Opleiding sociaal werker / leren op locatie (bol)

Activiteiten organiseren - Jongeren - Ouderen - Langdurig werklozen - Wijkcentrum - Jongerencentrum - Opvangcentrum - Buurthuis

Beschrijving van de opleiding

Wat ga ik leren?

Het eerste jaar is gericht op de basis van het beroep sociaal werker.

In de praktijkroute Leren op Locatie wordt in samenwerking met instellingen voor sociaal werk (Tavenu in Waalwijk en De Poort in Den Bosch) de mogelijkheid geboden om in een praktijksituatie/instelling (op locatie) praktijkervaring op te doen en les te volgen. Wat je leert in de theorie wordt gekoppeld aan werkvormen in de praktijk. Theoretische ondersteuning wordt gegeven door een docent (op locatie); alleen de algemene vakken worden gevolgd op school (1 dag in de week).

Vanaf leerjaar twee ga je 16 uur in de week stage lopen en kom je 2 dagen in de week naar school. 

Daarnaast biedt de opleiding in leerjaar 2 en 3 keuzedelen aan. Keuzedelen geven je opleiding meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding. 

Opleiding sociaal werker / leren op locatie (bol) bij het Koning Willem I College

Wat kan ik worden?

Als sociaal werker help je mensen die ondersteuning nodig hebben om deel uit te kunnen maken van de maatschappij. Je kunt werkzaam zijn bij welzijnsorganisaties, gemeentes, woonorganisaties, de maatschappelijke opvang, de buitenschoolse opvang, in de recreatie, sport en spel, kunst, cultuur en amusement (waaronder culturele festivals), educatie en burgerschapsvorming.

Zo kan je als sociaal werker mensen helpen bij het oplossen van sociale vraagstukken. Je ondersteunt hen zodat zij deel kunnen nemen aan de maatschappij. Je bereidt projecten voor en voert activiteiten uit met je doelgroepen.

Maar ook kan je mensen helpen bij het vergroten van hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Je geeft ook informatie en advies over regelingen, voorzieningen en procedures en je adviseert bij juridische en financiële vragen.

Het beroep van sociaal werker past bij je als je graag werkt met verschillende mensen met verschillende achtergronden. Je respecteert mensen en kunt ze in hun waarde laten, maar je wilt hen ook helpen de kwaliteit van hun leven te verbeteren.


Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

 • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4

Heb je een vooropleiding die gelijkwaardig is aan bovengenoemde opleidingen, neem contact op met het Studenten Succes Centrum.

Wat doe ik tijdens de stage?

In het tweede leerjaar loop je 16 uur stage in een organisatie die past bij jouw gekozen beroep. Daarnaast kom je 2 dagen per week naar school. In het derde leerjaar loop je tot maximaal 20 uur stage bij een andere organisatie.

Voor je stages moet je zelf een erkend leerbedrijf zoeken. Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ voor zo'n leerbedrijf. 

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op Associate degree en hbo-niveau.

Hoe meld ik me aan?

BOL = Beroeps Opleidende Leerweg
Je komt gemiddeld vijf dagen in de week naar school en loopt stage.

Leren op Locatie is een leerroute van de opleiding Sociaal Werk waarbij je theorie combineert met praktijk.

 • Voor de leerroute Leren op Locatie geef je aan naar welke locatie je voorkeur uitgaat.
 • Wanneer de praktijkroute van jouw keuze vol is, kan je kiezen voor de andere locatie. Wil je dit niet? Dan kom je op de wachtlijst of volg je de schoolroute. Mocht er ruimte ontstaan kun je alsnog geplaatst worden op de locatie van je keuze.
 • Je aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als je een kopie van de voor- en achterzijde van één van de volgende, geldige documenten opstuurt, afgeeft of toont:
  o paspoort
  o identiteitsbewijs
  o rijbewijs
  o verblijfsvergunning
 • Soms word je uitgenodigd voor een intakegesprek.
 • Als je bent ingeschreven ontvang je een bevestiging met je onderwijsovereenkomst.
  Deze moet je ondertekenen en aan ons terugsturen. Dit is verplicht! Pas dan ben je definitief ingeschreven op ons college.
 • Zit je nu nog op het vmbo, mbo of havo? Dan moet je een doorstroomdossier invullen. Dit regel je met je mentor/decaan. Het doorstroomdossier kan aanleiding geven voor een gesprek.

Opleidingsgegevens

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken