Studenten­info van A tot Z (letter I)

Artikelen met meer informatie voor studenten

Informatiebeveiligingsbeleid

Het informatiebeveiligingsbeleid is bedoeld voor iedereen die gebruik maakt van de ict-infrastructuur en/of de informatiesystemen van het Koning Willem I College.

Informatiedagen en open dagen

De informatiemomenten voor schooljaar 2022 - 2023 zijn:

Open Dag

Vrijdag 4 november 2022

16.00 - 20.00 uur

Open Dag

Zaterdag 5 november 2022

10.00 - 14.00 uur

Informatieavond

Woensdag 1 februari 2023

16.00 - 21.00 uur

Informatieavond 

Woensdag 15 maart 2023 16.00 - 21.00 uur 
Informatiemiddag  Dinsdag 20 juni 2023  14.00 - 16.00 uur 

Inloggen webmail studenten

Als student van het college krijg je een eigen e-mailadres. Voor vragen en hulp kun je terecht bij de administratie van je afdeling.
Je logt in via www.webmail.edu-kw1c.nl met je e-mailadres (voornaam.achternaam@edu-kw1c.nl) en het wachtwoord dat je van school hebt gekregen.

Inloggen via http://webmail.edu-kw1c.nl met je e-mailadres (voornaam.achternaam@edu-kw1c.nl) en het wachtwoord dat je van school hebt gekregen. 

Integriteitscode

In de Integriteitscode wordt duidelijk beschreven wat het Koning Willem I College verstaat onder integer handelen.

Internationale stage

Informatie over buitenlandse of internationale stage (buitenlandse BPV) vind je bij International Office, locatie Vlijmenseweg 2 te 's-Hertogenbosch, gebouw P, ruimte 0.01. Tel. 073 624 96 90.

Net als bpv in Nederland, draagt bpv in het buitenland bij aan je kennis, vaardigheden en houding die voor de beroepsuitoefening nodig zijn. Daarnaast is een bpv in het buitenland extra van waarde door de omgang met mensen met een andere taal of cultuur. Je krijgt hier ook een getuigschrift voor. Dit vergroot je kans om werk te vinden in binnen- en buitenland.
Een bpv in het buitenland vereist de nodige voorbereidingen. In een vroegtijdig stadium (minimaal zes maanden) moeten de eerste contacten worden gelegd. Er worden afspraken gemaakt over de inhoud van jouw bpv, de leeractiviteiten, de begeleiding daar en vanuit Nederland, de huisvesting etc. Ook is het van belang dat de praktijkopleider in het buitenlandse leerbedrijf voldoende kennis heeft van het Nederlandse onderwijs.


Het stappenplan is een hulpmiddel bij het voorbereiden en organiseren van een bpv in het buitenland. Het geeft aan welke stappen er gevolgd moeten worden om goed voorbereid de bpv in te gaan en vervolgens de bpv met succes te doorlopen. Het is de bedoeling dat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan als je in het buitenland zit. Er wordt dan ook van je verwacht dat je het stappenplan goed doorneemt en alle regels en procedures op de juiste wijze toepast. Het stappenplan zorgt ervoor dat je niets over het hoofd ziet.

Klik voor het Registratieformulier bpv buitenland

Klik voor het Stappenplan bpv buitenland 

Klik voor het Handboek bpv

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken