. Hier leer je de praktijk van je beroep.

Je werkt vier dagen per week bij een erkend leerbedrijf en komt één dag per week naar het Koning Willem I College.

Kijk op www.stagemarkt.nl voor een erkend leerbedrijf.

Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen.

Let op! Om te kunnen starten met een bbl-opleiding, moet je werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl. Heb je nog geen leerwerkplek? Aanmelden is wel mogelijk, maar je wordt pas ingeschreven als je werk hebt!

Meer informatie over aanmelden vind je hier.

De kosten worden vrijwel altijd betaald door het leerbedrijf. De opleiding is in Eindhoven.

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg      
  • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Verwante opleidingen op niveau 4.

Wat zijn de studiekosten?

Verplichte kosten
Ministerie (cursusgeld) € 654,-
Leerjaar 1 ± € 110,-
BLEI lesmateriaal (leden)* € 795,-
BLEI lesmateriaal (niet-leden)* € 1185,-
Leerjaar 2 € 0,-
* Kosten zijn voor leerbedrijf

Cursusgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent.


  • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2023
Filters