Systeemontwerper koude- en klimaatsystemen

Servicemonteur koude- en klimaatsystemen (1)

Systeemontwerper koude- en klimaatsystemen

Algemene informatie

Niveau 4
Leerweg bbl
Dag/avond Middag/avondopleiding
Duur 2 jaar
Crebo 25565

Locatie

's-Hertogenbosch Onderwijsboulevard

Je krijgt één avond per week les op het Koning Willem I College om te werken aan de theorie van het vak. Naast de beroepsgerichte vakken krijg je ook Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

De systeemontwerper koude- en klimaatsystemen voert de werkzaamheden op een vakbekwame wijze uit. Analytisch denkvermogen en technisch inzicht zijn onmisbare eigenschappen evenals probleemoplossend vermogen en inventiviteit. Kennis van de Duitse en Engelse taal is belangrijk. Je stelt je verantwoordelijk en kwaliteitsbewust op. Je bent pas tevreden als het koude- en klimaatsysteem dat wordt opgeleverd voldoet aan de voorschriften, passend bij het productieproces en passend bij het product dat in het systeem behandeld en/of bewaard moet worden conform de wensen van de klant. Je fungeert als het visitekaartje van het bedrijf. Je bent representatief en klantgericht. Verder zijn stressbestendigheid, flexibiliteit en sociaal-communicatieve vaardigheden van belang voor dit beroep.

Je bent werkzaam in zowel grote als kleine koudetechnische bedrijven en je voert werkzaamheden uit in alle marktsegmenten. Je betrekt materialen en producten en levert diensten op het gebied van professionele koude-, klimaat- en warmtepomptechniek in zowel binnen- als buitenland. De activiteiten worden uitgevoerd in met name de commerciële koudetechniek, de comfortkoeling, procestechniek en de industriële koudetechniek.Je werkt veel op kantoor maar je komt ook op locatie bij de klant, bijvoorbeeld om benodigde informatie te verzamelen. Voor een optimale taakuitoefening is het van belang dat je een professionele beroepshouding hebt waarbij de onderstaande houdingsaspecten, eigenschappen en persoonskenmerken van belang zijn.

Je voert werkzaamheden waarvoor je standaard maar voornamelijk niet-standaard werkwijzen gebruikt. Je hebt specialistische en vooral brede kennis en vaardigheden nodig voor het ontwerpen van koude- en klimaatsystemen. Je hebt te maken met een verscheidenheid aan bijzondere factoren zoals diversiteit aan soort en grootte van systemen, verschillende soorten meet- en regeltechnieken, een verscheidenheid aan(te koelen) producten, omgevingen en omstandigheden. Deze factoren maken dat de werkzaamheden van de systeemontwerper koude- en klimaatsystemen een hoge complexiteit hebben. Je werkt zelfstandig en vaak alleen en je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van je eigen werk. Je bent (mede)verantwoordelijk voor het imago van je werkgever.

Een belangrijk onderdeel van elke beroepsopleiding is de beroepspraktijkvorming (bpv). Dit onderdeel volg je bij een erkend leerbedrijf. Hierbij voer je opdrachten uit die aansluiten bij je opleiding én je werkzaamheden binnen het leerbedrijf. Een bpv-overeenkomst van minimaal 24 uur bij een erkend leerbedrijf is vereist. 

Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ voor een erkend leerbedrijf.

Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen.

Let op! Om te kunnen starten met een bbl-opleiding, moet je werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl. Heb je nog geen leerwerkplek? Aanmelden is wel mogelijk, maar je wordt pas ingeschreven als je werk hebt!

Meer informatie over aanmelden vind je hier

De kosten worden vrijwel altijd betaald door het leerbedrijf. Zo niet, bespreek dan met de directeur van je afdeling wat jijzelf moet betalen.

Voor deze opleiding is een verwant niveau 3 nodig. Met dat diploma duurt de opleiding nog 1 jaar.

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Verwant mbo-diploma niveau 3

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op hbo-niveau.

Wat zijn de studiekosten?

Verplichte kosten
Ministerie (cursusgeld) € 654,-
Leerjaar 1 ± € 406,-
Leerjaar 2 € 0,-

Cursusgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent.


  • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2023
Filters