Allround Metselaar

Metselaar 01

Allround Metselaar

Algemene informatie

Niveau 3
Leerweg bol
Dag/avond Dagopleiding
Duur 3 jaar
Crebo 25785

Locaties

Oss, Gasstraat Oost Veghel, Muntelaar

Jij bent slim en handig? En houd je meer van steen dan van hout? Welkom op het Koning Willem I College voor een opleiding tot allround metselaar.

Tijdens je studie kom je naar school, je gaat op stage en je studeert thuis. Je krijgt praktijk- en theorievakken. De nadruk ligt op praktijkleren. Dit betekent dat je vooral met je handen aan het werk bent, en zo ook de theorie leert.

Ook krijg je algemene vakken. Zoals Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap. 

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding. 

Als allround metselaar heb je een uitvoerende en begeleidende rol. Je krijgt de opdracht van de direct leidinggevende en kiest de juiste werkaanpak. Wanneer jij overlegt met de klant/opdrachtgever, stem jij dit weer af met jouw leidinggevende. Jij bent ook verantwoordelijk voor het op tijd aangeven van materiaal- en materieelbehoefte aan de uitvoerder.

Je werkt in groepsverband. Als allround metselaar organiseer en controleer de dagelijkse werkzaamheden van je collega's. Dit betekent dat jij regelmatig moet ‘schakelen’ tussen zelf doen en andere begeleiden. Dus je houdt je bezig met uitgevoerd metselwerk, complexe metselwerkconstructies, verlijmde kalkzandsteenwanden, verlijmde lichte scheidingswanden en gerepareerd/hersteld metselwerk. Maar ook met het ‘aansturen’ en begeleiden je collega's.

Je hebt dus meer verantwoordelijkheden dan een ‘gewone’ metselaar. Dat moet je kunnen en willen!

Een belangrijk onderdeel van elke beroepsopleiding is de beroepspraktijkvorming (bpv). Het eerste leerjaar bestaat de stage uit 20 weken van twee dagen per week en 10 weken van drie dagen per week. Tijdens het tweede leerjaar loop je 20 weken van drie dagen per week en 20 weken van twee dagen per week stage. In het derde leerjaar loop je 30 weken weken van drie dagen en 10 weken van twee dagen per week stage. 

Stage lopen doe je bij bedrijven die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zij hebben de titel 'erkend leerbedrijf'. Met de werkbegeleider van dat leerbedrijf worden afspraken gemaakt over welke werkzaamheden passen bij jouw opleiding. Kijk op www.stagemarkt.nl voor meer informatie.

Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen.

Meer informatie over aanmelden vind je hier

Deze
opleiding
Landelijk
gemiddelde
Studenttevredenheid
rapportcijfer
- 7,1
Percentage geslaagde studenten
in afgelopen schooljaar
- 79%
Percentage gediplo­meerden met werk
in afgelopen schooljaar
Allround Metselaar - 100%
Kans op werk in jouw vakgebied
na je opleiding
Allround Metselaar
Kans op leerbaan
Allround Metselaar
Startsalaris
uurloon
Allround Metselaar - € 16,85

Studie in Cijfers geeft informatie over de opleiding en de arbeidsmarkt. Hoewel Studie in Cijfers mogelijk beeld geeft van de toekomst, geeft het geen garantie. Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie kijk op https://www.s-bb.nl/studenten/

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg
  • Mbo-diploma metselaar
  • Beroepsopleiding niveau 2 

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Verwante opleidingen op niveau 4.

Wat zijn de studiekosten?

Verplichte kosten
Ministerie (lesgeld) € 1239,-
Leerjaar 1 € 135,-
Leerjaar 2 € 115,-
Leerjaar 3 € 95,-

Lesgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent.

Copyright Koning Willem I College 2022
Filters