Sociaal werker / leren op locatie

Studenten werken aan creatieve opdrachten Studenten werken aan creatieve opdrachten Studenten werken aan creatieve opdrachten

Sociaal werker / leren op locatie

In het kort

Wil je graag werken en leren, waarbij je ondersteuning biedt aan verschillende doelgroepen? Dan is de opleiding sociaal werker / leren op locatie iets voor jou!

Download PDF brochure
  • Leerweg / niveau: bol / 4
  • Startmomenten: augustus
  • Duur: 3 jaar
  • Crebo: 25958

Je vindt deze opleiding op de volgende locatie(s):

Alles over het bieden van ondersteuning aan mensen die hulp nodig hebben om mee te doen in de samenleving. Het woord samenleving betekent mensen die samen in een land wonen. Je leert hoe je iemand kunt ondersteunen op het gebied van wonen, werk, omgaan met geld en gezondheid. Maar ook hoe je iemand helpt bij het vergroten van de zelfstandigheid. Daarbij maak je kennis met verschillende doelgroepen. Kortom, hoe je mensen kunt ondersteunen in het dagelijks leven.

Net als op de middelbare school volg je vakken. Algemene vakken zoals Nederlands, rekenen en burgerschap volg je altijd. Ook krijg je meer specifieke vakken die horen bij de mbo-opleiding sociaal werker / leren op locatie.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Je mag zelf kiezen welke keuzedelen je volgt. Verbreed je liever jouw kennis? Of kies je voor verdieping in een beroep? Hiermee onderscheid jij je in het werkveld of stroom je makkelijker door naar een vervolgopleiding.

De opleiding sociaal werker / leren op locatie biedt in leerjaar 1 de mogelijkheid om vanaf dag één les te krijgen in de praktijk. Samen met organisaties voor sociaal werk heeft het Koning Willem I College de leerroute ‘Leren op locatie’ ontwikkeld. Eén dag in de week krijg je les op school, één dag in de week krijg je les op locatie en daarnaast loop je stage. Tijdens je stage werk je als onderdeel van een team mee in de praktijk. Wanneer je kiest voor de opleiding sociaal werker / leren op locatie kan het voorkomen dat je ook beschikbaar moet zijn in de avond of het weekend.

De organisaties waarmee we samenwerken vind je in ’s-Hertogenbosch, Oss en Waalwijk. Bij welke locatie je de leerroute volgt, wordt bepaald door docenten van het Koning Willem I College en medewerkers van de organisatie. Natuurlijk houden we rekening met voorkeur en reistijd.

Vanaf het tweede leerjaar volg je weer het reguliere lesprogramma, waarbij je twee dagen per week stage loopt.

De hele dag in een klaslokaal zitten luisteren? Juist niet!

Tijdens de opleiding sociaal werker / leren op locatie ben je veel in en met de praktijk bezig. In leerjaar 1 krijg je één dag in de week les op locatie en één dag in de week les op school. Met andere studenten oefen je het geven van voorlichting en advies, het maken van een plan van aanpak en samenwerken. Je voert gesprekken, waarbij je de behoeften achterhaalt. Ook oefen je met evalueren en rapporteren.

In leerjaar 1 loop je stage bij een organisatie voor sociaal werk in ’s-Hertogenbosch, Oss of Waalwijk. Deze stage hoort bij de leerroute Leren op locatie.

Vanaf het tweede leerjaar loop je twee dagen per week stage. Stage lopen doe je bij een leerbedrijf welke past bij de werkzaamheden die je interessant vindt.

Voor de stages in leerjaar 2 en 3 kies je zelf een leerbedrijf, maar het is wel belangrijk dat het leerbedrijf erkend is. Op www.stagemarkt.nl vind je alle erkende bedrijven.

Met een diploma sociaal werker / leren op locatie kun je aan de slag bij verschillende soorten organisaties en instellingen. Denk aan een buurt- en jongerencentrum, woonorganisatie, gemeente of maatschappelijke opvang. Je bereidt activiteiten en projecten voor en voert ze uit. Je werkt veel samen met andere ondersteuners, zoals politie, gezondheidszorg en onderwijs.

Mensen helpen bij het vergroten van hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid? Daar doe je het voor! Je geeft informatie en advies over regelingen en voorzieningen. Daarnaast help je bij juridische en financiële vragen en bied je passende oplossingen bij hulpvragen. Je respecteert mensen, laat ze in hun waarde en helpt de kwaliteit van hun leven te verbeteren.

Met je diploma op zak kun je kiezen voor een hbo-opleiding. Geen zin om nog 4 jaar te studeren? Je kunt ook doorstromen naar een associate degree (tweejarige opleiding op hbo-niveau).

Verplichte kosten
Ministerie (lesgeld) € 1419,-
Leerjaar 1 ± € 300,-
Leerjaar 2 € 175,-
Leerjaar 3 € 100,-


Lesgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent. Vermelde kosten zijn voor schooljaar 2024-2025.


Vrijwillige kosten
Leerjaar 2 € 85,-

Om te kunnen starten met deze opleiding heb je nodig:

  • een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
  • of een mbo-diploma niveau 2
  • of een mbo-diploma niveau 3
  • of minimaal een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4

Extra intakeactiviteit
Als je bent aangemeld voor de opleiding sociaal werker / leren op locatie nodigen we je uit voor een kennismakingsgesprek.

Deze opleiding heeft maximaal 36 plaatsen.

Voor het volgen van deze opleiding heb je een laptop nodig.

Op het moment dat je stage gaat lopen, kan het leerbedrijf vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als je een VOG aanvraagt wordt er gekeken of je geen strafbare feiten op je naam hebt staan die een risico vormen voor de werkzaamheden.

Een schooldag

Dag
Maandag
Ontwikkeling, gedrag en maatschappij  
Communicatie en gedragJe leert hoe je communiceert met verschillende doelgroepen.
Lunch
pauze
Mens, arbeid en financiën  
MentoruurZie mail!
* Dit is een voorbeeld van hoe een schooldag eruit zou kunnen zien.
Studenten maken muziek op trommels
65% Praktijk
35% Theorie
Hoeveel tijd ben je bezig in de praktijk?

Je bent tijdens de opleiding sociaal werker / leren op locatie veel bezig in de praktijk, zo'n 60% van de tijd. Maar ook de theorie is erg belangrijk om de werkzaamheden van het beroep goed te kunnen uit oefenen!

Opleiding
in cijfers

Student tevredenheid 6,9
6,7 landelijk
Geslaagde studenten 64%
60% landelijk
Afgestudeerden met werk 83%
87% landelijk
Gebouw locatie Vlijmenseweg
Gebouw locatie Nelson Mandelaboulevard

Locaties

Je vindt deze opleiding op de volgende locatie(s):

Telefoon: 073 624 9 624
Meer over deze locatie


Hoofdingang: Henri Dunantstraat

Copyright Koning Willem I College 2024