Opleiding systeemontwerper koude- en klimaatsystemen (bbl)

Koude- en klimaatsystemen - Installatie - Reparatie - Onderhoud - Warmtepompsystemen - Storingen opsporen - Airconditioning - Flexibel - Klantgericht

Beschrijving van de opleiding

Wat ga ik leren?

Je krijgt één avond per week les op het Koning Willem I College om te werken aan de theorie van het vak. Naast de beroepsgerichte vakken krijg je ook Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Opleiding systeemontwerper koude- en klimaatsystemen (bbl) bij het Koning Willem I College

Wat kan ik worden?

Je bent werkzaam in zowel grote als kleine koudetechnische bedrijven en je voert werkzaamheden uit in alle marktsegmenten. Je betrekt materialen en producten en levert diensten op het gebied van professionele koude-, klimaat- en warmtepomptechniek in zowel binnen- als buitenland. De activiteiten worden uitgevoerd in met name de commerciële koudetechniek, de comfortkoeling, procestechniek en de industriële koudetechniek.
Je werkt veel op kantoor maar je komt ook op locatie bij de klant, bijvoorbeeld om benodigde informatie te verzamelen. Voor een optimale taakuitoefening is het van belang dat je een professionele beroepshouding hebt waarbij de onderstaande houdingsaspecten, eigenschappen en persoonskenmerken van belang zijn.

De systeemontwerper koude- en klimaatsystemen voert de werkzaamheden op een vakbekwame wijze uit. Analytisch denkvermogen en technisch inzicht zijn onmisbare eigenschappen evenals probleemoplossend vermogen en inventiviteit. Kennis van de Duitse en Engelse taal is belangrijk. Je stelt je verantwoordelijk en kwaliteitsbewust op. Je bent pas tevreden als het koude- en klimaatsysteem dat wordt opgeleverd voldoet aan de voorschriften, passend bij het productieproces en passend bij het product dat in het systeem behandeld en/of bewaard moet worden conform de wensen van de klant. Je fungeert als het visitekaartje van het bedrijf. Je bent representatief en klantgericht. Verder zijn stressbestendigheid, flexibiliteit en sociaal-communicatieve vaardigheden van belang voor dit beroep.

Je voert werkzaamheden waarvoor je standaard maar voornamelijk niet-standaard werkwijzen gebruikt. Je hebt specialistische en vooral brede kennis en vaardigheden nodig voor het ontwerpen van koude- en klimaatsystemen. Je hebt te maken met een verscheidenheid aan bijzondere factoren zoals diversiteit aan soort en grootte van systemen, verschillende soorten meet- en regeltechnieken, een verscheidenheid aan(te koelen) producten, omgevingen en omstandigheden. Deze factoren maken dat de werkzaamheden van de systeemontwerper koude- en klimaatsystemen een hoge complexiteit hebben. Je werkt zelfstandig en vaak alleen en je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van je eigen werk. Je bent (mede)verantwoordelijk voor het imago van je werkgever.

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

 • Verwante beroepsopleiding niveau 3.

Heb je een vooropleiding die gelijkwaardig is aan bovengenoemde opleidingen, neem contact op met het Studenten Succes Centrum.

Wat doe ik tijdens de beroepspraktijkvorming?

Een belangrijk onderdeel van elke beroepsopleiding is de beroepspraktijkvorming (BPV). Dit onderdeel volg je bij een erkend leerbedrijf. Hierbij voer je opdrachten uit die aansluiten bij je opleiding én je werkzaamheden binnen het leerbedrijf. Een BPV-overeenkomst van minimaal 24 uur bij een erkend leerbedrijf is vereist.

Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ voor een erkend leerbedrijf.

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op hbo-niveau zoals Post hbo Koudetechniek en Hogere Installatietechniek.

Hoe meld ik me aan?

BBL = Beroeps Begeleidende Leerweg
Dit is een combinatie van leren op school en werken in een bedrijf.

 • Om te kunnen starten met de opleiding, moet je werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven vind je op: http://www.stagemarkt.nl/
 • Een leerbedrijf dat niet erkend is, kan contact opnemen met de brancheorganisatie om erkenning aan te vragen.
 • Je kunt je aanmelden voor de opleiding, maar je wordt pas ingeschreven als je werk hebt. Geef de gegevens van je werkgever daarom zo spoedig mogelijk door via: info@kw1c.nl
 • Let op: zonder werk kun je niet starten met de opleiding!
 • Je aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als je een kopie van de voor- en achterzijde van één van de volgende, geldige documenten meestuurt:
  o Paspoort
  o Identiteitsbewijs
  o Rijbewijs
  o Verblijfsvergunning
 • Zodra je bent ingeschreven ontvang je hiervan een bevestiging met daarbij een onderwijs-overeenkomst. Deze moet je ondertekenen en aan ons terugsturen. Dit is verplicht! Pas dan ben je definitief ingeschreven op ons college.
 • Zit je nu nog op het vmbo of havo? Dan moet je een doorstroomdossier invullen. Dit regel je met je mentor/decaan.

Opleidingsgegevens

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken