Opleiding technicus elektrotechniek / Infra (bbl)

Infratechniek - Elektra - Multimediabedrijven - Energiebedrijven - Internationaal - Industriële omgeving - Flexibel - Klantvriendelijk - Onderhoud

Beschrijving van de opleiding

Wat ga ik leren?

Je volgt les op school om te werken aan de theorie van het vak. De theorie wordt digitaal aangeboden maar de lessen zijn klassikaal.

Je krijgt onderwerpen zoals: netwerkberekeningen in de midden/laag spanning, meter opstellingen GV/KV, diversen kabels/trafo's en verbindingstechnieken, wet en regelgeving, kwaliteitsmanagement, ontwerpen en projecteren, meettechniek. Als onderdeel van deze opleiding moet er ook extern een schakeltraining in de midden spanning gevolgd worden. 

Ook krijg je algemene vakken. Zoals Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en burgerschap.

Je vindt de meest actuele informatie over leermiddelen op http://www.stichtingblei.nl/.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Bij deze opleiding maak je een keuze tussen engineer of uitvoerder afhankelijk van het werk waarvoor je in BPV ingezet wordt. Je gaat leren hoe je projecten moet voorbereiden en hoe je elektriciteitsneten moet ontwerpen en onderhouden.

Voor deze opleiding heb je een laptop nodig.

Opleiding technicus elektrotechniek / Infra (bbl) bij het Koning Willem I College

Wat kan ik worden?

Als technicus infratechniek werk je, afhankelijk van je specialisme, bij energiebedrijven, bedrijven die werken aan distributienetten voor elektra, bij grote industrieën of multimediabedrijven.

Wanneer je in een energieketenbedrijf werkt, zal je ook internationaal werken. In dat geval moet je in zijn werk kunnen omgaan met verschillende culturen en Engels als voertaal.

Je kunt als technicus infratechniek op verschillende locaties werken. Bijvoorbeeld in het eigen bedrijf, al dan niet met internationale contacten of in een industriële omgeving, in de buitenlucht, op locaties in en boven de grond en in stations. Het werk kan ook plaatsvinden in publieke ruimten waar je rekening houdt met omwonenden, voorbijgangers en verkeer.

Afhankelijk van je functie en specialisme is het resultaat een ontwerp met de benodigde gegevens voor de aanleg, mutatie of configuratie van een netwerk voor de distributie van elektriciteit. Ook kan het een goed verlopen project zijn voor de aanleg, het onderhoud van één van deze netten.

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

 • Verwante beroepsopleiding niveau 3.

Heb je een vooropleiding die gelijkwaardig is aan bovengenoemde opleidingen, neem contact op met het Studenten Succes Centrum.

Wat doe ik tijdens de beroepspraktijkvorming?

Een belangrijk onderdeel van elke beroepsopleiding is de beroepspraktijkvorming (BPV). Tijdens je opleiding werk je minimaal 24 uur bij een erkend leerbedrijf. Hier leer je de praktijk van je beroep. 

Op veel werklocaties is VCA verplicht. Voor de technicus elektrotechnische installaties woning en utiliteit is het certificaat VOL VCA relevant.

Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ een erkend leerbedrijf.

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op hbo-niveau.

Hoe meld ik me aan?

BBL = Beroeps Begeleidende Leerweg
Dit is een combinatie van leren op school en werken in een bedrijf.

 • Om te kunnen starten met de opleiding, moet je werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven vind je op: http://www.stagemarkt.nl/
 • Een leerbedrijf dat niet erkend is, kan contact opnemen met de brancheorganisatie om erkenning aan te vragen.
 • Je kunt je aanmelden voor de opleiding, maar je wordt pas ingeschreven als je werk hebt. Geef de gegevens van je werkgever daarom zo spoedig mogelijk door via: info@kw1c.nl
 • Let op: zonder werk kun je niet starten met de opleiding!
 • Je aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als je een kopie van de voor- en achterzijde van één van de volgende, geldige documenten meestuurt, inlevert of toont:
  o Paspoort
  o Identiteitsbewijs
  o Rijbewijs
  o Verblijfsvergunning
 • Zodra je bent ingeschreven ontvang je hiervan een bevestiging met daarbij een onderwijs-overeenkomst. Deze moet je ondertekenen en aan ons terugsturen. Dit is verplicht! Pas dan ben je definitief ingeschreven op ons college.
 • Zit je nu nog op het vmbo of havo? Dan moet je een doorstroomdossier invullen. Dit regel je met je mentor/decaan. Het doorstroomdossier kan aanleiding geven voor een gesprek.

Opleidingsgegevens

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken