Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties en systemen

Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties (1)

Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties en systemen

Algemene informatie

Niveau 3
Leerweg bbl
Dag/avond Dagopleiding
Duur 3 jaar
Crebo 25735

Locaties

's-Hertogenbosch Onderwijsboulevard Oss Euterpelaan Veghel Muntelaar

Eén dag in de week volg je les op school om te werken aan de theorie van het vak. Dit wordt digitaal aangeboden en daar kun je op je eigen tempo doorheen werken. Je krijgt onderwerpen zoals algemene elektriciteitsleer en vak theorie. Je krijgt ook algemene vakken zoals Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap. 

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Als eerste monteur elektrotechnische industriële installaties en systemen werk je volgens standaard werkwijzen. Jouw kennis bestaat uit feiten, kernbegrippen, eenvoudige theorie, methoden en processen op het gebied van elektrotechnische systemen en deelproducten. Daarnaast helpen jouw cognitieve en praktische vaardigheden bij het uitvoeren van je taken.

Problemen los je op met behulp van methodes, hulpmiddelen, materialen en informatie. Jij hebt een goed abstractievermogen nodig bij het samenstellen van producten en testen van systemen. Terwijl jij werkt, zie, ruik en voel jij niet hoe de verschillende delen van een systeem op elkaar inwerken. Toch moet je beoordelen of het systeem tenslotte veilig is en goed werkt.

Het afbreukrisico in de industrie is zeer groot. Niet alleen in financiële zin omdat een productieproces tijdelijk wordt stilgelegd, maar ook in milieutechnische zin. Voor wat betreft de volksgezondheid kan een brand en/of explosie op een industrieterrein een bijzonder grote impact hebben.

Je moet goed op de hoogte zijn van toekomstige technieken. Je houdt hier dan alvast rekening mee bij aanleg van bekabeling, het monteren van producten ten aanzien van lichtregelingen (EIB/KNX), gebouwbeheersystemen, energiemanagement, zonnepanelen en -collectoren, smartgrid meetinrichtingen, laadpalen, warmtepomp- principes en WKO-installatie.

Als eerste monteur elektrotechnische industriële installaties en systemen heb je een uitvoerende rol. Je werkt zelfstandig onder leiding van een (vakvolwassen) collega, leidinggevende of een project-/bedrijfsleider. Bij onbekende situaties raadpleeg je jouw leidinggevende.

Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en functionaliteit van jouw eigen werk. Als je een minder ervaren collega begeleidt, heb je daarnaast ook een gedeelde verantwoordelijkheid voor dat uitgevoerde werk.

Een belangrijk onderdeel van elke beroepsopleiding is de beroepspraktijkvorming (bpv). Dit onderdeel volg je bij een erkend leerbedrijf. Hierbij voer je opdrachten uit die aansluiten bij je opleiding én je werkzaamheden binnen het leerbedrijf. Een bpv-overeenkomst van minimaal 24 uur per week bij een erkend leerbedrijf is vereist. 

Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ voor een erkend leerbedrijf.

Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen. 

Let op! Om te kunnen starten met een bbl-opleiding, moet je werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl. Heb je nog geen leerwerkplek? Aanmelden is wel mogelijk, maar je wordt pas ingeschreven als je werk hebt!

Meer informatie over aanmelden vind je hier.

De kosten worden vrijwel altijd betaald door het leerbedrijf. Zo niet, bespreek dan met de directeur van je afdeling wat jijzelf moet betalen.

Deze
opleiding
Landelijk
gemiddelde
Studenttevredenheid
rapportcijfer
6,5 6,6
Percentage geslaagde studenten
in afgelopen schooljaar
54% 72%
Percentage gediplo­meerden met werk
in afgelopen schooljaar
Eerste monteur elektrotechnische installaties in de gebouwde omgeving - 96%
Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties en systemen - 97%
Kans op werk in jouw vakgebied
na je opleiding
Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties en systemen
Eerste monteur elektrotechnische installaties in de gebouwde omgeving
Kans op leerbaan
Eerste monteur elektrotechnische installaties in de gebouwde omgeving
Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties en systemen
Startsalaris
uurloon
Eerste monteur elektrotechnische installaties in de gebouwde omgeving - € 13
Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties en systemen - € 13

Studie in Cijfers geeft informatie over de opleiding en de arbeidsmarkt. Hoewel Studie in Cijfers mogelijk beeld geeft van de toekomst, geeft het geen garantie. Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie kijk op https://www.s-bb.nl/studenten/

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg 
  • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Verwante opleidingen op niveau 4.

Wat zijn de studiekosten?

Verplichte kosten
Ministerie (cursusgeld) € 654,-
Leerjaar 1 ± € 498,-
Leerjaar 2 ± € 332,-

Cursusgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent.


  • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2023
Filters