Technicus service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie

Technicus service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie

Technicus service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie

Algemene informatie

Niveau 4
Leerweg bbl
Dag/avond Middag/avondopleiding
Duur 3 jaar
Crebo 25309

Locatie

's-Hertogenbosch Onderwijsboulevard

Naast de beroepspraktijkvorming volg je les op school om te werken aan de theorie van het vak. Dit wordt digitaal aangeboden en daar kun je op je eigen tempo doorheen werken. Je krijgt onderwerpen zoals algemene elektriciteitsleer, besturingstechniek, meet- en regeltechniek, aandrijftechniek, inspectie en vaktheorie.

Je krijgt ook algemene vakken zoals Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap. 

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Als technicus service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie werk je bij productie-, installatie- en servicebedrijven, die zich richten op onderhoud, storingsanalyse en modificatie van (het mechatronische, elektrische en/of meet- en regeltechnische deel van) industriële apparatuur, installaties en systemen. Voorbeelden zijn productiemachines, procesinstallaties, liftinstallaties en railvoertuigen. Je bent de spil tussen werkvoorbereiding en de opdrachtgever/klant of leidinggevende. 

Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en omvang, gewicht, complexiteit van de apparatuur en dergelijke, werk je bij de opdrachtgever/klant of in een servicewerkplaats. Je hebt te maken met gevarieerde omstandigheden, ruimtes van uiteenlopende aard en omvang en alle typen industriële systemen van zowel kleine als grote omvang.

Installaties en systemen kennen doorgaans een combinatie van elektrotechnische, mechanische, besturingstechnische en communicatieve functies. Met de context "mechatronica" wordt bedoeld dat de technicus aan alle functies van installaties en systemen werkt. Met de context "instrumentatie" wordt bedoeld dat de technicus aan elektro-, meet- en regeltechnische (delen van) installaties en systemen werkt. 

Typerende beroepshouding
Je beschikt over verantwoordelijkheidsgevoel, bent zelfverzekerd, betrouwbaar, neemt initiatieven en hebt autoriteit. Je werkt uit jezelf volgens de regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en hebt een zeer groot besef van veiligheid. Je levert kwalitatief goed werk dat voldoet aan de eisen en wensen van de opdrachtgever/klant en laat nooit een onveilige situatie achter.

Daarnaast beschik je over analytische vermogens en technisch inzicht en handelt adequaat bij opdrachten die onvolledig zijn of uitgaan van onjuiste vooronderstellingen. Je bent klantvriendelijk, representatief en je vormt door je gedrag, uiterlijk en de uitvoering van het werk, het visitekaartje van het bedrijf. Ook los je conflictsituaties op waarbij je zowel het belang van de opdrachtgever/klant als van je bedrijf in het oog houdt.

Je beseft dat je werk overlast voor de opdrachtgever/klant kan opleveren en houdt daar zoveel mogelijk rekening mee. Je bent leergierig, houdt regelmatig vakliteratuur bij en deelt als vanzelfsprekend “nieuwe” ervaringen en opgedane kennis over (technologische) ontwikkelingen die nuttig of belangrijk zijn, met collega’s.

Resultaat
De onderhoudsbeurt aan (complexe) elektrische, mechatronische of meet- en regeltechnische (delen van) apparatuur, installaties en systemen is uitgevoerd. (Ingewikkelde) storingen zijn opgespoord en verholpen en eventuele reparaties en modificaties zijn uitgevoerd. De installatie is betrouwbaar werkend en veilig achtergelaten.

Een belangrijk onderdeel van elke beroepsopleiding is de beroepspraktijkvorming (bpv). Tijdens je opleiding werk je minimaal 24 uur bij een erkend leerbedrijf. Hier leer je de praktijk van je beroep. 

Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ voor een erkend leerbedrijf.

Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen.

Let op! Om te kunnen starten met een bbl-opleiding, moet je werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl. Heb je nog geen leerwerkplek? Aanmelden is wel mogelijk, maar je wordt pas ingeschreven als je werk hebt!

Meer informatie over aanmelden vind je hier

De kosten worden vrijwel altijd betaald door het leerbedrijf. Zo niet, bespreek dan met de directeur van je afdeling wat jijzelf moet betalen.

Voor deze opleiding is een verwant niveau 3 nodig. Met dat diploma duurt de opleiding nog 2 jaar.

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Verwant mbo-diploma niveau 3

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op associate degree of hbo-niveau.

Wat zijn de studiekosten?

Verplichte kosten
Ministerie (cursusgeld) € 654,-
Leerjaar 1 ± € 154,-
Leerjaar 2 ± € 48,-

Cursusgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent.


  • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2023
Filters