Technicus gas

Technicus gas (1)

Technicus gas

Algemene informatie

Niveau 4
Leerweg bbl
Dag/avond Middag/avondopleiding
Duur 3 jaar
Crebo 25277

Locatie

's-Hertogenbosch Onderwijsboulevard

Naast de beroepspraktijkvorming volg je les op school om te werken aan de theorie van het vak. De theorie wordt digitaal aangeboden maar de lessen zijn klassikaal.

Je krijgt onderwerpen zoals: netwerkberekeningen in de hoge en lage druk netten, meter opstellingen, diverse gasstations en verbindingstechnieken, wet- en regelgeving, kwaliteitsmanagement, ontwerpen en projecteren, meettechniek. Als onderdeel van deze opleiding moet er ook extern een schakeltraining in de hoge druk gas gevolgd worden. Ook krijg je algemene vakken zoals Nederlands, Engels, rekenen en Loopbaan en burgerschap.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Bij deze opleiding maak je een keuze tussen engineer of uitvoerder afhankelijk van het werk waarvoor je in bpv ingezet wordt. Je gaat leren hoe je projecten moet voorbereiden en hoe je gasdistributienetten moet ontwerpen en onderhouden. 

Als technicus gas werk je, afhankelijk van zijn specialisme, bij energiebedrijven, bedrijven die werken aan distributienetten voor gas, bij grote industrieën en multimediabedrijven. Wanneer je in een energieketenbedrijf werkt, zul je ook internationaal werken. Het is dus belangrijk dat je kunt omgaan met verschillende culturen en met Engels als voertaal. 

Je kunt als technicus gas op verschillende locaties werken. Bijvoorbeeld in een industriële omgeving, in de buitenlucht, op locaties in en boven de grond en in stations. Het werk kan ook plaatsvinden in publieke ruimten waar je rekening moet houden met omwonenden, voorbijgangers en verkeer.

Afhankelijk van je functie en specialisme is het resultaat een ontwerp met de benodigde gegevens voor de aanleg, mutatie of configuratie van een netwerk voor de distributie van gas of een goed verlopen project voor de aanleg, het onderhoud van één van deze netten. 

Een belangrijk onderdeel van elke beroepsopleiding is de beroepspraktijkvorming (bpv). Tijdens je opleiding werk je minimaal 24 uur bij een erkend leerbedrijf. Hier leer je de praktijk van je beroep.

Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ voor een erkend leerbedrijf.

Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen.

Let op! Om te kunnen starten met een bbl-opleiding, moet je werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl. Heb je nog geen leerwerkplek? Aanmelden is wel mogelijk, maar je wordt pas ingeschreven als je werk hebt!

Meer informatie over aanmelden vind je hier

Op alle werklocaties is VCA verplicht.

Deze
opleiding
Landelijk
gemiddelde
Studenttevredenheid
rapportcijfer
7,4 7,2
Percentage geslaagde studenten
in afgelopen schooljaar
81% 85%
Percentage gediplo­meerden met werk
in afgelopen schooljaar
Technicus water - -
Technicus gas 100% 100%
Technicus elektrotechniek 100% 99%
Kans op werk in jouw vakgebied
na je opleiding
Technicus gas
Technicus water
Technicus elektrotechniek
Kans op leerbaan
Technicus elektrotechniek
Technicus gas
Technicus water
Startsalaris
uurloon
Technicus elektrotechniek - € 19
Technicus gas - € 19
Technicus water - -

Studie in Cijfers geeft informatie over de opleiding en de arbeidsmarkt. Hoewel Studie in Cijfers mogelijk beeld geeft van de toekomst, geeft het geen garantie. Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie kijk op https://www.s-bb.nl/studenten/

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Mbo-diploma niveau 3. In een persoonlijk gesprek worden de mogelijkheden besproken.

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op associate degree of hbo-niveau.

Wat zijn de studiekosten?

Verplichte kosten
Ministerie (cursusgeld) € 654,-
Leerjaar 1 ± € 781,-
BLEI lesmateriaal (leden)* € 585,-
BLEI lesmateriaal (niet-leden)* € 870,-
Leerjaar 2 ± € 660,-
* Kosten zijn voor leerbedrijf

Cursusgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent.

Bekijk ook eens deze opleidingen


  • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2023
Filters