Beveiliger 2

Beveiliger 2

Beveiliger 2

Algemene informatie

Niveau 2
Leerweg bbl
Dag/avond Dagopleiding
Duur 1 jaar
Crebo 25690

Locatie

's-Hertogenbosch Jacob van Maerlantstraat
Download PDF brochure

Aanmelden voor deze opleiding is helaas niet (meer) mogelijk.

We willen je graag helpen bij het kiezen van een andere opleiding binnen het Koning Willem I College. Neem daarvoor contact met ons op!

Vind jij veiligheid belangrijk? Op straat bijvoorbeeld of bij concerten? En wil je daar graag aan bijdragen? Kies dan voor een opleiding tot beveiliger.

De nadruk ligt op de theorie van het vak. Daarnaast krijg je tijdens je opleiding algemene vakken: Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Je wordt voorbereid op de examens. Via het externe examenbureau Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB) te Amersfoort doe je je vakexamens.

Als beveiliger werk je óf bij de interne beveiligingsdienst van een organisatie óf bij een bedrijf dat jou steeds ergens tijdelijk inzet. Voor langere tijd op één plek of steeds op een andere plek. Waar je ook werkt, je let altijd goed op verstoringen en potentiële risico’s. Ook ben je actief in het nemen van maatregelen en treed je daarbij professioneel en zakelijk op.

Beveiligers voeren hun werk uit in onder andere kantoren, havens, op vliegvelden, in alarmcentrales, op bedrijventerreinen, in scholen, winkels en musea.

Als beveiliger heb je uiteraard een dienstverlenende instelling, je bent representatief en integer. En je kunt mondeling en schriftelijk correct een verslag uitbrengen. Je moet, ook als er lange tijd niets gebeurt, toch oplettend kunnen blijven. Nog iets om rekening mee te houden: bij de meeste functies moet je lang kunnen lopen of staan.

Voordat je stage gaat lopen word je door de politie gescreend. Het leerbedrijf vraagt dan de zogenaamde 'groene pas' aan bij de korpschef. Om deze pas te krijgen, mag je geen veroordeling (geldboete, taakstraf, vrijheidsstraf) hebben. De politie kijkt acht jaar terug dus je moet, per juni vanaf start schooljaar, langer dan acht jaar in Nederland wonen. Vanaf dat moment start de stage.

Woon je nog geen acht jaar in Nederland? Dan moet je een document uit je land van herkomst inleveren waarin staat dat je daar niet in aanraking bent geweest met de politie.

Je hebt een bpv-overeenkomst nodig voor minimaal 24 uur per week bij een erkend leerbedrijf. Kijk op www.stagemarkt.nl voor een erkend leerbedrijf. Twee dagdelen per week kom je naar het Koning Willem I College.

Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen.

Let op! Om te kunnen starten met een bbl-opleiding, moet je werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl. Heb je nog geen leerwerkplek? Aanmelden is wel mogelijk, maar je wordt pas ingeschreven als je werk hebt!

Meer informatie over aanmelden vind je hier

  • Als je bent toegelaten tot de opleiding vraagt het erkende leerbedrijf waar je werkt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan. Bij een VOG aanvraag wordt er gekeken of je geen strafbare feiten op je naam hebt staan die een risico vormen voor de werkzaamheden. Wie de kosten betaalt overleg je met het leerbedrijf. 
  • Deze opleiding wordt op twee locaties aangeboden. Op locatie Veghel, Muntelaar wordt er alleen gestart met de opleiding als er voldoende aanmeldingen zijn. Je wordt hierover op tijd geïnformeerd.

Deze
opleiding
Landelijk
gemiddelde
Studenttevredenheid
rapportcijfer
- 7,8
Percentage geslaagde studenten
in afgelopen schooljaar
76% 77%
Percentage gediplo­meerden met werk
in afgelopen schooljaar
Beveiliger 2 - 87%
Kans op werk in jouw vakgebied
na je opleiding
Beveiliger 2
Kans op leerbaan
Beveiliger 2
Startsalaris
uurloon
Beveiliger 2 - € 14

Studie in Cijfers geeft informatie over de opleiding en de arbeidsmarkt. Hoewel Studie in Cijfers mogelijk beeld geeft van de toekomst, geeft het geen garantie. Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie kijk op https://www.s-bb.nl/studenten/

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg
  • Diploma entreeopleiding. In een persoonlijk gesprek worden de mogelijkheden besproken. 

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Verwante opleidingen niveau 3.

Wat zijn de studiekosten?

Verplichte kosten
Ministerie (cursusgeld) € 270,-
Leerjaar 1 € 350,-

Cursusgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent.


  • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2023
Filters