Studenten­info van A tot Z (letter B)

Artikelen met meer informatie voor studenten

Basisdeel

Het basisdeel is een onderdeel van het kwalificatiedossier en bestaat uit de kerntaken die de basis vormen van jouw beroep en de algemene vakken van je opleiding.

Beleid voor studenten met belemmeringen

Bij de formulering van het "Beleid voor studenten met belemmeringen", gaat het Koning Willem I College uit van de eerste kernwaarde: "We zijn een Community College" en van de missie: "Het succes van de leerling is de reden van ons bestaan". Studenten met een belemmering zijn dan ook van harte welkom op het Koning Willem I College, maar wel vanuit de verwachting dat de studie succesvol kan en zal verlopen. In het "Beleid voor studenten met belemmeringen" wordt hier nader op ingegaan.

Beroepsbegeleidende leerweg (bbl)

Als je in de praktijk wilt leren voor een bepaald vak of je hebt al een baan waarin je verder wilt groeien, kies dan voor een bbl-opleiding.

Je gaat direct aan het werk en komt één dag per week naar school om kennis op te doen. Voor een studie in de bbl moet je een baan hebben bij een leerbedrijf dat wordt erkend door het betreffende landelijke kenniscentrum voor beroepsonderwijs. Als je nog geen baan hebt, wil dat niet betekenen dat je geen opleiding in de bbl kunt volgen. Voor het zoeken naar een baan binnen een erkend leerbedrijf kun je kijken op http://www.stagemarkt.nl/

Beroepsopleidende leerweg (bol)

Als je leren leuk vindt, houdt van de regelmaat van school en er nog niet aan toe bent om te werken, kies dan een bol-opleiding.

Je gaat de hele week naar school, maar doet wel praktijkervaring op tijdens de stage(s). Vanuit school word je begeleid door een stagebegeleider en vanuit je stageadres door een praktijkopleider.
Als je liever in de praktijk wilt leren voor een bepaald vak of je hebt al een baan waarin je verder wilt groeien, dan kies je voor een bbl-opleiding.
Voor het zoeken naar een stageplaats binnen een erkend leerbedrijf kun je kijken op http://www.stagemarkt.nl/

Beroepspraktijkvorming (bpv)

De beroepspraktijkvorming (bpv), vaak ook stage genoemd, is een belangrijk onderdeel van je opleiding. Je kunt alleen bpv doen bij een erkend leerbedrijf. Zie: www.stagemarkt.nl.

Een belangrijk onderdeel van je opleiding is stage. 

  • Tijdens een bol-opleiding loop je stage. Je leert dan in de praktijk.
  • Tijdens een bbl-opleiding doe je beroepspraktijkvorming en ben je als werknemer werkzaam bij een leerbedrijf.

De stage/beroepspraktijkvorming moet goed geregeld zijn. Daarom kun je die ook alleen maar doen binnen een bedrijf dat daarvoor toestemming heeft en erkend is. Om alles goed te regelen moet je een beroepspraktijkvormings- of stageovereenkomst tekenen. De getekende BPV/Stage-overeenkomst lever je in bij het BPV-loket in het Studenten Succes Centrum. Vindt er een wijziging plaats? Dan is het niet altijd nodig om een nieuwe overeenkomst te ondertekenen. Een nieuw voorblad is dan voldoende. 

In de beroepspraktijkvormingsovereenkomst regelen verschillende partijen hun rechten en plichten:

  • Allereerst jij als student    
  • Als tweede de school    
  • Als derde het bedrijf of de instelling waar je de stage/beroepspraktijkvorming doet

Hier vind je de:

- Algemene voorwaarden bpv- en stageovereenkomst-bpv 

- Algemene voorwaarden bpv- en stageovereenkomst-stage 


Betaling

Of je les- of cursusgeld betaalt, is afhankelijk van het soort onderwijs dat je volgt. Elk jaar stelt het ministerie van Onderwijs de bedragen vast. In sommige gevallen kun je een verzoek indienen om in termijnen te betalen.

Vanwege het coronavirus krijgen studenten korting op het collegegeld voor schooljaar 2021 - 2022. Kijk voor meer informatie op: Geld, studie en terugbetalen - Particulier - DUO Particulier

Op deze pagina staat een korte samenvatting van het Financieel reglement.

Lesgeld en cursusgeld
Of je lesgeld of cursusgeld betaalt, is afhankelijk van het soort onderwijs dat je volgt. Elk jaar stelt het ministerie van Onderwijs de bedragen vast.

Andere bijdragen:

  • Examenbijdrage: als je bent ingeschreven als examenstudent en dus niet deelneemt aan onderwijsactiviteiten, dan betaal je een vergoeding die afhankelijk is van de examenkosten.
  • Lesmateriaal/boeken: van de afdeling waarbij je bent ingeschreven, ontvang je een boekenlijst en een overzicht van het benodigde lesmateriaal. Je schaft zelf de boeken en het lesmateriaal aan.

Collegepas
Als je bij het Koning Willem I College staat ingeschreven, krijg je een collegepas.

Bekijk het Financieel reglement 2021 - 2022 

Boeken en readers

Voor informatie over de te bestellen boeken en benodigdheden, kun je terecht bij het secretariaat van je onderwijsafdeling.

Het bestand bij deze informatie is helaas niet gevonden.

Buitenlandse stages

Informatie over buitenlandse of internationale stages (buitenlandse bpv) en subsidies hiervoor, vind je bij Bureau (Inter)nationale Projecten, locatie Vlijmenseweg 2 te 's-Hertogenbosch, gebouw P, lokaal 0.01. Tel. 073 624 96 90.

Net als bpv in Nederland, draagt bpv in het buitenland bij aan je kennis, vaardigheden en houding die voor de beroepsuitoefening nodig zijn. Daarnaast is een bpv in het buitenland extra van waarde door de omgang met mensen met een andere taal of cultuur. Je krijgt hier ook een getuigschrift voor. Dit vergroot je kans om werk te vinden in binnen- en buitenland.
Een bpv in het buitenland vereist de nodige voorbereidingen. In een vroegtijdig stadium (minimaal zes maanden) moeten de eerste contacten worden gelegd. Er worden afspraken gemaakt over de inhoud van jouw bpv, de leeractiviteiten, de begeleiding daar en vanuit Nederland, de huisvesting etc. Ook is het van belang dat de praktijkopleider in het buitenlandse leerbedrijf voldoende kennis heeft van het Nederlandse onderwijs.


Het stappenplan is een hulpmiddel bij het voorbereiden en organiseren van een bpv in het buitenland. Het geeft aan welke stappen er gevolgd moeten worden om goed voorbereid de bpv in te gaan en vervolgens de bpv met succes te doorlopen. Het is de bedoeling dat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan als je in het buitenland zit. Er wordt dan ook van je verwacht dat je het stappenplan goed doorneemt en alle regels en procedures op de juiste wijze toepast. Het stappenplan zorgt ervoor dat je niets over het hoofd ziet.

Klik voor het Registratieformulier bpv buitenland

Klik voor het Stappenplan bpv buitenland 

Klik voor het Handboek bpv

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken