Technicus elektrotechnische installaties in de gebouwde omgeving

Technicus elektrotechnische installaties woning en utiliteit

Technicus elektrotechnische installaties in de gebouwde omgeving

Algemene informatie

Niveau 4
Leerweg bbl
Dag/avond Middag/avondopleiding
Duur 3 jaar
Crebo 25739

Locaties

's-Hertogenbosch Onderwijsboulevard Veghel Muntelaar Oss Euterpelaan

Naast de beroepspraktijkvorming volg je les op school om te werken aan de theorie van het vak. Dit wordt digitaal aangeboden en daar kun je op je eigen tempo doorheen werken. Je krijgt onderwerpen zoals algemene elektriciteitsleer, inspectie, begroten, normen NEN1010, verlichting en vak theorie. Ook krijg je algemene vakken zoals Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Als technicus elektrotechnische installaties woning en utiliteit bedenk je, ontwerp je en onderhoud je elektrotechnische installaties. Ook verbeter je installaties om onveilige situaties te voorkomen. Je doet je werk nauwkeurig. Zelf vind je het vanzelfsprekend dat je voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu opvolgt en je zorgt ervoor dat andere medewerkers dit ook doen.

Veiligheid staat bij jou voorop. Je hebt contacten met veel verschillende mensen, zoals klanten, medewerkers en onderaannemers. Het is daarom belangrijk dat je goed met mensen om kunt gaan en klantvriendelijk bent. Je werkt in woningen, winkels en scholen, maar ook in grote kantoren en bedrijven. Vooral bij het uitvoeren van onderhoud, werk je op locatie.

Je werk is heel divers. Voor een deel werk je volgens standaard werkwijzen, maar je kunt je werk ook voor een deel naar eigen inzicht uitvoeren. Jouw brede kennis en praktische en cognitieve analytische vaardigheden maken jou een goede monteur. Je theoretische kennisgebruik je met name voor gebouwbeheersystemen.

Het werk is met name ingewikkeld doordat:

  • je tekeningen moet vertalen naar werk dat je in het echt uitvoert. Zo bepaal je de route en positie van de bekabeling en bedrading bij ingewikkelde installaties.
  • de techniek zich snel ontwikkelt.Je hebt te maken hebt met nieuwe en onbekende installaties en onderdelen en onverwachte situaties.
  • er veel verschillen zijn in installaties. Je moet bij elke installatie opletten, omdat de werkwijze van en vereisten aan de werking van de installatie steeds anders kunnen zijn.
  • het in- en afregelen en de instelling van aan- en besturingsprogramma’s heel belangrijk is. Hierbij moet je rekening houden met veel verschillende dingen. Zo heb je kennis nodig van het systeem, een goed
    inzicht in hoe de verschillende onderdelen van de installatie werken, maar ook over de werking van de (gebouw)installatie als geheel.

Bij het testen van ingewikkelde installaties doorloop je nauwkeurig een uitgebreid testprogramma. Daarbij houd je tijdens het testen rekening met alle omstandigheden waaronder de installatie werkt. Je moet voorkomen dat in de installatie storingen optreden wanneer deze in gebruik is, door onzorgvuldigheid tijdens het testen.

Gebruikerswensen komen soms niet altijd overeen met de technische mogelijkheden van installaties. Daarom moet je een goede inschatting kunnen maken van de mogelijkheden en wensen van de gebruiker. Dit doe je aan de hand van jouw systeemkennis. Je communiceert met de opdrachtgever, ook als gebruikerswensen niet gerealiseerd kunnen worden.

Afbreukrisico’s liggen met name in het verkeerd lezen van tekeningen en schema’s, onnauwkeurig en onzorgvuldig werken en miscommunicatie met klanten en collega’s. Je hebt een uitvoerende en een begeleidende rol. Je werkt zelfstandig onder leiding van een leidinggevende of een project-/bedrijfsleider. Je speelt (binnen grenzen) in op wisselende en onverwachte omstandigheden. 

Een belangrijk onderdeel van elke beroepsopleiding is de beroepspraktijkvorming (bpv). Tijdens je opleiding werk je minimaal 24 uur per week bij een erkend leerbedrijf. Hier leer je de praktijk van je beroep.

Je werkt vier dagen per week bij een erkend leerbedrijf en komt één dag per week naar het Koning Willem I College.

Kijk op www.stagemarkt.nl voor een erkend leerbedrijf.

Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen.

Let op! Om te kunnen starten met een bbl-opleiding, moet je werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl. Heb je nog geen leerwerkplek? Aanmelden is wel mogelijk, maar je wordt pas ingeschreven als je werk hebt!

Meer informatie over aanmelden vind je hier.

De kosten worden vrijwel altijd betaald door het leerbedrijf. Zo niet, bespreek dan met de directeur van je afdeling wat jijzelf moet betalen.

Voor deze opleiding is een verwant niveau 3 nodig. Met dat diploma duurt de opleiding nog 2 jaar.

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Verwant mbo-diploma niveau 3

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op associate degree en hbo-niveau.

Wat zijn de studiekosten?

Verplichte kosten
Ministerie (cursusgeld) € 654,-
Leerjaar 1 ± € 167,-
Leerjaar 2 € 0,-

Cursusgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent.


  • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2023
Filters