Opleiding servicemonteur koude- en klimaatsystemen (bbl)

Koude- en klimaatsystemen - Installatie - Reparatie - Onderhoud - Warmtepompsystemen - Storingen opsporen - Airconditioning - Flexibel - Klantgericht

Beschrijving van de opleiding

Wat ga ik leren?

Je werkt vier dagen per week in het opleidingsbedrijf en je komt een vaste lesdag per week naar het
Koning Willem I College.  Op deze dag worden de vaktechnische lessen aangeboden. Deze lessen bestaan uit praktische wis- en natuurkunde, koudetechniek, elektrotechniek, processensysteemkennis met Mollier-diagram, werken met Mollier-diagram voor vochtige lucht, thermodynamica en schematechniek.

Je krijgt ook algemene vakken zoals Nederlands, rekenen, loopbaan & burgerschap en een moderne vreemde taal.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding. 

Opleiding servicemonteur koude- en klimaatsystemen (bbl) bij het Koning Willem I College

Wat kan ik worden?

Als servicemonteur koude- en klimaatsystemen voer je technische werkzaamheden uit. Aan commerciële kleine tot middelgrote koude- en klimaatsystemen, airconditioning en warmtepompsystemen en aan kleinere systemen met als secundair koudemiddel water en glycol-water. Je werkt vrijwel altijd op locatie en bent veel onderweg.

Je werkt in een omgeving waar milieu- en (voedsel)veiligheid van groot belang zijn. Je houdt je altijd aan de geldende wettelijke eisen. 
 

De servicemonteur koude- en klimaatsystemen werkt conform artikel 2 van de ‘Regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties’. Dit houdt in het terugwinnen van gefluoreerde broeikasgassen of gereguleerde stoffen, het verrichten van lekcontroles aan en het installeren en onderhouden van koude- en klimaatsystemen die gefluoreerde broeikasgassen of gereguleerde stoffen bevatten of daartoe bestemd zijn. Je moet in het bezit zijn van een diploma in het kader van deze regeling.

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

  • Verwante beroepsopleiding niveau 2. 

Heb je een vooropleiding die gelijkwaardig is aan bovengenoemde opleidingen, neem contact op met het Studenten Succes Centrum.

Wat doe ik tijdens de beroepspraktijkvorming?

Een belangrijk onderdeel van elke beroepsopleiding is de beroepspraktijkvorming (BPV). Dit onderdeel volg je bij een erkend leerbedrijf. Hierbij voer je opdrachten uit die aansluiten bij je opleiding én je werkzaamheden binnen het leerbedrijf.

Een BPV-overeenkomst van minimaal 24 uur per week bij een erkend leerbedrijf is vereist.

Op veel werklocaties is VCA verplicht. Voor de servicemonteur koude- en klimaatsystemen is het certificaat Basisveiligheid VCA relevant. Als je dit certificaat niet hebt dan zijn de examenkosten € 50,- en het boek € 20,-.

Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ voor een erkend leerbedrijf.

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Verwante beroepsopleidingen op niveau 4.

Hoe meld ik me aan?

BBL = Beroeps Begeleidende Leerweg
Dit is een combinatie van leren op school en werken in een bedrijf.

  • Om te kunnen starten met de opleiding, moet je werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven vind je op: http://www.stagemarkt.nl/
  • Een leerbedrijf dat niet erkend is, kan contact opnemen met de brancheorganisatie om erkenning aan te vragen.
  • Je kunt je aanmelden voor de opleiding, maar je wordt pas ingeschreven als je werk hebt. Geef de gegevens van je werkgever daarom zo spoedig mogelijk door via: info@kw1c.nl
  • Let op: zonder werk kun je niet starten met de opleiding! Je aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als je een kopie van de voor- en achterzijde van één van de volgende, geldige documenten meestuurt, inlevert of toont: paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs of verblijfsvergunning
  • Zodra je bent ingeschreven ontvang je hiervan een bevestiging met daarbij een onderwijsovereenkomst. Deze moet je ondertekenen en aan ons terugsturen. Dit is verplicht! Pas dan ben je definitief ingeschreven op ons college.
  • Zit je nu nog op het vmbo of havo? Dan moet je een doorstroomdossier invullen. Dit regel je met je mentor/decaan. Het doorstroomdossier kan aanleiding geven voor een gesprek.

Opleidingsgegevens

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken