Monteur koude- en klimaatsystemen

Monteur koude- en klimaatsystemen

Monteur koude- en klimaatsystemen

Algemene informatie

Niveau 2
Leerweg bbl
Dag/avond Dagopleiding
Duur 2 jaar
Crebo 25887

Locatie

's-Hertogenbosch Onderwijsboulevard

Wil jij werkzaam zijn in organisatie aan kleine tot middelgrote koudetechnische systemen? Lees hier meer informatie over de opleiding monteur koude- en klimaatsystemen. 

Eén dag per week kom je naar het Koning Willem I College. Je krijgt dan vaktechnische lessen aangeboden. De lessen bestaan in grote lijnen uit praktische wis- en natuurkunde, koudetechniek, elektrotechniek, processensysteemkennis met Mollier-diagram, werken met Mollier-diagram voor vochtige lucht, thermodynamica en schematechniek. Daarnaast kom je per leerjaar circa 8 dagen extra naar het college voor praktijktraining.

Na het eerste leerjaar doe je examen voor het F-gassen diploma categorie 1. Naast de beroepsgerelateerde vakken krijg je ook Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap.

Ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je deze opleiding ook in de middag/avond volgen. De opleiding kun je dan in één jaar afronden. 

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding. 

Als monteur koude- en klimaatsystemen voer je installatietechnische werkzaamheden uit aan commerciële kleine tot middelgrote koudetechnische systemen, airconditioning en warmtepompsystemen. Daarnaast voer je werkzaamheden uit aan kleinere systemen met als secundair koudemiddel water en glycol-water. Afhankelijk van de omvang en complexiteit van de werkzaamheden werk je samen met een of meer collega's.

Jij werkt hoofdzakelijk op locatie. Je bent je ervan bewust wanneer je met voedingsmiddelen werkt en onder strenge hygiëneregels moet werken. Je kent de gezondheidsrisico's die daar bij spelen.

Je werkt conform artikel 2 van de ‘Regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties’. Dit houdt in het terugwinnen van gefluoreerde broeikasgassen of gereguleerde stoffen, het verrichten van lekcontroles aan en het installeren en onderhouden van koude- en klimaatsystemen die gefluoreerde broeikasgassen of gereguleerde stoffen bevatten of daartoe bestemd zijn. Je moet als monteur koude- en klimaatsystemen in het bezit zijn van een diploma in het kader van deze regeling.

Een belangrijk onderdeel van elke beroepsopleiding is de beroepspraktijkvorming (bpv). Tijdens je opleiding werk je minimaal 24 uur bij een erkend leerbedrijf. Hier leer je de praktijk van je beroep. 

Op veel werklocaties is VCA verplicht. Voor de monteur koude- en klimaatsystemen is het certificaat Basisveiligheid VCA relevant. Als je dit certificaat niet hebt dan zijn de examenkosten € 50,- en het boek € 20,-.

Kijk op www.stagemarkt.nl voor een erkend leerbedrijf. 

Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen.

Let op! Om te kunnen starten met een bbl-opleiding, moet je werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl. Heb je nog geen leerwerkplek? Aanmelden is wel mogelijk, maar je wordt pas ingeschreven als je werk hebt!

Meer informatie over aanmelden vind je hier

De kosten worden vrijwel altijd betaald door het leerbedrijf. Zo niet, bespreek dan met de directeur van je afdeling wat jijzelf moet betalen.

Deze
opleiding
Landelijk
gemiddelde
Studenttevredenheid
rapportcijfer
7,2 6,5
Percentage geslaagde studenten
in afgelopen schooljaar
65% 61%
Percentage gediplo­meerden met werk
in afgelopen schooljaar
Monteur koude- en klimaatsystemen 100% 95%
Kans op werk in jouw vakgebied
na je opleiding
Monteur koude- en klimaatsystemen
Kans op leerbaan
Monteur koude- en klimaatsystemen
Startsalaris
uurloon
Monteur koude- en klimaatsystemen - € 14

Studie in Cijfers geeft informatie over de opleiding en de arbeidsmarkt. Hoewel Studie in Cijfers mogelijk beeld geeft van de toekomst, geeft het geen garantie. Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie kijk op https://www.s-bb.nl/studenten/

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg
  • Diploma entreeopleiding. In een persoonlijk gesprek worden de mogelijkheden besproken.  

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Verwante opleidingen op niveau 3.

Wat zijn de studiekosten?

Verplichte kosten
Ministerie (cursusgeld) € 270,-
Leerjaar 1 ± € 3831,-
Leerjaar 2 € 1265,-
Avondopleiding € 3900,-

Cursusgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent.

Vrijwillige kosten
Leerjaar 1: F-gassen training inclusief examinering € 2210,-
Leerjaar 2: bpv-training en training proeve van bekwaamheid € 2250,-

Bekijk ook eens deze opleidingen


  • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2023
Filters