Opleiding helpende zorg en welzijn (bol)

Zorg en hulp bieden - Mensen met psychiatrische problemen - Verslaving - Ziekte - Handicap - Begeleiden bij wonen - Begeleiden bij persoonlijke verzorging - Huishoudelijke zorg - Flexibiliteit

Beschrijving van de opleiding

Wat ga ik leren?

Om te beginnen leer je hoe je mensen goed en veilig helpt. Zowel op het gebied van voeding als verzorging en activiteiten. Verder staan het leren uitvoeren van algemene werkzaamheden op het programma. Zoals: aanspreekpunt zijn, de administratie doen, assisteren bij voorraadbeheer, onderhoud- en herstelwerkzaamheden uitvoeren, ruimtes klaarzetten en activiteiten evalueren. Tijdens de opleiding leer je ook om een juiste beroepshouding te laten zien. Hoe je klantgericht werkt en hoe je je representatief en sociaal vaardig opstelt. 

Het onderwijs wordt aangeboden in de vorm van theorie- en praktijklessen. De kennis en vaardigheden die je leert op school pas je bovendien toe tijdens de stageperiodes gedurende de opleiding. Je opleiding bestaat uit een basisdeel en twee profieldelen. 

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding. 

Het Koning Willem I College biedt een dubbelprofiel aan. Je volgt de volgende profielen: Helpende zorg en welzijn en Facilitair medewerker. Dit betekent dat je je opleiding afsluit met twee diploma's in plaats van één. En dat vergroot natuurlijk je kansen op de arbeidsmarkt! 

Opleiding helpende zorg en welzijn (bol) bij het Koning Willem I College

Wat kan ik worden?

Ga je graag met mensen om? Ben je behulpzaam en zorgzaam? Dan is dit een baan die bij je past: Helpende zorg en welzijn.

Je helpt dan mensen die sommige dingen niet alleen kunnen. En zo maak je hun leven een stukje mooier of een beetje makkelijker. Je bent er voor hun persoonlijke verzorging, huishoudelijke zorg en je begeleidt hen bij activiteiten. Zo douche je bijvoorbeeld 'zorgvragers' die thuis wonen. Of je helpt mensen met een verstandelijke beperking bij het klaarmaken van hun maaltijden.

In een verpleeghuis kun je ook aan de slag. Daar help je de bewoners bij het eten en drinken, de persoonlijke verzorging en de toiletgang.

Daarnaast heb je als Helpende zorg en welzijn ook facilitaire taken. Zoals helpen bij de schoonmaak, het beheer en het onderhoud van het gebouw en de materialen. Je wordt daarbij aangestuurd door een leidinggevende.

Voor dit beroep is het echt noodzakelijk dat je veel inlevingsvermogen, geduld en respect voor anderen hebt. Verder ben je flexibel ingesteld en houd je rekening met onregelmatige werktijden.

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

 • Vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg Economie
 • Vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg Techniek, Zorg en Welzijn of Landbouw met wiskunde of economie of tweede vreemde taal Diploma
 • Diploma verwante entreeopleiding

Heb je een vooropleiding die gelijkwaardig is aan bovengenoemde opleidingen, neem contact op met het Studenten Succes Centrum.

Wat doe ik tijdens de stage?

Je komt in het eerste jaar vier dagen per week naar het Koning Willem I College en loopt één dag stage. In het tweede jaar kom je drie dagen per week naar school en je loopt twee dagen stage. Het Koning Willem I College zorgt voor een stageplaats.

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Verwante opleidingen op niveau 3 of 4.

Hoe meld ik me aan?

BOL = Beroeps Opleidende Leerweg
Je komt gemiddeld vijf dagen in de week naar school en loopt stage.

 • Je aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als je een kopie van de voor- en achterzijde van één van de volgende, geldige documenten meestuurt, inlevert of toont:
     o Paspoort
     o Identiteitsbewijs
     o Rijbewijs
     o Verblijfsvergunning
 • Ter controle van je vooropleiding moet je een kopie meesturen van je laatste rapport en/of diploma’s en cijferlijst(en).
 • Soms word je uitgenodigd voor een intakegesprek.
 • Zodra je bent ingeschreven ontvang je hiervan een bevestiging met daarbij een onderwijsovereenkomst. Deze moet je ondertekenen en aan ons terugsturen. Dit is verplicht! Pas dan ben je definitief ingeschreven op ons college.
 • Zit je nu nog op het vmbo, mbo of havo? Dan moet je een doorstroomdossier invullen. Dit regel je met je mentor/decaan. Het doorstroomdossier kan aanleiding geven voor een gesprek.

Studie in cijfers

Afbeelding van Studie in Cijfers

Opleidingsgegevens

 Portaal  Zoeken