Monteur gas-, water- of warmtedistributie

Monteur Gas-, Water- en Warmtedistributie (1)

Monteur gas-, water- of warmtedistributie

Algemene informatie

Niveau 2
Leerweg bbl
Dag/avond Dagopleiding
Duur 2 jaar
Crebo 25768

Locatie

's-Hertogenbosch Onderwijsboulevard

Eén dag in de week volg je les op locatie in Eindhoven om te werken aan de theorie van het vak. Dit wordt digitaal aangeboden en daar kun je op je eigen tempo doorheen werken.

Je krijgt onderwerpen zoals algemene gas-, water- en warmteleer. Je vindt de meest actuele informatie over leermiddelen op http://www.stichtingblei.nl/.

Je krijgt ook algemene vakken zoals Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap. 

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Als monteur gas-, water- en warmtedistributie werk je volgens standaard werkwijzen. Je voert vooral routinematige werkzaamheden uit. Je onderhoudt gas-, water- en warmtedistributienetten en verhelpt storingen. Bij het lokaliseren en analyseren van storingen assisteer je.

Je hebt in je werk te maken met bijzondere omgevingsfactoren omdat je vaak in stedelijke gebieden werkt en situaties moet kunnen inschatten. Dit maakt je werk vooral op het gebied van veiligheid complex.

Je hebt een uitvoerende rol en je werkt zelfstandig onder aansturing van de leidinggevende. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van je werk. Je voert je werk uit volgens de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbo, milieu en veiligheid en je ziet erop toe dat anderen dat ook doen. Jij legt verantwoording af aan je leidinggevende.

Een monteur gas-, water- en warmtedistributie kan een distributienet, of een deel daarvan, in of uit bedrijf nemen mits hij daartoe bevoegd is of onder toezicht werkt van een bevoegd persoon. Dit is geregeld in het aanwijzingsbeleid van het bedrijf.  

Een belangrijk onderdeel van elke beroepsopleiding is de beroepspraktijkvorming (bpv). Dit onderdeel volg je bij een erkend leerbedrijf. Hierbij voer je opdrachten uit die aansluiten bij je opleiding én je werkzaamheden binnen het leerbedrijf. 

Een bpv-overeenkomst van minimaal 24 uur per week bij een erkend leerbedrijf is vereist.

Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ voor een erkend leerbedrijf.

Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen.

Let op! Om te kunnen starten met een bbl-opleiding, moet je werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl. Heb je nog geen leerwerkplek? Aanmelden is wel mogelijk, maar je wordt pas ingeschreven als je werk hebt!

Meer informatie over aanmelden vind je hier

De kosten worden vrijwel altijd betaald door het leerbedrijf. De opleiding is in Eindhoven.

Deze
opleiding
Landelijk
gemiddelde
Studenttevredenheid
rapportcijfer
7,2 7
Percentage geslaagde studenten
in afgelopen schooljaar
77% 76%
Percentage gediplo­meerden met werk
in afgelopen schooljaar
Monteur gas-, water- of warmtedistributie - 100%
Monteur laagspanningsdistributie - 93%
Monteur middenspanningsdistributie - -
Kans op leerbaan
Monteur middenspanningsdistributie
Monteur laagspanningsdistributie
Monteur gas-, water- of warmtedistributie
Startsalaris
uurloon
Monteur middenspanningsdistributie - -
Monteur gas-, water- of warmtedistributie - € 15
Monteur laagspanningsdistributie - € 16

Studie in Cijfers geeft informatie over de opleiding en de arbeidsmarkt. Hoewel Studie in Cijfers mogelijk beeld geeft van de toekomst, geeft het geen garantie. Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie kijk op https://www.s-bb.nl/studenten/

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg
  • Diploma entreeopleiding. In een persoonlijk gesprek worden de mogelijkheden besproken.

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Verwante opleidingen op niveau 3 of 4.

Wat zijn de studiekosten?

Verplichte kosten
Ministerie (cursusgeld) € 295,-
Leerjaar 1 ± € 110,-
BLEI lesmateriaal (leden)* € 585,-
BLEI lesmateriaal (niet-leden)* € 1185,-
Leerjaar 2 € 0,-
* Kosten zijn voor leerbedrijf

Cursusgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent. Vermelde kosten zijn voor schooljaar 2024-2025.


  • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2023
Filters