Opleiding technicus service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie (bbl)

Techniek - Storingsdienst - Onderhoud - Elektrotechnische machines - Winkels - Nieuwbouw - Flexibel - Stressbestendig - Klantgericht - Zelfstandig

Beschrijving van de opleiding

Wat ga ik leren?

Naast de beroepspraktijkvorming volg je les op school om te werken aan de theorie van het vak. Dit wordt digitaal aangeboden en daar kun je op je eigen tempo doorheen werken. Je krijgt onderwerpen zoals algemene elektriciteitsleer, besturingstechniek, meet- en regeltechniek, aandrijftechniek, inspectie en vaktheorie.

Je krijgt ook algemene vakken zoals Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap. 

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Opleiding technicus service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie (bbl) bij het Koning Willem I College

Wat kan ik worden?

Als technicus service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie werk je bij productie-, installatie- en servicebedrijven, die zich richten op onderhoud, storingsanalyse en modificatie van (het mechatronische, elektrische en/of meet- en regeltechnische deel van) industriële apparatuur, installaties en systemen. Voorbeelden zijn productiemachines, procesinstallaties, liftinstallaties en railvoertuigen. Je bent de spil tussen werkvoorbereiding en de opdrachtgever/klant of leidinggevende.

Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en omvang, gewicht, complexiteit van de apparatuur en dergelijke, werk je bij de opdrachtgever/klant of in een servicewerkplaats. Je hebt te maken met gevarieerde omstandigheden, ruimtes van uiteenlopende aard en omvang en alle typen industriële systemen van zowel
kleine als grote omvang.

Installaties en systemen kennen doorgaans een combinatie van elektrotechnische, mechanische, besturingstechnische en communicatieve functies. Met de context "mechatronica" wordt bedoeld dat de
technicus aan alle functies van installaties en systemen werkt. Met de context "instrumentatie" wordt bedoeld dat de technicus aan elektro-, meet- en regeltechnische (delen van) installaties en systemen werkt.

Typerende beroepshouding
Je beschikt over verantwoordelijkheidsgevoel, bent zelfverzekerd, betrouwbaar, neemt initiatieven en hebt autoriteit. Je werkt uit jezelf volgens de regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en hebt een zeer groot besef van veiligheid. Je levert kwalitatief goed werk dat voldoet aan de eisen en wensen van de opdrachtgever/klant en laat nooit een onveilige situatie achter.

Daarnaast beschik je over analytische vermogens en technisch inzicht en handelt adequaat bij opdrachten die onvolledig zijn of uitgaan van onjuiste vooronderstellingen. Je bent klantvriendelijk, representatief en je vormt door je gedrag, uiterlijk en de uitvoering van het werk, het visitekaartje van het bedrijf. Ook los je conflictsituaties op waarbij je zowel het belang van de opdrachtgever/klant als van je bedrijf in het oog houdt.

Je beseft dat je werk overlast voor de opdrachtgever/klant kan opleveren en houdt daar zoveel mogelijk rekening mee. Je bent leergierig, houdt regelmatig vakliteratuur bij en deelt als vanzelfsprekend “nieuwe” ervaringen en opgedane kennis over (technologische) ontwikkelingen die nuttig of belangrijk zijn, met collega’s.

Resultaat
De onderhoudsbeurt aan (complexe) elektrische, mechatronische of meet- en regeltechnische (delen van) apparatuur, installaties en systemen is uitgevoerd. (Ingewikkelde) storingen zijn opgespoord en
verholpen en eventuele reparaties en modificaties zijn uitgevoerd. De installatie is betrouwbaar werkend en veilig achtergelaten.

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

 • Verwante beroepsopleiding niveau 3.

Heb je een vooropleiding die gelijkwaardig is aan bovengenoemde opleidingen, neem contact op met het Studenten Succes Centrum.

Wat doe ik tijdens de beroepspraktijkvorming?

Een belangrijk onderdeel van elke beroepsopleiding is de beroepspraktijkvorming (BPV). Tijdens je opleiding werk je minimaal 24 uur bij een erkend leerbedrijf. Hier leer je de praktijk van je beroep.


Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ voor een erkend leerbedrijf.

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op hbo-niveau.

Hoe meld ik me aan?

BBL = Beroeps Begeleidende Leerweg
Dit is een combinatie van leren op school en werken in een bedrijf.

 • Om te kunnen starten met de opleiding, moet je werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven vind je op: http://www.stagemarkt.nl/
 • Een leerbedrijf dat niet erkend is, kan contact opnemen met de brancheorganisatie om erkenning aan te vragen.
 • Je kunt je aanmelden voor de opleiding, maar je wordt pas ingeschreven als je werk hebt. Geef de gegevens van je werkgever daarom zo spoedig mogelijk door via: info@kw1c.nl
 • Let op: zonder werk kun je niet starten met de opleiding!
 • Je aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als je een kopie van de voor- en achterzijde van één van de volgende, geldige documenten meestuurt, inlevert of toont:
  o Paspoort
  o Identiteitsbewijs
  o Rijbewijs
  o Verblijfsvergunning
 • Zodra je bent ingeschreven ontvang je hiervan een bevestiging met daarbij een onderwijs-overeenkomst. Deze moet je ondertekenen en aan ons terugsturen. Dit is verplicht! Pas dan ben je definitief ingeschreven op ons college.
 • Zit je nu nog op het vmbo of havo? Dan moet je een doorstroomdossier invullen. Dit regel je met je mentor/decaan. Het doorstroomdossier kan aanleiding geven voor een gesprek.

Opleidingsgegevens

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken