Opleiding monteur koude- en klimaatsystemen (bbl)

Koudetechnische installaties - Samenwerken - Klantgericht - Onderdeel van installatietechniek - Airco - Gekoeld transport - Koelinstallaties ontwerpen - Onderhoud - Zelfstandig

Beschrijving van de opleiding

Wat ga ik leren?

Wil jij werkzaam zijn in organisatie aan kleine tot middelgrote koudetechnische systemen? Lees hier meer informatie over de opleiding monteur koude- en klimaatsystemen. 

Eén dag per week kom je naar het Koning Willem I College. Je krijgt dan vaktechnische lessen aangeboden. De lessen bestaan in grote lijnen uit praktische wis- en natuurkunde, koudetechniek, elektrotechniek, processensysteemkennis met Mollier-diagram, werken met Mollier-diagram voor vochtige lucht, thermodynamica en schematechniek. 

Daarnaast kom je per leerjaar circa 8 dagen extra naar het college voor praktijktraining.

Na het eerste leerjaar doe je examen voor het F-gassen diploma categorie 1. Naast de beroepsgerelateerde vakken krijg je ook Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap.

Ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je deze opleiding ook in de middag/avond volgen. De opleiding kun je dan in één jaar afronden. 

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding. 

Opleiding monteur koude- en klimaatsystemen (bbl) bij het Koning Willem I College

Wat kan ik worden?

Als monteur koude- en klimaatsystemen voer je installatietechnische werkzaamheden uit aan commerciële kleine tot middelgrote koudetechnische systemen, airconditioning en warmtepompsystemen.

Daarnaast voer je werkzaamheden uit aan kleinere systemen met als secundair koudemiddel water en glycol-water. Afhankelijk van de omvang en complexiteit van de werkzaamheden werk je samen met een of meer collega's.

Jij werkt hoofdzakelijk op locatie. Je bent je ervan bewust wanneer je met voedingsmiddelen werkt en onder strenge hygiëneregels moet werken. Je kent de gezondheidsrisico's die daar bij spelen.

Je werkt conform artikel 2 van de ‘Regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties’. Dit houdt in het terugwinnen van gefluoreerde broeikasgassen of gereguleerde stoffen, het verrichten van lekcontroles aan en het installeren en onderhouden van koude- en klimaatsystemen die gefluoreerde broeikasgassen of gereguleerde stoffen bevatten of daartoe bestemd zijn. Je moet als monteur koude- en klimaatsystemen in het bezit zijn van een diploma in het kader van deze regeling.

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

 • Vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg 
 • Diploma entreeopleiding. In een persoonlijk gesprek worden de mogelijkheden besproken.

Heb je een vooropleiding die gelijkwaardig is aan bovengenoemde opleidingen, neem contact op met het Studenten Succes Centrum.

Wat doe ik tijdens de beroepspraktijkvorming?

Een belangrijk onderdeel van elke beroepsopleiding is de beroepspraktijkvorming (BPV). Tijdens je opleiding werk je minimaal 24 uur bij een erkend leerbedrijf. Hier leer je de praktijk van je beroep. 

Op veel werklocaties is VCA verplicht. Voor de monteur koude- en klimaatsystemen is het certificaat Basisveiligheid VCA relevant. Als je dit certificaat niet hebt dan zijn de examenkosten € 50,- en het boek € 20,-.

Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ voor een erkend leerbedrijf.

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Verwante opleidingen op niveau 3.

Hoe meld ik me aan?

BBL = Beroeps Begeleidende Leerweg
Dit is een combinatie van leren op school en werken in een bedrijf.

 • Om te kunnen starten met de opleiding, moet je werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven vind je op: http://www.stagemarkt.nl/  
 • Een leerbedrijf dat niet erkend is, kan contact opnemen met de brancheorganisatie om erkenning aan te vragen.
 • Je kunt je aanmelden voor de opleiding, maar je wordt pas ingeschreven als je werk hebt. Geef de gegevens van je werkgever daarom zo spoedig mogelijk door via: info@kw1c.nl
 • Let op: zonder werk kun je niet starten met de opleiding!
 • Je aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als je een kopie van de voor- en achterzijde van één van de volgende, geldige documenten meestuurt, inlevert of toont:
  paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs of verblijfsvergunning
 • Zodra je bent ingeschreven ontvang je hiervan een bevestiging met daarbij een onderwijsovereenkomst. Deze moet je ondertekenen en aan ons terugsturen. Dit is verplicht! Pas dan ben je definitief ingeschreven op ons college.
 • Zit je nu nog op het vmbo of havo? Dan moet je een doorstroomdossier invullen. Dit regel je met je mentor/decaan. Het doorstroomdossier kan aanleiding geven voor een gesprek.

Studie in cijfers

De informatie wordt opgehaald

Opleidingsgegevens

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken