Beveiliger 3

Beveiliger 3

Beveiliger 3

Algemene informatie

Niveau 3
Leerweg bbl
Dag/avond Dagopleiding
Duur 2 jaar
Crebo 25691

Locaties

's-Hertogenbosch Jacob van Maerlantstraat Veghel Muntelaar

Vind jij veiligheid belangrijk? Op straat bijvoorbeeld of bij concerten? En wil je daar graag aan bijdragen? Kies dan voor een opleiding tot Beveiliger 3.

Je gaat op veiligheidsvlak de verdieping in met vakken als Kennis van uitvoering en analyse en instructie. Daarnaast krijg je tijdens je opleiding algemene vakken zoals Engels.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding. 

Via het externe examenbureau Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB) te Amersfoort doe je je vakexamens.

We besteden veel aandacht aan je persoonlijke groei. 

Algemeen
Beveiligers werken voor een groot aantal verschillende particuliere en publieke organisaties. De beveiligers worden door particuliere beveiliginigsorganisaties geplaatst bij een opdrachtgever of werken voor de eigen organisatie.

Typerend voor beveiligingswerkzaamheden is dat er een vergunning dan wel specifieke wetgeving is. De beveiliger kan werken als objectbeveiliger en afhankelijk van gevolgde (vervolg)specialisaties als persoonsbeveiliger, evenementenbeveiliger, (lucht)havenbeveiliger, winkelbeveiliger, zorgbeveiliger, mobiele surveillant etc.

De beveiligers werken weliswaar in een team, maar voeren werkzaamheden vaak alleen uit, waarbij ze contact houden met een meldkamer of alarmcentrale. Beveiligingswerk gaat 24/7 door. Nog iets om rekening mee te houden: bij de meeste functies moet je lang kunnen lopen of staan.

Beveiliger 3
De Beveiliger 3 opereert als meewerkend voorman bij de uitvoering van de beveiligingstaken in private en publieke organisaties. Hij coördineert situationeel de uitvoering van de preventieve, repressieve, service verlenende en faciliterende taken van collega beveiligers. Hij stelt diverse instructies op en adviseert de leidinggevende en de klant waarvoor hij werkt over te nemen beveiligingsmaatregelen. Veel Beveiligers 3 werken gedetacheerd bij een opdrachtgever. Anderen voeren beveiligingswerkzaamheden en faciliterende taken uit ten behoeve van het bedrijf waar ze in dienst zijn. De Beveiligers 3 bewaken de veiligheid binnen de kaders van een beveiligingsopdracht meestal in een private omgeving. 

Je hebt een bpv-­overeenkomst nodig voor minimaal 24 uur per week bij een erkend leerbedrijf. Kijk op www.stagemarkt.nl voor een erkend leerbedrijf of informeer naar de mogelijkheden bij je huidige werkgever. 

Je komt twee dagdelen per week naar het Koning Willem I College. Voordat je stage gaat lopen word je door de politie gescreend. Het leerbedrijf vraagt dan de zogenaamde 'grijze pas' aan bij de korpschef. Om deze pas te krijgen, mag je geen veroordeling (geldboete, taakstraf, vrijheidsstraf) hebben. De politie kijkt acht jaar terug dus je moet, per juni vanaf start schooljaar, langer dan acht jaar in Nederland wonen. Vanaf dat moment start de stage. 

Woon je nog geen acht jaar in Nederland? Dan moet je een document uit je land van herkomst inleveren waarin staat dat je daar niet in aanraking bent geweest met de politie.

Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen.

Let op! Om te kunnen starten met een bbl-opleiding, moet je werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl. Heb je nog geen leerwerkplek? Aanmelden is wel mogelijk, maar je wordt pas ingeschreven als je werk hebt!

Meer informatie over aanmelden vind je hier

  • Als je bent toegelaten tot de opleiding vraagt het erkende leerbedrijf waar je werkt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan. Bij een VOG aanvraag wordt er gekeken of je geen strafbare feiten op je naam hebt staan die een risico vormen voor de werkzaamheden. Wie de kosten betaalt overleg je met het leerbedrijf. 
  • Deze opleiding wordt op twee locaties aangeboden. Op locatie Veghel, Muntelaar wordt er alleen gestart met de opleiding als er voldoende aanmeldingen zijn. Je wordt hierover op tijd geïnformeerd.

Deze
opleiding
Landelijk
gemiddelde
Studenttevredenheid
rapportcijfer
- 6,8
Percentage geslaagde studenten
in afgelopen schooljaar
93% 74%
Percentage gediplo­meerden met werk
in afgelopen schooljaar
Beveiliger 3 - -
Kans op werk in jouw vakgebied
na je opleiding
Beveiliger 3
Kans op stage
Beveiliger 3
Kans op leerbaan
Beveiliger 3
Startsalaris
uurloon
Beveiliger 3 - -

Studie in Cijfers geeft informatie over de opleiding en de arbeidsmarkt. Hoewel Studie in Cijfers mogelijk beeld geeft van de toekomst, geeft het geen garantie. Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie kijk op https://www.s-bb.nl/studenten/

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Mbo-diploma beveiliger niveau 2
  • Advies: 18 jaar of ouder 

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op niveau 4 zoals Leidinggevende team/afdeling/project.

Wat zijn de studiekosten?

Verplichte kosten
Ministerie (cursusgeld) € 654,-
Leerjaar 1 € 250,-

Cursusgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent.

Bekijk ook eens deze opleidingen


  • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2023
Filters