Pedagogisch medewerker kinderopvang

Student kinderopvang en kinderen spelen met blokken Student kinderopvang en kinderen spelen met blokken Student kinderopvang en kinderen spelen met blokken

Pedagogisch medewerker kinderopvang

In het kort

Wil je graag met kinderen werken in bijvoorbeeld de kinderopvang? Waarbij je jouw werk combineert met leren? Wat dacht je van de opleiding pedagogisch medewerker kinderopvang bbl?

Download PDF brochure
  • Leerweg / niveau: bbl / 3
  • Startmomenten: januari, augustus
  • Duur: 2 jaar
  • Crebo: 25696
Ook te volgen als bol-opleiding

Je vindt deze opleiding op de volgende locatie(s):

Alles over het omgaan en begeleiden van groepen kinderen! Denk hierbij aan baby’s, peuters, kleuters en schoolgaande kinderen tot 13 jaar. Naast het omgaan met kinderen, leer je ook gesprekken voeren met hun ouders of verzorgers. Je leert het verzorgen van de kinderen uit jouw groep, het voorbereiden en uitvoeren van een dagprogramma, hoe je zorgt voor een veilige omgeving en observeren. Dat laatste is erg belangrijk. Zo kom je namelijk te weten of een kind zich prettig voelt en goed functioneert in de groep. Kort gezegd: je leert alles over het verzorgen en begeleiden van groepen kinderen tot 13 jaar.

Wanneer je op school bent, volg je algemene vakken zoals Nederlands, rekenen en burgerschap. Ook krijg je meer specifieke vakken die horen bij de opleiding pedagogisch medewerker kinderopvang bbl.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Je mag zelf kiezen welke keuzedelen je volgt. Verbreed je liever jouw kennis? Of kies je voor verdieping in een beroep? Hiermee onderscheid jij je in het werkveld of stroom je makkelijker door naar een vervolgopleiding.

Op de dag dat je naar het Koning Willem I College komt volg je verschillende lessen. De lessen sluiten aan bij de werkzaamheden die je als pedagogisch medewerker uitvoert. Op deze manier koppel je de theorie meteen aan de dagelijkse praktijk.

De lessen van algemene vakken als Nederlands, reken en burgerschap vinden online plaats. 

Als je een bbl-opleiding volgt, ben je het grootste gedeelte van de week al bezig in en met de praktijk. Dit doe je bij het erkende leerbedrijf waar je werkt. Op de momenten dat je naar het Koning Willem I College komt volg je theorielessen. Wat je tijdens deze lessen leert, helpt je de praktijk beter te begrijpen.

Een bbl-opleiding is een combinatie van leren en werken. Voor jouw stage werk je drie of vier dagen per week bij een leerwerkplek. Daarvoor heb je een contract nodig bij een erkend leerbedrijf. Door het contract verdien je al meteen jouw eigen geld!

Starten met een bbl-opleiding kan pas als je een contract hebt bij een erkend leerbedrijf. Hier ben je zelf verantwoordelijk voor. Alle erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl.

Met een diploma van de mbo-opleiding pedagogisch medewerker kinderopvang op zak kun je meteen aan het werk! Bij een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang of kinderdagverblijf bijvoorbeeld. Samen met jouw collega’s verzorg en begeleid je de kinderen uit jouw groep.

Naast het verzorgen van kinderen, bereid je het dagprogramma voor en voer je deze vervolgens ook uit. De activiteiten uit het dagprogramma zijn altijd gericht op de ontwikkeling van de kinderen. Je bent de hele dag met kinderen bezig. Je zorgt voor een prettige en veilige omgeving en je hebt dan ook een belangrijke voorbeeldfunctie. Daarnaast voer je ook huishoudelijke taken uit. En niet te vergeten … regelmatig heb je contact met de ouders of verzorgers van de kinderen. Met hen overleg je en stem je af.

Meer informatie over het beroep van een pedagogisch medewerker kinderopvang vind je hier.

Met je diploma op zak kun je kiezen voor een mbo-opleiding op niveau 4.

Verplichte kosten
Ministerie (cursusgeld) € 715,-
Leerjaar 1 € 155,-
Leerjaar 2 € 10,-


Cursusgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent. Vermelde kosten zijn voor schooljaar 2024-2025.

Om te kunnen starten met deze opleiding heb je nodig:

  • een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
  • of een mbo-diploma niveau 2
  • of minimaal een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4

Daarnaast moet je werk én een contract hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl. Heb je nog geen leerwerkplek? Aanmelden is wel mogelijk, maar je wordt pas ingeschreven als je werk hebt!

Advies voor deze opleiding
De lesstof van deze opleiding wordt in een hoog tempo aangeboden. Daarom adviseren we:

  • een leeftijd van minimaal 18 jaar
  • en dat je al werkzaam bent in de kinderopvang voordat je met deze opleiding start

Extra intakeactiviteit
Soms word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Om te kunnen werken als pedagogisch medewerker kinderopvang moet je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen. Als je een VOG aanvraagt wordt er gekeken of je geen strafbare feiten op je naam hebt staan die een risico vormen voor de werkzaamheden. Nadat je een VOG hebt, moet je worden ingeschreven in het Personenregister kinderopvang. Iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen, moet zichzelf registeren in het Personenregister kinderopvang (PRK).

Een schooldag

Dag
Woensdag
Pedagogiek en methodiek  
Coaching  
Lunch
pauze
Verzorging  
* Dit is een voorbeeld van hoe een schooldag eruit zou kunnen zien.
Poppen in de speelhoek
75% Praktijk
25% Theorie
Hoeveel tijd ben je bezig in de praktijk?

Tijdens de opleiding pedagogisch medewerker kinderopvang bbl ben je ongeveer 75% van de tijd bezig in en met de praktijk. Dit doe je voor het grootste deel bij het erkende leerbedrijf waar je werkt.

Opleiding
in cijfers

Student tevredenheid 7,3
6,8 landelijk
Geslaagde studenten 67%
56% landelijk
Afgestudeerden met werk 100%
91% landelijk
Gebouw locatie Vlijmenseweg

Locaties

Je vindt deze opleiding op de volgende locatie(s):

Telefoon: 073 624 9 624
Meer over deze locatie


Hoofdingang: Henri Dunantstraat
Copyright Koning Willem I College 2024