Opleiding pedagogisch medewerker kinderopvang (bol)

Kinderen (0 t/m 12 jaar) - Gedrag en ontwikkeling - Knutselen - Voorlezen - Kinderdagverblijf - Peuterspeelzaal - Buitenschoolse Opvang (BSO)

Beschrijving van de opleiding

Wat ga ik leren?

De opleiding tot pedagogisch medewerker duurt drie jaar. Het eerste half jaar kom je vijf dagen in de week naar het Koning Willem I College. Daarna ga je ook stage lopen.

Belangrijke vakken zijn: verzorging, interactievaardigheden, pedagogische vakken, drama, creatieve vakken, sport en loopbaan en burgerschap. Daarnaast krijg je ook algemene vakken, zoals Nederlands, Engels en rekenen. Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Tijdens de opleiding wordt er veel van je verwacht. We kijken niet alleen naar je inzet, aanwezigheid en prestaties, maar ook naar je houding op school en op je stage. Om je hier goed in te begeleiden heb je een mentor. Eén keer in de vijf of zes weken heb je een studieloopbaangesprek met je mentor. Je bespreekt dan onder andere jouw studieresultaten en voortgang. 

Elk jaar van de opleiding sluit je af met een grote activiteit. Je laat dan zien dat je, zowel individueel als in een groep, de geleerde kennis en vaardigheden goed beheerst en kan toepassen in de praktijk.

Tijdens de opleiding ga je ook een aantal keer op excursie. Zo kun je in het tweede jaar deelnemen aan een studiereis naar bijvoorbeeld Londen. 

Opleiding pedagogisch medewerker kinderopvang (bol) bij het Koning Willem I College

Wat kan ik worden?

Houd je van kinderen? En wil je ze graag helpen en van alles leren? Word dan pedagogisch medewerker op een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang.

Jij organiseert daar ontwikkelingsgerichte activiteiten. Zoals knutselen, muziek maken, dansen, voorlezen en toneelspelen. Want je vindt het geweldig om kinderen te begeleiden, te verzorgen en spelletjes met ze te doen.

De omgang met peuters, kleuters en opgroeiende kinderen vereist behalve vakkennis ook sociale vaardigheden en inzicht in gedrag. Zo weet jij: kinderen kunnen niet altijd goed aangeven hoe ze zich voelen en wat hun wensen zijn. Een deel van je werk is dan ook observeren. Zo kom je te weten of een kind zich goed voelt en prettig functioneert in de groep.

Omdat je de hele dag met kinderen bezig bent, heb je zélf een belangrijke voorbeeldfunctie.

De arbeidsmarkt trekt weer aan en vanwege de wetswijziging wordt er veel van de pedagogisch medewerkers verwacht op het gebied van taalvaardigheid. Er is meer vraag naar pedagogisch medewerkers, maar het belangrijkste is dat je een opleiding en beroep kiest waar je hart naar uit gaat. Voor jou is dit werken met kinderen.

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

 • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4

Heb je een vooropleiding die gelijkwaardig is aan bovengenoemde opleidingen, neem contact op met het Studenten Succes Centrum.

Wat doe ik tijdens de stage?

Vanaf de tweede helft van het eerste jaar ga je twee dagen per week stage lopen. Bijvoorbeeld op een kinderdagverblijf, BSO, kindcentrum of basisschool. De stageplaats wordt door het stagebureau van het college voor je geregeld. Je wisselt tijdens de opleiding minimaal een keer van stageplaats.

In de tweede helft van het tweede leerjaar is het mogelijk om twee tot drie maanden stage te lopen in het buitenland. Je wordt begeleid in het vinden van een stageplaats. 

Als je stage gaat lopen, moet je beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

 

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op mbo-niveau 4.

Hoe meld ik me aan?

BOL = Beroeps Opleidende Leerweg
Je komt gemiddeld vijf dagen in de week naar school en loopt stage.

 • Je aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als je een kopie van de voor- en achterzijde van één van de volgende, geldige documenten opstuurt, afgeeft of toont:
  o paspoort
  o identiteitsbewijs
  o rijbewijs
  o verblijfsvergunning
 • Soms word je uitgenodigd voor een intakegesprek.
 • Als je bent ingeschreven ontvang je een bevestiging met je onderwijsovereenkomst.
  Deze moet je ondertekenen en aan ons terugsturen. Dit is verplicht! Pas dan ben je definitief ingeschreven op ons college.
 • Zit je nu nog op het vmbo, mbo of havo? Dan moet je een doorstroomdossier invullen. Dit regel je met je mentor/decaan. Het doorstroomdossier kan aanleiding geven voor een gesprek.

Opleidingsgegevens

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken