Opleiding helpende zorg en welzijn (bol)

Zorg en hulp bieden - Mensen met psychiatrische problemen - Verslaving - Ziekte - Handicap - Begeleiden bij wonen - Begeleiden bij persoonlijke verzorging - Huishoudelijke zorg - Flexibiliteit

Beschrijving van de opleiding

Wat ga ik leren?

Het onderwijs wordt aangeboden in de vorm van projecten die worden voorbereid en ondersteund door theorie- en praktijklessen. De kennis en vaardigheden die je leert op school pas je bovendien toe tijdens de stageperiodes gedurende de opleiding. Je opleiding bestaat uit een basisdeel, twee profieldelen en keuzedelen.

In het basisdeel leer je: ruimtes klaarzetten, aanspreekpunt zijn, administratie uitvoeren, assisteren bij voorraadbeheer, veiligheid, onderhoud- en herstelwerkzaamheden, voeding en evalueren.
 

Wij adviseren je om voor deze opleiding het volgende zelf aan te schaffen: 

 • Laptop
 • USB-stick (4 GB)
 • Oortjes
 • Woordenboek Nederlands
 • Woordenboeken Nederlands-Engels en Engels-Nederlands
 • Eenvoudige rekenmachine
 • Potloden, pennen en gum
 • Uniformjasje voor de praktijklessen

Het Koning Willem I College biedt als enige ROC een dubbelprofiel aan. Dit betekent dat je na twee jaar je opleiding afsluit met twee diploma's in plaats van één. En dat vergroot natuurlijk de kans op de arbeidsmarkt. Je volgt de volgende profielen: Helpende zorg en welzijn en Facilitair medewerker.  

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Opleiding helpende zorg en welzijn (bol) bij het Koning Willem I College

Wat kan ik worden?

Als je graag met mensen omgaat en daarnaast behulpzaam en zorgzaam bent, dan is de opleiding Helpende zorg en welzijn echt iets voor jou! Als Helpende zorg en welzijn werk je in de directe omgeving van de zorgvrager. Je werkzaamheden bestaan uit het bieden van ondersteuning bij persoonlijke verzorging, huishoudelijke zorg en begeleiding bij activiteiten. Zo verzorg of douche je zelfstandig zorgvragers of help je bij het klaarmaken van een maaltijd in een woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking. 

In het verpleeghuis bied je onder andere hulp bij het eten en drinken, de persoonlijke verzorging en de toiletgang. Veranderingen rapporteer je aan je leidinggevende, of noteer je. Heel belangrijk is dat je altijd rekening houdt met de waarden en normen, wensen en gewoontes van de mensen met en voor wie je werkt.

Naast bovengenoemde taken verricht je als helpende zorg en welzijn steeds meer facilitaire taken zoals helpen bij het schoonhouden, beheer en onderhoud van het gebouw en de materialen. Je wordt aangestuurd door jouw leidinggevende en je werkt volgens de geldende regels en voorschriften van het bedrijf of de organisatie.

Tijdens de opleiding leer je, naast het omgaan met bovenstaande voorbeelden, ook om een juiste beroepshouding te laten zien. Je leert hoe je klantgericht kunt werken en hoe jij je representatief en sociaal vaardig kunt opstellen. Je bent geschikt voor het beroep Helpende zorg en welzijn als je veel inlevingsvermogen, geduld en respect voor anderen hebt. Je bent initiatiefrijk en betrokken. Verder ben je flexibel ingesteld en houd je rekening met onregelmatige werktijden. Je kunt zelfstandig handelen maar ook goed samenwerken met collega's. 

 

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

 • Vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg Economie
 • Vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg Techniek, Zorg en Welzijn of Landbouw met wiskunde of economie of tweede vreemde taal Diploma
 • Diploma verwante entreeopleiding

Heb je een vooropleiding die gelijkwaardig is aan bovengenoemde opleidingen, neem contact op met het Studenten Succes Centrum.

Wat doe ik tijdens de stage?

Je komt drie dagen per week naar het Koning Willem I College en je loopt twee dagen stage. Het Koning Willem I College zorgt voor een passende stageplaats.

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Verwante opleidingen op niveau 3 of 4.

Hoe meld ik me aan?

BOL = Beroeps Opleidende Leerweg
Je komt gemiddeld vijf dagen in de week naar school en loopt stage.

 • Je aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als je een kopie van de voor- en achterzijde van één van de volgende, geldige documenten meestuurt, inlevert of toont:
     o Paspoort
     o Identiteitsbewijs
     o Rijbewijs
     o Verblijfsvergunning
 • Ter controle van je vooropleiding moet je een kopie meesturen van je laatste rapport en/of diploma’s en cijferlijst(en).
 • Soms word je uitgenodigd voor een intakegesprek.
 • Zodra je bent ingeschreven ontvang je hiervan een bevestiging met daarbij een onderwijsovereenkomst. Deze moet je ondertekenen en aan ons terugsturen. Dit is verplicht! Pas dan ben je definitief ingeschreven op ons college.
 • Zit je nu nog op het vmbo, mbo of havo? Dan moet je een doorstroomdossier invullen. Dit regel je met je mentor/decaan. Het doorstroomdossier kan aanleiding geven voor een gesprek.

Studie in cijfers

Afbeelding van Studie in Cijfers

Opleidingsgegevens

 Portaal  Zoeken