Schilderen

Schilderen

Schilderen

Algemene informatie

Niveau 2
Leerweg bbl
Dag/avond Dagopleiding
Duur 2 jaar
Crebo 23236

Locatie

Rosmalen Meester Vriensstraat

Je wilt breed inzetbaar zijn en graag projectmatig werken in de schilders- en onderhoudsbranche? Dan is de opleiding gezel schilder wellicht iets voor jou!

Op school leer je de theorie van het vak, welke je toe kan passen in de praktijk. Ook krijg je algemene vakken zoals Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Als schilder werk je binnen diverse, soms complexe projecten. Soms heb je zelf de leiding. Bij grote projecten werk je onder leiding van een uitvoerder. 

Je hebt algemene kennis en vaardigheden op het gebied van technieken, ondergronden, materialen en machines voor het adequaat uitvoeren van herstelwerkzaamheden. Je beschikt over kennis van en inzicht in de toe te passen technieken, materialen en systemen. Je beschikt over kennis van en inzicht in de toe te passen technieken, materialen en systemen. Je speelt in op technische mogelijkheden en de wensen van de opdrachtgever. Je houdt rekening met omgevingsfactoren zoals luchtvochtigheid en temperatuur.

Daarnaast ben je communicatief vaardig en stem je je werkzaamheden proactief af met alle betrokkenen. Hierin heb je soms ook een adviserende rol. Je bent in staat afwegingen te maken als het gaat om tijd, kosten en kwaliteit.

Je bent op de hoogte van en houd je aan algemeen geldende normen en richtlijnen.

Een belangrijk onderdeel van elke beroepsopleiding is de beroepspraktijkvorming (bpv). Tijdens je opleiding werk je bij een erkend leerbedrijf. Hier leer je de praktijk van je beroep.

Je komt in een geclusterde dag/week naar school. Een geclusterde schooldag/-week is altijd half theorie en half praktijk. De overige tijd werk je bij een erkend leerbedrijf.  

Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ voor een erkend leerbedrijf.

Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen. 

Let op! Om te kunnen starten met een bbl-opleiding, moet je werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl. Heb je nog geen leerwerkplek? Aanmelden is wel mogelijk, maar je wordt pas ingeschreven als je werk hebt!

Meer informatie over aanmelden vind je hier

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg
  • Diploma verwante entreeopleiding 

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op niveau 3.

Wat zijn de studiekosten?

Verplichte kosten
Ministerie (cursusgeld) € 270,-
Leerjaar 1 € 259,-
Leerjaar 2 € 65,-

Cursusgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent.


  • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2023
Filters