Sociaal Werker

Sociaal werk

Sociaal Werker

Algemene informatie

Niveau 4
Leerweg bol
Dag/avond Dagopleiding
Duur 3 jaar
Crebo 25615

Locaties

's-Hertogenbosch Vlijmenseweg Oss Nelson Mandelaboulevard

Het eerste jaar is gericht op de basis van het beroep. Vanaf leerjaar 2 ga je stage lopen en kom je twee dagen per week naar school.

De opleiding biedt je vakkennis, vaardigheden en trainingen. Je krijgt klassikaal les, maar soms werk je ook individueel of in groepjes aan opdrachten. Hierdoor leer je goed samenwerken. Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Deze opleiding wordt ook aangeboden als praktijkroute Leren op Locatie. Dit betekent dat je vanaf dag één de opleiding volgt in de praktijk. Dit doe je bij een organisatie voor sociaal werk in 's-Hertogenbosch. Je krijgt één dag per week les op school, één dag per week les op locatie en daarnaast draai je als teamlid mee in de praktijk. Vanaf leerjaar 2 word je weer in een lesgroep op school geplaatst en ga je stage lopen. Inschrijven voor deze praktijkroute kan via de website: sociaal werker / leren op locatie (bol).

Als sociaal werker help je mensen die ondersteuning nodig hebben om deel uit te kunnen maken van de maatschappij. Je kunt werkzaam zijn bij welzijnsorganisaties, gemeentes, woonorganisaties, de maatschappelijke opvang, de buitenschoolse opvang, in de recreatie, sport en spel, kunst, cultuur en amusement (waaronder culturele festivals), educatie en burgerschapsvorming.

Zo kan je als sociaal werker mensen helpen bij het oplossen van sociale vraagstukken. Je ondersteunt hen zodat zij deel kunnen nemen aan de maatschappij. Je bereidt projecten voor en voert activiteiten uit met je doelgroepen.

Maar ook kan je mensen helpen bij het vergroten van hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Je geeft ook informatie en advies over regelingen, voorzieningen en procedures en je adviseert bij juridische en financiële vragen.

Het beroep van sociaal werker past bij je als je graag werkt met verschillende mensen met verschillende achtergronden. Je respecteert mensen en kunt ze in hun waarde laten, maar je wilt hen ook helpen de kwaliteit van hun leven te verbeteren.

In het tweede leerjaar loop je 16 uur stage in een organisatie die past bij jouw gekozen beroep. Daarnaast kom je 2 dagen per week naar school. In het derde leerjaar loop je tot maximaal 20 uur stage bij een andere organisatie.

Voor je stages moet je zelf een erkend leerbedrijf zoeken. Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ voor zo'n leerbedrijf. 

Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen.

Meer informatie over aanmelden vind je hier

Voor je stage kan een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig zijn.

Deze opleiding heeft maximaal 100 plaatsen in de regio 's-Hertogenbosch en maximaal 50 plaatsen in de regio Oss.

Deze
opleiding
Landelijk
gemiddelde
Studenttevredenheid
rapportcijfer
6,5 6,6
Percentage geslaagde studenten
in afgelopen schooljaar
64% 62%
Percentage gediplo­meerden met werk
in afgelopen schooljaar
Sociaal werker - -
Kans op werk in jouw vakgebied
na je opleiding
Sociaal werker
Kans op stage
Sociaal werker
Startsalaris
uurloon
Sociaal werker - -

Studie in Cijfers geeft informatie over de opleiding en de arbeidsmarkt. Hoewel Studie in Cijfers mogelijk beeld geeft van de toekomst, geeft het geen garantie. Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie kijk op https://www.s-bb.nl/studenten/

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg
  • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op associate degree en hbo-niveau.

Wat zijn de studiekosten?

Verplichte kosten
Ministerie (lesgeld) € 1357,-
Leerjaar 1 ± € 300,-
Leerjaar 2 € 175,-
Leerjaar 3 € 100,-

Bekijk ook eens deze opleidingen


  • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2022
Filters