Basis technicus Motorfietstechniek

motorfietstechnicus (1)

Basis technicus Motorfietstechniek

Algemene informatie

Niveau 2
Leerweg bbl
Dag/avond Dagopleiding
Duur 2 jaar
Crebo 25668

Locatie

's-Hertogenbosch, Onderwijsboulevard

Bij de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Motorfietstechniek
  • Loopbaan & burgerschap
  • Algemene vaardigheden
  • Nederlands en Engels
  • Rekenen

Het onderwijsprogramma bestaat uit de volgende delen:

  • Theoretisch-technische leerstof: vakleer ter ondersteuning van de praktijk
  • Beroepspraktijkvorming: praktijkopleiding in een bedrijf

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

De motorfiets is meer dan een motor. In moderne motorfietsen zit steeds meer elektronisch gestuurde apparatuur. De monteur is dan ook steeds minder bezig met ‘sleutelen’ en steeds meer met elektronica.

Als basis technicus motorfietstechniek krijg je in de werkplaats meestal een werkorder waarop staat wat je moet doen. Je haalt of bestelt de benodigde onderdelen en na afloop controleer je je eigen werk. 

Als een reparatie meer tijd of geld kost dan gepland, overleg je met je leidinggevende of de klant. Je hebt dus een baan met veel zelfstandigheid. Daarvoor moet je behalve handig ook sociaal en communicatief zijn.

Een belangrijk onderdeel van elke beroepsopleiding is de beroepspraktijkvorming (bpv). Hier leer je de praktijk van je beroep.

Je werkt vier dagen per week in een erkend leerbedrijf en je komt één dag per week naar het Koning Willem I College.

Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ voor een erkend leerbedrijf.

Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen.

Let op! Om te kunnen starten met een bbl-opleiding, moet je werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl. Heb je nog geen leerwerkplek? Aanmelden is wel mogelijk, maar je wordt pas ingeschreven als je werk hebt!

Meer informatie over aanmelden vind je hier

Deze
opleiding
Landelijk
gemiddelde
Studenttevredenheid
rapportcijfer
- -
Percentage geslaagde studenten
in afgelopen schooljaar
- -
Percentage gediplo­meerden met werk
in afgelopen schooljaar
Basis technicus voertuigen en mobiele werktuigen - -
Kans op werk in jouw vakgebied
na je opleiding
Basis technicus voertuigen en mobiele werktuigen
Kans op leerbaan
Basis technicus voertuigen en mobiele werktuigen
Startsalaris
uurloon
Basis technicus voertuigen en mobiele werktuigen - -

Studie in Cijfers geeft informatie over de opleiding en de arbeidsmarkt. Hoewel Studie in Cijfers mogelijk beeld geeft van de toekomst, geeft het geen garantie. Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie kijk op https://www.s-bb.nl/studenten/

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg
  • Diploma entreeopleiding. In een persoonlijk gesprek worden de mogelijkheden besproken. 

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op niveau 3 en 4.

Wat zijn de studiekosten?

Verplichte kosten
Ministerie (cursusgeld) € 258,-
Leerjaar 1 € 237,-
Leerjaar 2 € 210,-

Cursusgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent.

Copyright Koning Willem I College 2022
Filters