In het kort

​Droom jij van een baan in de beveiliging? Kun je goed met stress omgaan en ben je fit? Dan is de opleiding beveiliger 2 misschien wel wat voor jou!​

Download PDF brochure
  • Leerweg / niveau: bol / 2
  • Startmomenten: augustus
  • Duur: 2 jaar
  • Crebo: 25690
Ook te volgen als bbl-opleiding

Je vindt deze opleiding op de volgende locatie(s):

Alles over het beveiligen van gebouwen, omgevingen en mensen! Tijdens deze beveiliging opleiding ga je aan de slag met het herkennen van risico's en dreigende situaties. Je leert te letten op afwijkend gedrag, ongewone situaties en personen die zich anders gedragen. Ook leer je hoe je moet reageren op problemen en incidenten en met welke wetten en regels je rekening moet houden. Als beveiliger kom je in aanraking met veel verschillende mensen, daarom ga je ook aan de slag met het voeren van gesprekken. Kort gezegd: je leert alles zodat anderen zich veilig voelen!

Net als op de middelbare school volg je vakken. Algemene vakken zoals Nederlands, rekenen en burgerschap volg je altijd. Ook krijg je meer specifieke vakken die horen bij de opleiding beveiliger 2.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Je mag zelf kiezen welke keuzedelen je volgt. Verbreed je liever jouw kennis? Of kies je voor verdieping in een beroep? Hiermee onderscheid jij je in het werkveld of stroom je makkelijker door naar een vervolgopleiding. 

​​Het eerste jaar van deze mbo-opleiding beveiliger niveau 2 staat in het teken van de basis. Zo krijg je naast de beroepsgerichte vakken, ook sport, zelfverdediging en specifieke opdrachten die te maken hebben met werkzaamheden van een beveiliger. Vanaf het tweede leerjaar ga je meer aan de slag in de praktijk. Tijdens de gehele opleiding is er veel aandacht voor jouw persoonlijke groei.​

​Aan het einde van het tweede leerjaar doe je examen. Hiervoor werken we samen met het externe examenbureau Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB) in Amersfoort. ​

De hele dag in een klaslokaal zitten luisteren? Juist niet!​

​Samen met andere studenten oefen je met de werkzaamheden die horen bij het beroep van een beveiliger. Wist je dat er op de locatie van het Koning Willem I College waar deze opleiding wordt gegeven hiervoor een praktijklokaal is ingericht? Zo kun je vast oefen je met waarnemen, communiceren en omgaan met agressie en geweld. Ook doe je praktijkervaring op door het uitvoeren van verschillende activiteiten in het werkveld.

In het tweede leerjaar loop je stage bij een erkend leerbedrijf. De duur van de stageperiode is per periode verschillend. Wat je op school hebt geleerd, breng je tijdens de stage in de praktijk.​

Samen gaan we op zoek naar een stageplaats bij een leerbedrijf. ​Je kiest zelf bij welk leerbedrijf je dit doet, maar het is wel belangrijk dat het leerbedrijf erkend is. Op www.stagemarkt.nl vind je alle erkende bedrijven.​

​Voordat je stage gaat lopen word je door de politie gescreend. Het leerbedrijf vraagt dan de zogenaamde 'groene pas' aan bij de korpschef. Om deze pas te krijgen, mag je geen veroordeling (geldboete, taakstraf, vrijheidsstraf) hebben. De politie kijkt acht jaar terug dus je moet, per juni vanaf start schooljaar, langer dan acht jaar in Nederland wonen. Vanaf dat moment start de stage.​

​Woon je nog geen acht jaar in Nederland? Dan moet je een document uit je land van herkomst inleveren waarin staat dat je daar niet in aanraking bent geweest met de politie.​

Met een diploma van de mbo-opleiding beveiliger 2 op zak kun je meteen als beveiliger aan de slag! Een beveiliger is meestal in dienst bij een particuliere beveiligingsorganisatie of een publieke organisatie. Zo kun je bijvoorbeeld gaan werken als persoons-, evenementen-, (lucht)haven-, winkel- of zorgbeveiliger.

Wat je precies doet, hangt een beetje af van de organisatie waar je gaat werken. Zo kun je bij verschillende opdrachtgevers worden geplaatst. Of je voert jouw werkzaamheden uit bij de eigen organisatie. Maar één ding is altijd hetzelfde: jij zorgt voor veilige situaties! Je surveilleert, controleert en treedt op bij ongewenst gedrag. Daarnaast biedt je hulp wanneer dat nodig is. Een beveiliger werkt meestal op onregelmatige tijden.

Met je diploma op zak kun je kiezen voor een mbo-opleiding op niveau 3 of 4.

Verplichte kosten
Ministerie (lesgeld) € 1419,-
Leerjaar 1 ± € 900,-
Leerjaar 2 € 10,-


Lesgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent. Vermelde kosten zijn voor schooljaar 2024-2025.


Vrijwillige kosten
De vrijwillige kosten worden bepaald door het jaar heen

Om te kunnen starten met deze opleiding heb je nodig:

  • een vmbo-diploma basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
  • of een diploma entreeopleiding
  • of minimaal een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4

Extra intakeactiviteit
Je wordt altijd uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en een sporttest.

Een schooldag

Dag
Donderdag
Engels  
Zelfverdediging  
Lunch
pauze
Wet- en regelgeving  
Rekenen  
* Dit is een voorbeeld van hoe een schooldag eruit zou kunnen zien.
Student beveiliging controleert tassen van bezoekers
65% Praktijk
35% Theorie
Hoeveel tijd ben je bezig in de praktijk?

Ongeveer 65% van de opleiding beveiliger 2 besteed je in en aan de praktijk. Dit doe je op school, tijdens stage, maar ook tijdens 'echte' activiteiten waar je aan deelneemt.

Opleiding
in cijfers

Student tevredenheid 7
7,1 landelijk
Geslaagde studenten 78%
62% landelijk
Afgestudeerden met werk 93%
92% landelijk
Gebouw locatie Jacob van Maerlantstraat

Locaties

Je vindt deze opleiding op de volgende locatie(s):

Telefoon: 073 624 9 624
Meer over deze locatie


Beperkt en betaald parkeren
Copyright Koning Willem I College 2024