Studenten­info van A tot Z (letter A)

Artikelen met meer informatie voor studenten

Aangepaste examens

Als je een belemmering hebt, kun je in aanmerking komen voor aangepaste examens. Die belemmering moet je met een schriftelijk bewijs aantonen (bijv. doktersverklaring, dyslexieverklaring enz.).

Als je een handicap hebt, kost studeren vaak extra energie. In sommige gevallen komt het Koning Willem I College je tegemoet door aangepaste examens aan te bieden.

Wanneer kom je in aanmerking voor een aangepast examen?
Op het aanmeldformulier kun je aangeven dat er belemmeringen zijn voor een succesvolle studie. Vaak moet je met een schriftelijk bewijs aantonen dat je gebruik moet maken van aangepaste examens.
Voorbeelden van zo’n bewijs zijn:

 • Een doktersverklaring
 • De uitslag van een audiologisch onderzoek
 • Een dyslexieverklaring
 • Een dyscalculieverklaring

Vervolgens beslist de examencommissie van de onderwijsafdeling of je in aanmerking komt voor aangepaste examens. Voor de centrale examens Nederlands, rekenen en Engels gelden de wettelijke voorwaarden voor een aangepast examen. 

Voorbeelden van aanpassingen:

 • Verlenging van de examenduur tot maximaal 25%
 • Speciale hulpmiddelen zoals een leesloep
 • Aanpassingen van de examenlocatie
 • Een voorgelezen examen
 • Inschakeling van een tolkendienst
     

Pasje
Als je toestemming hebt gekregen voor aangepaste examens krijg je hiervoor een pasje.
Dit pasje dient bij examens als bewijs van toestemming.

Aanmelden en start schooljaar

Je kunt je vanaf 1 november 2016 digitaal of via een papieren aanmeldformulier aanmelden.

Wanneer kan ik mij aanmelden?
Dat kan vanaf 1 november tot half september. Weet je al welke opleiding je wilt gaan volgen, dan raden wij je aan om je meteen aan te melden. Als je lang wacht, loop je het risico dat een opleiding vol zit. De aanmeldprocedure kan per opleiding verschillend zijn. Zie hiervoor de opleidingsfolder. Aanmelden kan via https://www.kw1c.nl/aanmelden of een aanmeldformulier (bel hiervoor 073 624 96 00). 

Start schooljaar
Schooljaar 2017-2018 start op maandag 28 augustus 2017.
Van je onderwijsafdeling krijg je bericht wanneer je eerste lesdag is.

Hoe kom ik achter de crebocode van de opleiding?
Deze staat vermeld achter de opleiding in het opleidingenoverzicht en in de opleidingsfolder. Heb je deze niet bij de hand kijk dan op www.kw1c.nl/opleidingen.

 

Aanmelden via deze site

Je kunt je digitaal aanmelden via de button 'aanmelden'. Je aanmelding wordt pas in behandeling genomen als je een kopie van je identiteitsbewijs hebt ingeleverd. Hulp nodig? Bel tijdens kantooruren 073 624 96 00 of mail naar info@kw1c.nl.

Aanschaf computer

Het Koning Willem I College heeft op de Vlijmenseweg een vestiging van het bedrijf SES Computers. Dit bedrijf van een oud-student biedt zeer voordelige gebruikte en ongebruikte computersystemen. Belangstelling? Ga naar www.sescomputers.nl.

Aanwezigheidsregistratie

Je aanwezigheid wordt geregistreerd. Ben je nog geen 18, dan kunnen ouder(s)/verzorger(s) ook geïnformeerd worden. Werkgevers of andere instanties die bijdragen aan jouw studiekosten kunnen de aanwezigheid opvragen.

Actieplan Leerbanen

Ben je jonger dan 23 jaar en op zoek naar een leerbaan die aansluit bij je bbl-opleiding? Actieplan Leerbanen helpt je bij het vinden van een leerbaan bij een erkend leerbedrijf in de regio 's-Hertogenbosch. Voor meer informatie en aanmelding: www.actieplanleerbanen.nl

Adreswijziging

Wijziging van je adres, telefoonnummer en andere gegevens kun je doorgeven via info@kw1c.nl of bij het Frontoffice van het Studenten Succes Centrum.

Bij wie kan ik wijzigingen in mijn adres, telefoonnummer enz. opgeven?
Dit kan bij het Frontoffice van het Studenten Succes Centrum. Daar is een speciaal formulier voor. Heb je de gewijzigde gegevens doorgegeven, dan worden deze binnen een werkdag verwerkt. De juiste gegevens zijn belangrijk voor officiële documenten zoals diploma's of certificaten.

Algemeen vormend onderwijs (avo-vakken)

AVO (algemeen vormend onderwijs) Avo-vakken zijn kernvakken in het mbo. Onder avo-vakken vallen: • Loopbaan en burgerschap • Nederlands • Rekenen • Engels (alleen voor niveau 4 studenten)

Loopbaan en burgerschap
De huidige maatschappij is best ingewikkeld en verandert snel. Daarom krijg je in het mbo les in loopbaanleren én in burgerschap. Je leert jezelf zo goed redden in onze maatschappij. Ook leer je hoe je jezelf kunt blijven ontwikkelen. Je moet aan deze onderdelen voldaan hebben om een diploma te kunnen krijgen.

Nederlands en rekenen
Een goede beheersing van de Nederlandse taal en rekenen is van groot belang voor het kunnen volgen van je opleiding en het maken van je opdrachten. Ook voor het goed kunnen doen van je werk zijn deze vaardigheden belangrijk. En natuurlijk is het prettig als je in je persoonlijk leven taal en rekenen goed beheerst. Net zoals de beroepsgerichte vakken, worden ook deze vakken afgesloten met een examen.

Engels
De Engelse taal wordt steeds meer gebruikt. In opleidingen, in werk, maar ook in privésituaties. Om je hier goed op voor te bereiden, volg je lessen Engels. Ook dit vak wordt afgesloten met een examen. 

 

Annulering van een aanmelding of inschrijving

Als je je hebt aangemeld voor een opleiding of je bent ingeschreven, kan het zijn dat je bij nader inzien toch niet aan de opleiding begint. Je kunt je aanmelding of inschrijving dan ongedaan maken. Wat moet je doen?

Geef dit zo snel mogelijk schriftelijk met reden door aan:
Koning Willem I College
t.a.v. Studenten Succes Centrum
Antwoordnummer 10573
5200 WB  ’s-Hertogenbosch

Uitschrijven kan financiële gevolgen hebben.

App KW1C

Check met de KW1C app je rooster, je voortgang, je aanwezigheid en nog veel meer!

Je kunt de app gratis downloaden:

 • Android
 • iOS  
 • Windows: nog niet beschikbaar
  •  Portaal  Zoeken