Beveiliger 2

Beveiliger 2

Beveiliger 2

Algemene informatie

Niveau 2
Leerweg bol
Dag/avond Dagopleiding
Duur 2 jaar
Crebo 25690

Locatie

's-Hertogenbosch Jacob van Maerlantstraat

Vind jij veiligheid belangrijk? Op straat bijvoorbeeld of bij concerten? En wil je daar graag aan bijdragen? Kies dan voor een opleiding tot beveiliger.

In het eerste jaar ligt de nadruk op het basisdeel. Je krijgt naast de beroepsgerichte vakken ook sport, zelfverdediging en concrete opdrachten die met beveiliging te maken hebben. Je doet ook al praktijkervaring op door verschillende werkveldverkenningsactiviteiten uit te voeren.

In het tweede jaar ligt nog meer de nadruk op de praktijk. Je wordt dan als aspirant-beveiliger ingezet bij een particulier beveiligingsbedrijf of bedrijfsbeveiligingsdienst dat opleidingspartner is van het college.

Daarnaast krijg je tijdens je opleiding algemene vakken: Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Via het externe examenbureau Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB) te Amersfoort doe je je vakexamens.

We besteden veel aandacht aan je persoonlijke groei.

Beveiligers werken voor een groot aantal verschillende particuliere en publieke organisaties. De beveiligers worden door particuliere beveiligingsorganisaties geplaatst bij een opdrachtgever of werken voor de eigen organisatie. 

Typerend voor beveiligingswerkzaamheden is dat er een vergunning dan wel specifieke wetgeving is. De beveiliger kan werken als objectbeveiliger en afhankelijk van gevolgde (vervolg)specialisaties als persoonsbeveiliger, evenementenbeveiliger, (lucht)havenbeveiliger, winkelbeveiliger, zorgbeveiliger, mobiele surveillant etc.

De beveiligers werken weliswaar in een team, maar voeren werkzaamheden vaak alleen uit, waarbij ze contact houden met een meldkamer of alarmcentrale. Beveiligingswerk gaat 24/7 door. Nog iets om rekening mee te houden: bij de meeste functies moet je lang kunnen lopen of staan. 

In het tweede jaar loop je minimaal 480 uur stage bij een erkend leerbedrijf. De stageweken lopen het gehele schooljaar door. Steeds in periodes van twee weken stage, afgewisseld met twee weken school. In overleg met de stagecoördinator wordt bepaald waar je als aspirant-beveiliger gaat stagelopen.

Een beveiliger werkt onregelmatig. Dit betekent dat je tijdens je stage ook in de avonduren, weekenden, vakanties en tijdens feestdagen ingezet wordt.

Voordat je stage gaat lopen word je door de politie gescreend. Het leerbedrijf vraagt dan de zogenaamde 'groene pas' aan bij de korpschef. Om deze pas te krijgen, mag je geen veroordeling (geldboete, taakstraf, vrijheidsstraf) hebben. De politie kijkt acht jaar terug dus je moet, per juni van het tweede schooljaar, langer dan acht jaar in Nederland wonen. Vanaf dat moment start de stage.

Woon je nog geen acht jaar in Nederland? Dan moet je een document uit je land van herkomst inleveren waarin staat dat je daar niet in aanraking bent geweest met de politie.

Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen. 

  • Je wordt uitgenodigd voor een adviesgesprek en sporttest. 

Meer informatie over aanmelden vind je hier

  • Als je bent toegelaten tot de opleiding vraag je, via school, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan. De kosten hiervoor betaal je zelf.
  • Het is mogelijk deze opleiding in één jaar af te ronden.
  • Deze opleiding wordt op twee locaties aangeboden. Op locatie Veghel, Muntelaar wordt er alleen gestart met de opleiding als er voldoende aanmeldingen zijn. Je wordt hierover op tijd geïnformeerd.

Deze
opleiding
Landelijk
gemiddelde
Studenttevredenheid
rapportcijfer
7 7,1
Percentage geslaagde studenten
in afgelopen schooljaar
78% 62%
Percentage gediplo­meerden met werk
in afgelopen schooljaar
Beveiliger 2 83% 87%
Kans op werk in jouw vakgebied
na je opleiding
Beveiliger 2
Kans op stage
Beveiliger 2
Startsalaris
uurloon
Beveiliger 2 - € 10

Studie in Cijfers geeft informatie over de opleiding en de arbeidsmarkt. Hoewel Studie in Cijfers mogelijk beeld geeft van de toekomst, geeft het geen garantie. Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie kijk op https://www.s-bb.nl/studenten/

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg 
  • Diploma entreeopleiding. In een persoonlijk gesprek worden de mogelijkheden besproken. 

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Verwante opleidingen niveau 3.

Wat zijn de studiekosten?

Verplichte kosten
Ministerie (lesgeld) € 1357,-
Leerjaar 1 ± € 900,-
Leerjaar 2 € 10,-

Lesgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent.

Vrijwillige kosten
Leerjaar 1 € 55,-
Leerjaar 2 € 15,-

Bekijk ook eens deze opleidingen


  • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2023
Filters