Studenten­info van A tot Z (letter U)

Artikelen met meer informatie voor studenten

Uitschrijving na diplomering

Na het behalen van je diploma word je automatisch uitgeschreven. De datum waarop de examencommissie van je onderwijsafdeling beslist dat je je diploma hebt behaald, is van belang in verband met de financiƫle afwikkeling. Wanneer de datum ligt na 30 april is het eenvoudig: je hebt dan geen recht op terugbetaling van cursus- en/of lesgeld.

Financiële afwikkeling
De datum waarop de examencommissie van je onderwijsafdeling beslist dat je je diploma hebt behaald, is van belang in verband met de financiële afwikkeling. Voor alle duidelijkheid: het gaat niet om de datum van de diploma-uitreiking. Wanneer de datum ligt na 31 maart is het eenvoudig: je hebt dan geen recht op terugbetaling van cursusgeld, lesgeld en afdelingsbijdrage. 

Inleveren OV-chipkaart
Als je een bol-opleiding hebt gedaan en studiefinanciering hebt ontvangen, heb je ook gebruik kunnen maken van een OV-chipkaart. Deze moet je na je uitschrijving op tijd inleveren op het postkantoor. Je bent op tijd als je de kaart inlevert vóór of op de vijfde werkdag van de eerste maand waarin je geen recht meer hebt op studiefinanciering. 

Terugbetaling lesgeld
Wanneer de datum ligt voor 1 mei heb je recht op gedeeltelijke terugbetaling. Voor gedeeltelijke terugbetaling van lesgeld moet je zelf contact opnemen met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), http://www.duo.nl/ of bekijk ons Financieel reglement. Alleen bol-studenten betalen lesgeld.

Terugbetaling cursusgeld
Voor terugbetaling van cursusgeld moet je zelf contact opnemen met de afdeling Financiën van het Koning Willem I College. Alleen bbl-studenten betalen cursusgeld. 

Terugbetaling collegebijdrage en afdelingsbijdrage
Voor terugbetaling van de collegebijdrage en de afdelingsbijdrage moet je zelf contact opnemen met de afdeling Financiën van het Koning Willem I College. Zowel bol-studenten als bbl-studenten betalen college- en afdelingsbijdrage. 


Beëindiging onderwijsovereenkomst en beroepspraktijkvormingsovereenkomst

Bij je inschrijving heb je een onderwijsovereenkomst en een beroepspraktijkvormingsovereenkomst ondertekend. Beide overeenkomsten worden automatisch beëindigd als je wordt uitgeschreven.

Uitschrijving zonder diploma

Het kan gebeuren dat je besluit, om welke reden dan ook, met de opleiding te stoppen voordat je je diploma haalt. Je moet je uitschrijven bij een studieadviseur. Vergeet niet je werkgever en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), indien nodig, op de hoogte te stellen.

Hoe te handelen?
Je moet je verzoek om uitschrijving schriftelijk indienen bij het Studenten Succes Centrum. We vragen je vriendelijk in je brief de reden van je uitschrijving te vermelden.


Koning Willem I College
T.a.v. Studenten Succes Centrum
Antwoordnummer 10573
5200 WB  's-Hertogenbosch

Beëindiging onderwijsovereenkomst en beroepspraktijkvormingsovereenkomst
Bij je inschrijving heb je een onderwijsovereeenkomst en een beroepspraktijkvormingsovereenkomst ondertekend. Beide overeenkomsten worden automatisch beëindigd als je wordt uitgeschreven.

Wanneer je een bbl-opleiding doet dien je ook aan je werkgever te melden dat je stopt met je opleiding. Je uitschrijving kan financiële gevolgen hebben. Zie: Financieel reglement

Wanneer je een bol-opleiding doet moet je rekening houden met eventuele gevolgen voor de betaling van het lesgeld, de tegemoetkoming studiekosten of de studiefinanciering. Raadpleeg hiervoor de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), http://www.duo.nl/ of kijk op het Financieel reglement.

In de meeste gevallen neemt een studieadviseur nog contact met je op over je verzoek. Hij/zij bespreekt met jou de mogelijkheden voor een andere opleiding.


 

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken