Expert IT systems and devices

IT Systems & Devices 10

Expert IT systems and devices

Algemene informatie

Niveau 4
Leerweg bol
Dag/avond Dagopleiding
Duur 3 jaar
Crebo 25606

Locaties

's-Hertogenbosch Onderwijsboulevard Cuijk Jan van Cuijkstraat Veghel Muntelaar

Wil jij later verantwoordelijk zijn voor de informatiesystemen waar de moderne maatschappij op draait? Lees dan meer over onze opleiding Expert IT systems and devices.

Deze opleiding is opgebouwd uit kerntaken:

  • Ondersteunen van gebruikers
  • Beheer van infrastuctuur
  • Beheer van applicaties
  • Ontwikkeling van digitale informatievoorzieningen
  • Controle van de security

Daarnaast krijg je algemeen vormende vakken zoals Engels, Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap. 

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Je leert hoe je goed kunt samenwerken, nieuwe ICT-kennis opdoet en hoe je nauwkeurig, resultaatgericht, met doorzettingsvermogen en creatief werkt. Dit worden ook wel competenties genoemd. De projecten/taken waaraan je tijdens je opleiding gewerkt hebt, mag je opnemen in je eigen portfolio. 

Heb je alle noodzakelijke kerntaken behaald, voldoende competenties ontwikkeld en ben je ook geslaagd voor de overige examens, dan ontvang je je diploma. 

Als expert IT systems and devices houd je je bezig met het beheer, de veiligheid en het onderhoud van een geautomatiseerd informatiesysteem. Ook behoren netwerkbeheer en cloudvoorzieningen tot je takenpakket.

Je coördineert het systeemonderhoud en je onderhoudt contacten met klanten en leveranciers. Daarnaast stel je richtlijnen en procedures op voor het beheer en gebruik van de systemen. Je ziet ook toe op het juiste gebruik daarvan. Je bent een ICT-generalist, die opereert als spil binnen de organisatie. Je ondersteunt waar nodig de applicatiebeheerders en andere gebruikers.

In vrijwel alle organisaties speelt ICT-beheer een grote rol. Een expert IT systems and devices kan dan ook vrijwel overal terecht. Bij ICT-dienstverlenende organisaties, maar ook binnen ICT-afdelingen van commerciële bedrijven en (non-)profit organisaties.

Jouw profiel als professional? Je hebt een dienstverlenende instelling en je communiceert zorgvuldig. Nieuwe ontwikkelingen in de ICT hebben je interesse én je bent een doorzetter.

Je komt ongeveer vijf dagen in de week naar het Koning Willem I College. In het tweede en derde jaar ga je steeds een half jaar op stage. 

Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ voor een erkend leerbedrijf.

Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen.

Meer informatie over aanmelden vind je hier

Deze opleiding kent twee startmomenten, namelijk september en februari.

Specificaties voor je laptop worden aangegeven vóór aanvang van de opleiding.

Deze
opleiding
Landelijk
gemiddelde
Studenttevredenheid
rapportcijfer
6,4 6,6
Percentage geslaagde studenten
in afgelopen schooljaar
69% 69%
Percentage gediplo­meerden met werk
in afgelopen schooljaar
Expert IT systems and devices - -
Kans op werk in jouw vakgebied
na je opleiding
Expert IT systems and devices
Kans op stage
Expert IT systems and devices
Startsalaris
uurloon
Expert IT systems and devices - -

Studie in Cijfers geeft informatie over de opleiding en de arbeidsmarkt. Hoewel Studie in Cijfers mogelijk beeld geeft van de toekomst, geeft het geen garantie. Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie kijk op https://www.s-bb.nl/studenten/

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg
  • Mbo-diploma niveau 3
  • Minimaal een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op associate degree en hbo-niveau.

Wat zijn de studiekosten?

Verplichte kosten
Ministerie (lesgeld) € 1357,-
Leerjaar 1 € 250,-
Leerjaar 2 € 120,-
Leerjaar 3 € 100,-

Lesgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent.


  • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2023
Filters