Begeleider maatschappelijke zorg

Maatschappelijke Zorg (14)

Begeleider maatschappelijke zorg

Algemene informatie

Niveau 3
Leerweg bbl
Dag/avond Dagopleiding
Duur 3 jaar
Crebo 25780

Locatie

's-Hertogenbosch Vlijmenseweg

Je gaat één dag per week naar school. Hier volg je algemeen vormende vakken als Nederlands, rekenen en loopbaan en burgerschap. Daarnaast volg je de beroepsgerichte vakken. Deze vakken worden per thema aangeboden.

Veel van het lesmateriaal is ontwikkeld in samenwerking met het werkveld. De ontwikkelingen in het werkveld worden gevolgd en in het lesprogramma verwerkt.

In de opleiding volg je vanaf leerjaar twee enkele keuzevakken die een verbreding en/of verdieping van je vakgebied betekenen. Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kiest voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding. 

In de maatschappelijke zorg help je mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Je werk is gericht op activerende begeleiding, maar je hebt ook verzorgende taken.

Als begeleider maatschappelijke zorg help je mensen van alle leeftijden met meervoudige problematiek. Je biedt ondersteuning en begeleiding van mensen bij dagelijkse bezigheden en hun functioneren in de maatschappij. Je leert de cliënt om te gaan met zijn/haar beperking en je ondersteunt hen bij het verbeteren van de kwaliteit van leven. Je werkt vanuit de mogelijkheden die de cliënt heeft naar zoveel mogelijk zelfstandigheid toe. Daar waar dat niet mogelijk is neem je de zorgtaken over. Daarnaast ben je in staat de zorg rondom een cliënt te coördineren. 

Je kunt aan de slag bij organisaties voor mensen met een chronische ziekte, zoals psychogeriatrische stoornissen en/of instellingen voor ouderen, gehandicaptenzorg of waar jeugdhulp wordt geboden. Denk hierbij aan een dagverblijf, zorgcentrum of activiteitencentrum. 

Je werkt minimaal 24 uur per week en je komt één dag per week naar het Koning Willem I College. Je werkt in een instelling waar je ervaring opdoet in de gekozen beroepsrichting. Hiervoor sluit je een beroepspraktijkvormingsovereenkomst af.

Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ voor een erkend leerbedrijf.

Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen.

Let op! Om te kunnen starten met een bbl-opleiding, moet je werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl. Heb je nog geen leerwerkplek? Aanmelden is wel mogelijk, maar je wordt pas ingeschreven als je werk hebt!

Meer informatie over aanmelden vind je hier

Het is mogelijk dat de werkgever vraagt om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg
  • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4
  • Beroepsopleiding niveau 2. In een persoonlijk gesprek worden de mogelijkheden besproken.

 

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op niveau 4.

Wat zijn de studiekosten?

Verplichte kosten
Ministerie (cursusgeld) € 654,-
Leerjaar 1 € 230,-
Leerjaar 2 € 150,-
Leerjaar 3 € 70,-


  • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2022
Filters