Sociaal werker / leren op locatie

Sociaal Werk (5)

Sociaal werker / leren op locatie

Algemene informatie

Niveau 4
Leerweg bol
Dag/avond Dagopleiding
Duur 3 jaar
Crebo 25615

Locatie

's-Hertogenbosch, Vlijmenseweg

Het eerste jaar is gericht op de basis van het beroep sociaal werker.

In de leerroute Leren op Locatie wordt in samenwerking met instellingen voor sociaal werk de mogelijkheid geboden om in een praktijksituatie/instelling praktijkervaring op te doen en les te volgen. Dit betekent dat je vanaf dag één de opleiding volgt in de praktijk. Je volgt de leerroute bij de Tavenu in Waalwijk, de Poort in 's-Hertogenbosch of van Neynsel in 's-Hertogenbosch. Je krijgt één dag per week les op school, één dag per week les op locatie en daarnaast draai je als teamlid mee in de praktijk. Vanaf leerjaar 2 word je weer in een lesgroep op school geplaatst en ga je stage lopen.

Daarnaast biedt de opleiding in leerjaar twee en drie keuzedelen aan. Keuzedelen geven je opleiding meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Als sociaal werker help je mensen die ondersteuning nodig hebben om deel uit te kunnen maken van de maatschappij. Je kunt werkzaam zijn bij welzijnsorganisaties, gemeentes, woonorganisaties, de maatschappelijke opvang, de buitenschoolse opvang, in de recreatie, sport en spel, kunst, cultuur en amusement (waaronder culturele festivals), educatie en burgerschapsvorming.

Zo kan je als sociaal werker mensen helpen bij het oplossen van sociale vraagstukken. Je ondersteunt hen zodat zij deel kunnen nemen aan de maatschappij. Je bereidt projecten voor en voert activiteiten uit met je doelgroepen.

Maar ook kan je mensen helpen bij het vergroten van hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Je geeft ook informatie en advies over regelingen, voorzieningen en procedures en je adviseert bij juridische en financiële vragen.

Het beroep van sociaal werker past bij je als je graag werkt met verschillende mensen met verschillende achtergronden. Je respecteert mensen en kunt ze in hun waarde laten, maar je wilt hen ook helpen de kwaliteit van hun leven te verbeteren.

Tijdens het eerste leerjaar loop je stage bij een instelling voor sociaal werk in 's-Hertogenbosch of Waalwijk. Deze stage is gekoppeld aan de leerroute Leren op locatie.  

In het tweede leerjaar loop je 16 uur stage in een organisatie die past bij jouw gekozen beroep. Daarnaast kom je twee dagen per week naar school. In het derde leerjaar loop je tot maximaal 20 uur per week stage bij een andere organisatie.

Voor je stages moet je zelf een erkend leerbedrijf zoeken. Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ voor zo'n leerbedrijf.  

 

Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen. 

  • Leren op Locatie is een leerroute van de opleiding Sociaal Werk waarbij je theorie combineert met praktijk. Voor de leerroute Leren op Locatie geef je aan naar welke locatie je voorkeur uitgaat.
  • Wanneer de leerroute van jouw keuze vol is, word je ingedeeld bij een andere locatie. Wil je dit niet? Dan kom je op de wachtlijst of volg je de schoolroute. Mocht er ruimte ontstaan kun je alsnog geplaatst worden op de locatie van je keuze.

Meer informatie over aanmelden vind je hier

Voor deze opleiding heb je een laptop nodig.

Voor je stage kan een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig zijn.

Deze
opleiding
Landelijk
gemiddelde
Studenttevredenheid
rapportcijfer
- -
Percentage geslaagde studenten
in afgelopen schooljaar
- -
Percentage gediplo­meerden met werk
in afgelopen schooljaar
Sociaal werker - -
Kans op werk in jouw vakgebied
na je opleiding
Sociaal werker
Kans op stage
Sociaal werker
Startsalaris
uurloon
Sociaal werker - -

Studie in Cijfers geeft informatie over de opleiding en de arbeidsmarkt. Hoewel Studie in Cijfers mogelijk beeld geeft van de toekomst, geeft het geen garantie. Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie kijk op https://www.s-bb.nl/studenten/

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg
  • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op associate degree en hbo-niveau.

Wat zijn de studiekosten?

Verplichte kosten
Ministerie (lesgeld) € 1239,-
Leerjaar 1 € 275,-
Leerjaar 2 € 100,-
Leerjaar 3 € 100,-

Lesgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent.

Copyright Koning Willem I College 2022
Filters