Monteur elektrotechnische installaties

Monteur Elektotechnische Installaties

Monteur elektrotechnische installaties

Algemene informatie

Niveau 2
Leerweg bbl
Dag/avond Dagopleiding
Duur 2 jaar
Crebo 25737

Locaties

's-Hertogenbosch Onderwijsboulevard Oss Euterpelaan Veghel Muntelaar

Eén dag in de week volg je les op school om te werken aan de theorie van het vak. Dit wordt digitaal aangeboden en daar kun je op je eigen tempo doorheen werken. Je krijgt onderwerpen zoals algemene elektriciteitsleer en vak theorie.

Je krijgt ook algemene vakken zoals Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Als monteur elektrotechnische installaties werk je volgens standaard werkwijzen. Jouw kennis bestaat uit feiten, begrippen, ideeën, materialen en middelen op het gebied van elektrotechnische installaties en deelproducten. Daarnaast helpen jouw cognitieve en praktische basisvaardigheden bij het uitvoeren van je taken en het oplossen van routine-problemen met behulp van eenvoudige regels en hulpmiddelen.

Je hebt een uitvoerende rol. Je werkt zelfstandig onder leiding van een (vakvolwassen) collega, leidinggevende of een project-/bedrijfsleider. Bij onbekende situaties raadpleeg jij jouw leidinggevende. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en functionaliteit van je eigen werk. Jij voert je werkzaamheden bedreven, snel en nauwkeurig uit.

Bij de uitvoering van jouw werkzaamheden kun je altijd terugvallen op een vakvolwassen collega of leidinggevende.

Een belangrijk onderdeel van elke beroepsopleiding is de beroepspraktijkvorming (bpv). Dit onderdeel volg je bij een erkend leerbedrijf. Hierbij voer je opdrachten uit die aansluiten bij je opleiding én je werkzaamheden binnen het leerbedrijf. 

Een bpv-overeenkomst van minimaal 24 uur per week bij een erkend leerbedrijf is vereist.

Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ voor een erkend leerbedrijf.

Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen.

Let op! Om te kunnen starten met een bbl-opleiding, moet je werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl. Heb je nog geen leerwerkplek? Aanmelden is wel mogelijk, maar je wordt pas ingeschreven als je werk hebt!

Meer informatie over aanmelden vind je hier

De kosten worden vrijwel altijd betaald door het leerbedrijf. Zo niet, bespreek dan met de directeur van je afdeling wat jijzelf moet betalen.

Deze
opleiding
Landelijk
gemiddelde
Studenttevredenheid
rapportcijfer
- 6,8
Percentage geslaagde studenten
in afgelopen schooljaar
63% 70%
Percentage gediplo­meerden met werk
in afgelopen schooljaar
Monteur elektrotechnische installaties - 96%
Kans op werk in jouw vakgebied
na je opleiding
Monteur elektrotechnische installaties
Kans op leerbaan
Monteur elektrotechnische installaties
Startsalaris
uurloon
Monteur elektrotechnische installaties - € 11

Studie in Cijfers geeft informatie over de opleiding en de arbeidsmarkt. Hoewel Studie in Cijfers mogelijk beeld geeft van de toekomst, geeft het geen garantie. Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie kijk op https://www.s-bb.nl/studenten/

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg
  • Diploma entreeopleiding. In een persoonlijk gesprek worden de mogelijkheden besproken.

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Verwante opleidingen op niveau 3 of 4.

Wat zijn de studiekosten?

Verplichte kosten
Ministerie (cursusgeld) € 270,-
Leerjaar 1 € 308,-
Leerjaar 2 € 142,-

Cursusgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent.


  • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2023
Filters