Opleiding beveiliger 3 (bol)

Beveiliger - Evenementen - Winkels - Bedrijven - Stressbestendig - Sociaalvaardig - Representatief - Goede lichamelijke conditie - Ingrijpen bij gevaarlijke situaties

Beschrijving van de opleiding

Wat ga ik leren?

Vind jij veiligheid belangrijk? Op straat bijvoorbeeld of bij concerten? En wil je daar graag aan bijdragen? Kies dan voor een opleiding tot Beveiliger 3.

In het eerste jaar ligt de nadruk op het basisdeel. Je krijgt naast de beroepsgerichte vakken ook sport, zelfverdediging en concrete opdrachten die met beveiliging te maken hebben. Je doet ook al praktijkervaring op door verschillende werkveldverkenningsactiviteiten uit te voeren.

In het tweede jaar ligt de nadruk op het profieldeel. Je gaat op veiligheidsvlak de verdieping in met vakken als Kennis van uitvoering en situationeel coördineren. Je doet ook in dit jaar de nodige prakijkervaring op door verschillende werkveldverkenningsactiviteiten uit te voeren. 

Daarnaast krijg je tijdens je opleiding algemene vakken: Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding. 

Via het externe examenbureau Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB) te Amersfoort doe je je vakexamens.

We besteden veel aandacht aan je persoonlijke groei. 

Voor de aanschaf van het schooluniform voor het verkorte traject, overleg je met de afdeling. 

Opleiding beveiliger 3 (bol) bij het Koning Willem I College

Wat kan ik worden?

Algemeen
Beveiligers werken voor een groot aantal verschillende particuliere en publieke organisaties. De beveiligers worden door particuliere beveiliginigsorganisaties geplaatst bij een opdrachtgever of werken voor de eigen organisatie.

Typerend voor beveiligingswerkzaamheden is dat er een vergunning dan wel specifieke wetgeving is. De beveiliger kan werken als objectbeveiliger en afhankelijk van gevolgde (vervolg)specialisaties als persoonsbeveiliger, evenementenbeveiliger, (lucht)havenbeveiliger, winkelbeveiliger, zorgbeveiliger, mobiele surveillant etc.

De beveiligers werken weliswaar in een team, maar voeren werkzaamheden vaak alleen uit, waarbij ze contact houden met een meldkamer of alarmcentrale. Beveiligingswerk gaat 24/7 door. Nog iets om rekening mee te houden: bij de meeste functies moet je lang kunnen lopen of staan.

Beveiliger 3
De Beveiliger 3 opereert als meewerkend voorman bij de uitvoering van de beveiligingstaken in private en publieke organisaties. Hij coördineert situationeel de uitvoering van de preventieve, repressieve, service verlenende en faciliterende taken van collega beveiligers. Hij stelt diverse instructies op en adviseert de leidinggevende en de klant waarvoor hij werkt over te nemen beveiligingsmaatregelen. Veel Beveiligers 3 werken gedetacheerd bij een opdrachtgever. Anderen voeren beveiligingswerkzaamheden en faciliterende taken uit ten behoeve van het bedrijf waar ze in dienst zijn. De Beveiligers 3 bewaken de veiligheid binnen de kaders van een beveiligingsopdracht meestal in een private omgeving. 

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

 • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4  

Heb je een vooropleiding die gelijkwaardig is aan bovengenoemde opleidingen, neem contact op met het Studenten Succes Centrum.

Wat doe ik tijdens de stage?

Zowel in het eerste schooljaar als in het tweede schooljaar loop je stage bij een erkend leerbedrijf. In overleg met de stagecoördinator wordt bepaald waar je als aspirant-beveiliger gaat stage lopen.

Een beveiliger werkt onregelmatig. Dit betekent dat je tijdens je stage ook in de avonduren, weekenden, vakanties en tijdens feestdagen ingezet wordt.

Voordat je stage gaat lopen word je door de politie gescreend. Het leerbedrijf vraagt dan de zogenaamde 'groene pas' aan bij de korpschef. Om deze pas te krijgen mag je geen veroordeling (geldboete, taakstraf, vrijheidsstraf) hebben. De politie kijkt acht jaar terug dus je moet, per juni vanaf start schooljaar, langer dan acht jaar in Nederland wonen. 

Woon je nog geen acht jaar in Nederland? Dan moet je een document uit je land van herkomst inleveren waarin staat dat je daar niet in aanraking bent geweest met de politie.

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op niveau 4 zoals Leidinggevende team/afdeling/project.

Hoe meld ik me aan?

BOL = Beroeps Opleidende Leerweg
Je komt gemiddeld vijf dagen in de week naar school en loopt stage.

 • Je aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als je een kopie van de voor- en achterzijde van één van de volgende, geldige documenten meestuurt, inlevert of toont:
    o Paspoort
    o Identiteitsbewijs
    o Rijbewijs
    o Verblijfsvergunning
 • Je wordt uitgenodigd voor een adviesgesprek en sporttest.
 • Zodra je bent ingeschreven ontvang je hiervan een bevestiging met daarbij een onderwijsovereenkomst. Deze moet je ondertekenen en aan ons terugsturen. Dit is verplicht! Pas dan ben je definitief ingeschreven op ons college.
 • Zit je nu nog op het vmbo, mbo of havo? Dan moet je een doorstroomdossier invullen. Dit regel je met je mentor/decaan. Het doorstroomdossier kan aanleiding geven voor een gesprek.


Opleidingsgegevens

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken