Begeleider maatschappelijke zorg

Student maatschappelijke zorg zit aan tafel met cliënt Student maatschappelijke zorg zit aan tafel met cliënt Student maatschappelijke zorg zit aan tafel met cliënt

Begeleider maatschappelijke zorg

In het kort

Wil je graag iets betekenen voor mensen die extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben? Dan is de opleiding begeleider maatschappelijke zorg zeker wat voor jou!

Download PDF brochure
  • Leerweg / niveau: bbl / 3
  • Startmomenten: augustus
  • Duur: 3 jaar
  • Crebo: 25780

Je vindt deze opleiding op de volgende locatie(s):

Alles over het bieden van begeleiding, ondersteuning en zorg aan verschillende soorten mensen. De mensen met wie je werkt heten cliënten. Denk aan hoe je communiceert met cliënten, hun familie en andere verzorgers, welke vormen van begeleiding er zijn en hoe je deze vormen toepast in jouw werkzaamheden. Je leert ook wat je moet doen als er situaties zijn waarin jouw collega snel een beslissing heeft genomen. Kortom, hoe je cliënten op de best mogelijke manier helpt, begeleidt en ondersteunt!

Wanneer je op school bent, volg je algemene vakken zoals Nederlands, rekenen en burgerschap. Ook krijg je meer specifieke vakken die horen bij de mbo-opleiding begeleider maatschappelijke zorg.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Je mag zelf kiezen welke keuzedelen je volgt. Verbreed je liever jouw kennis? Of kies je voor verdieping in een beroep? Hiermee onderscheid jij je in het werkveld of stroom je makkelijker door naar een vervolgopleiding.

Je gaat aan de slag met methodisch werken, het ondersteunen bij persoonlijke verzorging en het schrijven van ondersteuningsplannen. En wat dacht je van creatieve vakken als muziek, drama en sport en spel? Deze onderwerpen leer je in te zetten voor begeleiding van cliënten. Op school werk je alleen, in duo’s of in een groep aan projecten.

Met andere studenten oefen je overleggen, communiceren en samenwerken in een team. Je leert welke ondersteuning en begeleiding je op welk moment moet bieden. Naast ondersteunende taken, leer je ook alles over verzorgende taken.

Als je een bbl-opleiding volgt, ben je het grootste gedeelte van de week al bezig in en met de praktijk. Dit doe je bij het erkende leerbedrijf waar je werkt. Op de momenten dat je naar het Koning Willem I College komt volg je theorielessen. Wat je tijdens deze lessen leert, helpt je de praktijk beter te begrijpen.

Een bbl-opleiding is een combinatie van leren en werken. Voor jouw stage werk je drie of vier dagen per week bij een leerwerkplek. Daarvoor heb je een contract nodig bij een erkend leerbedrijf. Door het contract verdien je al meteen jouw eigen geld!

Starten met een bbl-opleiding kan pas als je een contract hebt bij een erkend leerbedrijf. Hier ben je zelf verantwoordelijk voor. Alle erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl.

Met een mbo-diploma begeleider maatschappelijke zorg zorg kun je aan de slag bij verschillende soorten instellingen, denk aan de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, opvang voor dak- en thuislozen of crisisopvang. Je hebt vooral een uitvoerende taak waarbij je ondersteuning op maat biedt. Daarnaast regel je de zorg van de cliënt. Dit doe je samen met andere verzorgers en ondersteuners.

Het leven van jouw cliënten gemakkelijker maken, daar word je blij van! Je helpt bij de uitvoering van ondersteuningsplannen en de persoonlijke verzorging, het huishouden en zelfstandig wonen van cliënten. Je kunt je goed inleven en bent flexibel. Daarnaast begeleidt je cliënten en hun familie bij activiteiten. Onregelmatige werktijden horen bij het beroep.

Met je diploma op zak kun je kiezen voor een mbo-opleiding op niveau 4.

Verplichte kosten
Ministerie (cursusgeld) € 715,-
Leerjaar 1 € 240,-
Leerjaar 2 € 165,-
Leerjaar 3 € 115,-


Cursusgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent. Vermelde kosten zijn voor schooljaar 2024-2025.

Om te kunnen starten met deze opleiding heb je nodig:

  • een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
  • of een mbo-diploma niveau 2
  • of een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4

Daarnaast moet je werk én een contract hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl. Heb je nog geen leerwerkplek? Aanmelden is wel mogelijk, maar je wordt pas ingeschreven als je werk hebt!

Op het moment dat je stage gaat lopen, kan het leerbedrijf vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als je een VOG aanvraagt wordt er gekeken of je geen strafbare feiten op je naam hebt staan die een risico vormen voor de werkzaamheden.

Een schooldag

Dag
Woensdag
Plan en methode  
Mens en ontwikkeling  
LeerpleinVragen voorbereiden!
Lunch
pauze
Zorg en ondersteuning  
* Dit is een voorbeeld van hoe een schooldag eruit zou kunnen zien.
Spel welke studenten maatschappelijke zorg helpt met reageren op situaties uit de praktijk
70% Praktijk
30% Theorie
Hoeveel tijd ben je bezig in de praktijk?

Tijdens de bbl opleiding begeleider maatschappelijke zorg werk je drie of vier dagen in de week bij een erkend leerbedrijf. Zo'n 70% van de opleiding ben je bezig in de praktijk.

Opleiding
in cijfers

Student tevredenheid 7,3
6,9 landelijk
Geslaagde studenten 50%
69% landelijk
Afgestudeerden met werk -
95% landelijk
Gebouw locatie Vlijmenseweg

Locaties

Je vindt deze opleiding op de volgende locatie(s):

Telefoon: 073 624 9 624
Meer over deze locatie


Hoofdingang: Henri Dunantstraat
Copyright Koning Willem I College 2024